• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

Apotekens Service AB har upphandlat IT-konsulter...

...med syfte att komplettera den egna IT-kompetensen med externt stöd till organisationen. Det tilldelade ansvaret har gått till C.A.G Group AB, KnowIT AB, Kentor IT AB och Elvagruppen AB.

Ramavtalen gäller till och med 2012-08-31. Apotekens Service AB har rätt att förlänga ramavtalen ytterligare tolv månader vid högst tre tillfällen på oförändrade villkor.
Med stöd av redovisad utvärdering bedöms anbuden från de fyra bäst rankade anbudsgivarna vara det mest ekonomiskt fördelaktiga för bolaget.

Chris Berry OracleGör dig redo för nästa våg
inom företagsapplikationer

För nionde året i rad arrangeras Oracle Applications Day. Det är ett perfekt tillfälle att se Oracle Fusion Applications i verkligheten och ta reda på hur det kan skapa affärsvärde för just ditt företag.

I år går Oracle Applications Day i två städer i Norden. I Stockholm den 8 mars och Köpenhamn den 6 mars. Den som väljer att delta i Köpenhamn kommer att få ta del av ett program som motsvarar det svenska.

Mycket kommer att handla om Fusion Applications, som är Oracles från grunden nyutvecklade affärssystem, helt baserat på öppna standarder. Det ger företag helt nya möjligheter att snabbt anpassa sig till nya affärsutmaningar. På årets Apps Days, kommer man att visa hur det fungerar i verkligheten.

– Oracles teknologi och Fusion Applications förändrar i grunden förutsättningarna för företagen när det gäller effektivitet, flexibilitet och innovationsförmåga. På Oracle Applications Day får du se hur det går till, säger Chris Berry, försäljningsansvarig för applikationer i Sverige.

Läs mer: Gör dig redo för nästa våg

JForum

Jforum 2012 – en Jäkla bra Javakonferens

Den 14-15 februari pågick Jforum i Stockholm. Det var cirka 1 500 Javautvecklare som kom i år. Konferensen var väldigt värordnad och välbesökt, men det är innehållet som har gjort evenemanget till ett av de tre viktigaste konferenserna i världen.

Här hittar du bilderna från konferensen.

Mycket starkt resultat och ökad tillväxt för Avega

2011 visade Avega Group en resultatökning om 62,8 procent. Tre nya erbjudanden tillkom under året, Oracle Applications, Krav och Test samt Systemintegration. Med en omsättningsökning om 35,3 procent har Avega Group ökat marknadsandelarna och flyttat fram positionerna ytterligare. Man kan fortsättningsvis erbjuda tjänster som stödjer kundens affär på alla nivåer inom både IT- och verksamhetsutveckling.

Apoteket AB och Logica i avtal
om förvaltning av nytt affärssystem

Logica har tecknat avtal med Apoteket AB om förvaltning av ett nytt affärssystem. Systemet inkluderar hantering av ekonomi, varuflöden och stöd för slutenvård. Avtalstiden sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Läs mer: Apoteket AB och Logica i avtal om nytt affärssystem

engineered systemsHårda fakta om Oracles
Engineered Systems

Onsdagen den åttonde februari samlades en större skara intresserade av Oracles hårdvaror på Södra Teatern i Stockholm. Det blev en hel del information om teknik och hur man fått till den fantastiska prestandan i Oracles så kallade Engineered Systems. Men övergripande var budskapet enkelt. Det blir enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt att köpa hårdvara och mjukvara tillsammans, från en leverantör och med en och samma supportorganisation.

Här hittar du bildspelet från evenemanget.

OPNDay012012 års Oraclepartner korade

I år delade Oracle ut sju priser som året partner under evenemanget Oracle PartnerNetwork Days Event Sweden, i Stockholm. En vinnare för varje huvudkategori av Oracleprodukter utsågs.

Oracles partnerpris går till de samarbetspartner som utmärkt sig särskilt under det gångna året.

Server- och lagringspartner blev SaveCore, med följande motivering: ”Med stort fokus inom främst publika sektorn har denna partner aktivt sökt upp och drivit egna affärer samt investerat mycket tid och resurser tillsammans med Oracle under året. De har bland annat insett fördelarna med att vara specialiserad inom såväl hård- som mjukvara, vilket de visar med sina idag fyra specialiseringar som de gärna utvecklar vidare. Denna partner har även tagit till sig Oracles strategi Oracle on Oracle på ett föredömligt sätt. ”

Läs mer: 2012 års Oraclepartner korade

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening