• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

Ny version av Oracle Beehive

Oracle Beehive är en webbaserad plattform för gruppsamarbete och som samlar epost, kalender, webbkonferenser, virtuella arbetsplatser och chat i ett integrerat system. En av fördelarna med Beehive är den stora möjligheten till integration till andra system, vilket leder till lägre investeringskostnader i IT-infrastruktur.

Den nya versionen är utvecklad för samarbete på enterprise-nivå med hög skalbarhet, säkerhet och effektivare administration. Genom de nya funktionerna kan arbetslag gemensamt administrera aktiviteter och information. 

Några av de nya funktionerna är wikis, grupp-kalender, RSS-stöd, kontextsökning och uppgraderad fildelning. Beehive har även en förbättrade funktioner för webb- och röstkonferenser samt utökade integrationsmöjligheter med populära officeprogram för att minimera utbildningskostnader och göra det lättare för slutanvändare. Den nya versionen stöder även driftsättning i Oracle On Demand för de företag som önskar köpa programvaran som en tjänst från Oracle.  www.oracle.com/technology/products/beehive/index.html 

 

Oracle köper Golden Gate

Golden Gate Software är en leverantör av realtids-dataintegrationslösningar. Fördelarna med Golden Gates programvaror är att de med mycket god prestanda tillhandahåller underlag för företagets beslutsfattande. De ska bland annat bidra till Oracles produktportfölj med funktioner för affärskritiska applikationers tillgänglighet vid migreringar och uppdateringar. Produkterna från Golden Gate kommer att få stor betydelse när Oracle skapar en ny heterogen dataintegrationsplattform i framtiden.

Kunder får fördelar med dataflyttningar i realtid, replikering och synkronisering genom system med snabbare och förbättrad Business Intelligence med hög tillgänglighet av affärskritiska applikationer.

Behovet av att förbättra operationell prestanda I en global 24x7 miljö har lett till att dataintegration behöver kapacitet för realtidsdata och hög tillgänglighet, sade Hasan Rizvi, senior vice president Oracle Fusion Middleware Product Development, i pressreleasen.

Affären är föremål för sedvanliga avslutsvillkor och beräknas vara genomförd under detta år. Mer om Golden Gate hittar du på www.goldengate.com.


 

Filhantering ”in a box” för Oracledatabaser

Konsultföretaget Bliva har tagit fram ett filhanteringssystem för Oracledatabaser. Systemet heter iWebFiles och erbjuder ett enkelt och snyggt sätt att hantera olika dokument. Det är mycket enkelt att använda och liknar filhanteraren i windows eller Google Docs.

iWebFiles ger företag ett enkelt och säkert sätt att hantera sina dokument. Företaget får kontroll över sina dokument, vem som gjort vad och när, samt kan säkerställa att dokument uppdateras eller att rätt versioner används. Oracles Databas borgar för hög säkerhet och tillgänglighet, samt ger starka funktioner för att styra användarnas rättigheter och stöd för regelefterlevnad.

Läs mer: Filhantering för Oracledatabaser 

 

Oracle köper Sun Microsystems

Den 20 april meddelade Oracle att man ingått en överenskommelse om att köpa Sun Microsystems. Innan affären är klar ska Suns aktieägare godkänna affären. Suns styrelse har enhälligt röstat för förslaget och affären förväntas bli verklighet under sommaren.

Oracle har för avsikt att leverera färdiga lösningar med sina affärssystem – kompletta från applikation till disk.

– Förvärvet av Sun förändrar IT-industrin genom att det kombinerar förstklassiga företagsprogram med affärskritiska system. Oracle blir det enda företaget som kan utveckla ett helt integrerat system, från applikation till disk, där alla delarna passar ihop och arbetar tillsammans så att kunderna själva slipper göra integrationsarbetet, sade Oracles CEO Larry Ellison.

Läs mer: Oracle köper Sun 

Oracle köper mValent

Oracle meddelade i början av februari att de förvärvar mValent, en ledande leverantör av konfigurationshantering för applikationer. Avsikten är att utöka Oracle Enterprise Manager med avancerade funktioner för konfigurering av applikationer genom olika IT-miljöer. Affären kommer att slutföras under detta halvår.

Kunderna kommer att kunna öka sin operativa produktivitet genom automation, utökade möjligheter till övervakning och revision för regelefterlydnad samt förbättrad tillgänglighet.

– Effektiv konfigurering av applikationer blir allt viktigare eftersom företag försöker effektivisera den operativa verksamheten. Med mValent adresserar Oracle detta behov genom att ge kunderna möjlighet att samla in, sammanställa och jämföra konfigurationsinformation från komplexa system. Förvärvet är i linje med Oracles strategi att leverera kostnadseffektiva lösningar för att hantera applikationer och gör det möjligt för kunder att anamma ny, innovativ teknik med reducerade risker, säger Richard Sarwal, senior vice president, Oracle Applications och Systems Management.

 


Med ögon för kundens nytta

Johan Olsson är 43 år och ny vd på Oracle. Han är dock ingen nybörjare på företaget. Han har en teknisk utbildning och har arbetat på Oracle i drygt 10 år, först i telekom-teamet och sedan 2006 som ansvarig för SOA-teamet. Oraclet har hälsat på och känt honom på pulsen.


Vad tycker du är dina viktigaste utmaningar för Oracle i Sverige?

– Oracle är ett företag som förvärvat många bolag och vuxit kraftigt de senaste åren, både avseende produkter och omsättning. Därför är arbetet att få ihop helheten och representera alla delar inom Oracle på ett bra sätt gentemot kunderna viktigt.

Läs mer: Ny VD i Oracle Sverige

JD Edwards EnterpriseOne 9 nu tillgängligt

Nya JD Edwards Enterprise­One 9.0 innehåller bland annat förbättringar inom redovisning, hantering av leveranskedjor och HR. Den senaste utgåvan inkluderar även industrispecifika funktioner för teknikföretag och konstruktion, mat och dryck, fas­tigheter, verkstadsindustri och professionella tjänster.

Läs mer: JD Edwards EnterpriseOne 9 nu tillgängligt

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening