• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

EDB och SYSteam går samman

EDB och Systeams ägare, ErgoGroup, har tecknat avtal om samgående. Kunderna efterfrågar en stark nordisk leverantör med nordiska värderingar och genom sammanslagningen blir det nya bolaget EDB ErgoGroup Nordens näst största IT-tjänsteleverantör.

De båda bolagen omsatte 2009 tillsammans cirka SEK 16 miljarder och antalet medarbetare uppgår till närmare 10 000. I Sverige innebär detta en gemensam omsättning på SEK 3,6 miljarder. Svenska EDB och SYSteam kompletterar varandra såväl när det gäller kunder som kompetens och geografi.

I EDBs och SYSteams strategi finns målsättningen att uppnå en starkare nordisk marknadsposition. Genom sammanslagningen av bolagen bildas en ledande aktör på den nordiska marknaden. EDB och ErgoGroup bildar tillsammans en finansiellt stark enhet med en starkare gemensam plattform för ökad organisk tillväxt såväl i Norden som i Sverige.

I Sverige har SYSteam med sina 1 250 medarbetare på 30 orter en mycket stark position bland små och medelstora företag, något som kompletterar den starka position EDB har bland större företag med sina 1 300 medarbetare på 10 orter i Sverige.

– Genom samgåendet skapar vi tillsammans en ledande IT-aktör, med en starkare marknadsposition i Norden såväl som i Sverige. EDB och SYSteam är verksamma i en rad branscher i Sverige där vi kompletterar varandra. Tillsammans blir vi också en än starkare partner till våra kunder genom en bredare produkt- och tjänsteportfölj, säger Niclas Ekblad, SYSteams Koncernchef.

Avtalet förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheter, vilket väntas ske under fjärde kvartalet 2010. Under tiden kommer EDB och ErgoGroup med dotterbolaget SYSteam att drivas som separata bolag.


Bengt_Eriksson_Oracle_Svenska_AB

Nya Enterprise Manager 11g

Övervakning och administration från applikation till disk

Med Oracle Enterprise Manager 11g finns nya möjligheter att arbeta proaktivt och att automatisera många uppgifter som tidigare måste göras manuellt. Affärsdriven applikationshantering gör att man med samma verktyg kan svara på frågor som var i processen en viss order befinner sig och diagnosticera problem i till exempel en javaböna i ett SOA-flöde.

Affärsdriven applikationshantering, integrerad administration av hela teknikstacken, från applikation till disk och systemadministration som är integrerad med Oracles supportapplikationer är huvudbudskapen när Oracle lanserade nya Oracle Enterprise Manager 11g. Nu kan systemadministratörer från en och samma miljö övervaka och hantera disksystem, databaser, servrar, middleware och applikationer. Dessutom finns nu fullt stöd för alla nya egenskaper i Oracle Database R2.

Att kunna hantera sina system ur ett affärsperspektiv är den viktigaste nyheten i Oracle Enterprise Manager 11g, anser Bengt Eriksson, säljkonsult för Oracle Enterprise Manager på Oracle Svenska AB.

Läs mer: Nya Enterprise Manager 11g 

Colosseum går ihop med B3IT

B3IT förstärker kraftigt sin konsultverksamhet på Oracle-området genom Colosseum Consulting.

Colosseum Consulting har fokus på Oracles teknik och finns numera som en integrerad verksamhet i B3IT Management AB. företaget bildades 1998 av fyra delägare och har sedan dess framgångsrikt bedrivit verksamhet associerad till Oracles produkter och i huvudsak på Stockholmsmarknaden. B3IT förstärks nu med ett tiotal konsulter och en av de tidigare delägarna, Helena Lagman, som kommer att ingå i B3ITs konsultledning.

Läs mer: Colosseum går ihop med B3IT 

– Sun kommer vara lönsamt redan från första året!

Efter tio långa månaders väntan på EU-kommissionens handläggande godkändes i januari Oracles köp av Sun Microsystems. Köpet markerar början av en ny era för Oracle, som nu etablerar sig som hårdvaruleverantör.

Det är inte vanligt att EU-kommissionen granskar företagsköp. Syftet med granskningen var att säkerställa att Oracles köp av Sun inte skulle skada konkurrensen i Europa. I Suns produktportfölj finns sedan 2007 den svenskutvecklade fria databashanteraren MySQL. Kommissionen befarade att konkurrensen kunde skadas om MySQL inte längre var en konkurrerande alternativ mot Oracle Database.

Läs mer: – Sun kommer vara lönsamt  redan från första året!

Boka Oracle OpenWorld 2010 och Java One nu!

Nu har registreringen öppnat för dem som vill åka på Oracle OpenWorld eller Java One i september.

Oracle OpenWorld och Java One sker i år samtidigt i San Francisco, den 19-23 september. Oracle erbjuder reducerat pris fram till och med 19 mars.

Den som önskar vara talare under något av evenemangen måste också skicka in sina papper nu. Senast den 21 mars ska de vara inne för Oracle OpenWorld och den 19 mars är sista datum för java One.

Registrering och mer information om evenemangen, vad som gäller för besökare, talare och utställare med mera hittar du på Oracles hemsida under Evenemang.

Orcan brukar också anordna en uppskattad kväll för sina medlemmar under Oracle OpenWorld.

Utbildning för säljare av Oracleprodukter

Som ett led i Oracles nya partnerprogram erbjuder nu Oracle tillsammans med TechData/Azlan utbildning kring licensiering. Utbildningen leder till bättre rådgivning för alla Oraclekunder.

Sedan en tid har Oracle kört utbildningar i Sverige, Norge och Danmark för att hjälpa säljare och andra personer hos Oracles partner att ge rätt råd i licensieringsfrågor. Området är inte helt enkelt. Det blir särskilt komplicerat när databaser, hårdvara, virtualisering och andra teknikplattformar är inblandade.

Läs mer: Utbildning för säljare av Oracleprodukter

Oracle köper AmberPoint och Convergin

Oracle har inlett året med flera företagsförvärv. Bland andra av AmberPoint, som har ledande teknik inom SOA-hantering. Deras lösningar hjälper organisationer att diagnostisera och förbättra prestanda i miljöer där flera applikationer samverkar. AmberPoints teknik kommer att ingå i Oracle Fusion Middleware i framtiden. Förvärvet av AmberPoint förväntas vara avslutat första halvan av 2010.

Läs mer: Oracle köper AmberPoint och Convergin

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening