ITT/Hyperion

ITT får flyt på budgeten

Sedan ITT Water & Wastewater började använda sitt nya budgetsystem har arbetet på företagets ekonomiavdelning kunnat effektiviseras påtagligt. Analyser som tidigare tog flera dagar att sammanställa kan tas fram på några timmar. Nu ska flera andra delar av ITT-koncernen gå över till budgetsystemets prognosverktyg.

– Med växande affärsvolymer i en komplex organisation blev det allt tydligare att den budgetprocess som användes inom bolaget inte var effektiv nog, säger Stefan Larsson, projektledare på ITT Water & Wastewater.

 ITT Water & Wastewater AB tillverkar och marknadsför pumpar och omrörare. Företaget är världsledande på hantering av avloppsvatten. Det har produktionsanläggningar i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Kina, och huvudkontoret finns i Sundbyberg. I den svenska verksamheten tar bolagets ekonomiavdelning fram resultaträkningar och budgetar för nio enheter. Företaget började använda det nya budgetsystemet Oracle Hyperion Planning samtidigt som det fortfarande höll på att byggas, vilket var en stor utmaning för projektgruppen och ekonomiavdelningen. I dag är systemet helt infört i företaget.

Läs mer...

Kockums/ Dokumenthantering

Kockums sjösätter nytt informationshanteringssystem
Tar loven av tungrodd fartygsdokumentation

Ett fartygs uppbyggnad är oerhört komplex och kräver en mycket omfattande teknisk dokumentation. Tidigare tog enbart publiceringsprocessen flera dagar. I dag tar den bara ett par minuter med Kockums nya system för informationshantering. Även på flera andra sätt ger systemet företaget stora besparingar i form av tid och pengar.


– Vår uppgift var att ta fram en modern applikation som kunde utföra samma sak som det gamla systemet, men med högre prestanda och funktionalitet och till en lägre kostnad för drift och underhåll, säger Leif Kembring, Information Engineer på Kockums ILS-avdelning.

Läs mer...

Telia/SOA & integration

Allt snabbare utveckling av spännande mobiltjänster med SOA i mobilnätet

Nya spännande mobiltjänster kommer att dugga allt tätare. Det har blivit möjligt genom en SOA-lösning som TeliaSonera har implementerat i mobilnätet. Företaget har halverat tiden för att utveckla mobiltjänster, från idé till lansering på marknaden. IP-multimedia blir ett allt viktigare inslag i tjänsterna.
 

TeliaSonera erbjuder sina kunder många mobiltjänster – såsom Internet, meddelanden, positionering, säkerhetslösningar, IP-TV, MSN – och många nya är på väg.

Läs mer...

Skandia/Affärssystem

De erövrar världen med JD Edwards

jdedwards ataker och Johansson
Cüneyt Ataker, chef för Corporate Systems i Skandiagruppen och Gunilla Johansson, projektledare, har tillsammans med sina kolleger firat varje nytt land med tårta och en flagga på väggen.

Läs mer...

Nationalencyklopedin /Tillgänglighet

NE – uppslagsverket som alltid är tillgängligt

Nationalencyklopedin, NE, satsar på en kraftig expansion på nätet och delfinansiering med annonser. En stor del av upp­slagsverket har blivit tillgängligt för alla. Företaget räknar med en kommande tiodubbling av antalet besökare. För att kunna hantera expansionen har NE gjort en omfattande uppgradering av sin IT-plattform.

Läs mer...

EMIX/ SOA & integration

Elbranschen tar sig i kragen – Slut på trassel för kunderna

Nu ska problemen med felaktiga fakturor och allt annat trassel för elbolagens kunder äntligen försvinna. Det är det primära syftet med elbranschens nya informationsväxel EMIX, som vilar på en flexibel SOA-plattform. Dessutom kommer systemet spara stora pengar åt elmarknadens aktörer.

Genom EMIX kan den avreglerade elmarknaden till slut fungera fullt ut. När växeln har tagits i drift i full skala kommer det vara mycket enkelt för kunderna att byta elleverantör. De behöver bara gå in på nätet och skriva in sina uppgifter. Informationen skickas automatiskt till de aktuella marknadsaktörerna med hjälp av EMIX, och bytet genomförs smidigt utan att kunden riskerar att drabbas av dubbelfakturering och annat trassel.

Läs mer...

Stadium/ Tillgänglighet

Stadiums IT-system går dygnet runt
utan risk för dyra stopp

Under en lång rad av år har sportföretaget Stadiums butikskedja expanderat i Sverige och utomlands. I dag är företagets verksamhet helt beroende av dess IT-system. Ett stopp skulle kosta företaget stora pengar. Nu eliminerar Stadium risken för sådana med hjälp av Data Guard.
 

I dag har Stadium drygt 100 butiker i Norden, av vilka tio finns i Danmark och åtta i Finland. Butikerna ägs och drivs av moderbolaget Stadium AB i Norrköping. Företagets affärsidé är att erbjuda aktiva människor sport- och sportmodeprodukter med god funktion, design och kvalitet till bra priser. Dess mål är att bli en av de fem största sportkedjorna i Europa.

Läs mer...

Com Hem /SOA & integration

Redo för tillväxt och förändring

Telekommarknadens struktur ändras ständigt genom uppköp och fusioner. Samtidigt sker en snabb produktutveckling på området. För att klara av kraven i en föränderlig omvärld med bibehållen stark tillväxt bygger Com Hem sitt nya IT-stöd på en flexibel SOA-plattform.

Com Hem AB lanserade ursprungligen sin telefonitjänst över kabelnätet i Stockholm så sent som 2004. Våren 2005 rullades tjänsten ut över hela landet och fick en mycket kraftig tillväxt. Telefonitjänsten är egentligen så kallad IP-telefoni, men detta uttryck används inte gentemot kunderna. För dem fungerar tjänsten på samma sätt som all vanlig fast telefoni. I dag är Com Hem Sveriges näst största operatör på fast telefoni. 40 procent av hushållen nås med företagets kabel. Antalet telefonikunder uppgår till 280 000. Det är bara TeliaSonera som har fler kunder. Innan telefonitjänsten lanserades marknadsförde Com Hem redan sin bredbandstjänst, men räknades då i stort sett enbart som ett kabel-TV-bolag.

Läs mer...

Hemnet trappar upp

fortsätter växa på snabb ny plattform

Hemnet är den största webbplatsen på den svenska bostadsmarknaden. Den omfattar nästan alla landets bostäder som är till försäljning genom landets mäklare. För att klara de ständiga trafikökningarna och höja kvaliteten på sajten har den fått en ny snabb teknisk plattform.

Den svenska mäklarbranschen startade Hemnet 1998 för att den insåg vilken framtid Internet hade som central marknadsplats. Sedan dess har Hemnet växt med en rasande fart. I dag är webbplatsen en av de tio till femton största i Sverige. Varje vecka gör fler än 900 000 besökare sammanlagt över 2 miljoner besök på sajten för att leta ny bostad, följa prisutveckling och utbud. Förra året växte Hemnet med 43 procent. Tillväxten har ökat i denna storleksordning under flera år och ännu syns ingen avmattning till.

Läs mer...

SOA/Härryda kommun


 – Vi kan inte lösa framtidens behov med gårdagens teknik, säger Alec Mägi Särnholm, IT-chef i Härryda kommun. Därför har de valt att satsa på tjänsteorienterad arkitektur när man nu lanserar nya e-tjänster för medborgarna.

Snabb ärendehantering ger nöjdare Härrydabor

Medborgarna i Härryda kommun i västra Sverige får snart tillgång till ett flertal kommunala tjänster via Internet. Samtidigt elimineras många manuella rutiner i kommunens verksamhet. Därför snabbas hanteringen av ärendena upp samtidigt som skattebetalarnas pengar används på ett effektivare sätt.

Inom kommunen har det länge pågått diskussioner om att börja erbjuda medborgarna e-tjänster via Internet. Tidigt förra året fattade kommunledningen beslut om att satsa på en lösning som baseras på konceptet SOA (så kallad tjänsteorienterad arkitektur).

Läs mer...

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening