Bostads AB Poseidon

Bättre beslut och styrning när BI flyttade in hos bostadsbolaget

Sedan Bostads AB Poseidon införde Business Intelligence har delar av det administrativa arbetet gått betydligt fortare. Lösningens flexibla rapporter, som kombinerar information från olika källsystem, har förbättrat styrningen av verksamheten.
Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Det äger och förvaltar cirka 23 500 lägenheter i Göteborgs kommun och har cirka 40 000 hyresgäster, vilka utgör ungefär en tiondel av alla göteborgare. Poseidon ingår i koncernen Förvaltnings AB Framtiden som är helägd av Göteborgs stad. Bolaget har drygt 180 anställda. Verksamheten är uppdelad på sju självständiga distrikt. Dessa har ansvar för alla data i företagets IT-system som berör deras respektive fastigheter.

Läs mer...

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening