Nilson Group/BI

IT-chef_Torsten_Balslev_och_Ingela_Larsson_vice_VD_p_Nilson_Group

Nilson Group snabbare på foten
med smart BI-portal

Med en lättanvänd business intelligence-portal för hela organisationen kan Nilson Group agera snabbare på marknaden och trimma försäljningen.

IT-chef Torsten Balslev och Ingela Larsson, vice VD på Nilson Group är mycket nöjda med den nya BI-portalen.

 

 

Läs mer...

Systeam/CRM on Demand

Anders_Ottosson_frsljningschef_och_Magnus_Gerhardsson_VD_p_SYSteam_Applications

Inga onödiga misstag med rätt CRM-lösning

Nio av tio medelstora företag använder inte något säljsystem. Men på de flesta av dessa företag krävs det en kraftfull CRM-lösning för att försäljningsverksamheten ska kunna styras på ett optimalt sätt. Utan en sådan gör företag nästan regelmässigt kostsamma misstag som de inte skulle göra annars.

 

Anders Ottosson, försäljningschef, och Magnus Gerhardsson, VD på SYSteam Applications, tar sin egen medicin. De inte bara säljer Oracle CRM on Demand, de använder det själva.

Läs mer...

SJ/CRM & kundlojalitetsprogram

claes lindholtz sj stor

SJ Prio går som tåget

500 000 medlemmar ett år i förväg

SJ har nått målet för 2010, 500 000 SJ Prio-medlemmar redan i oktober i år. CRM-branschen gör vågen och konkurrenterna tappar marknadsandelar. SJ har gått från att år 2002 varit i allvarlig kris till att vara ett kundrelationsföredöme i hela världen.

Framgångarna har varit stora sedan Jan Forsberg år 2002 tog över som vd för ett SJ i kris och sjösatte ett turnaround-program. Detta bestod i att öka intäkterna, förbättra tjänsternas kvalitet och utöka antalet tjänster. Målet bröts ned i en trestegsplan som bestod av att minska kostnaderna, utöka antalet produkter och att fokusera på kundorientering i organisationen.

 

– Styrkan i ett kundlojalitetsprogram som SJ Prio ligger i att vi kan leverera våra kundlöften, säger Claes Lindholtz, chef för kundprogrammen inom SJ. Han kan även vara nöjd för att SJs CRM-initiativ även har belönats med flera priser och blivit uppmärksammat över hela världen.

Läs mer...

Intrum Justitia/SOA & integration

malin lazaroff fredrik svensson intrum justitia stor

 

Intrum Justitia ökar kundnytta och spar tid med ny IT-plattform

Genom en ny flexibel IT-plattform kan Intrum Justitia förbättra kundservice och kundnytta och samtidigt spara mycket tid och pengar. Den innebär att medarbetarna kan ta fram all relevant ärendeinformation från många datakällor i hela kredithanteringsprocessen från ett och samma gränssnitt.

I den ekonomiska och finansiella krisens spår har en ökad mängd företag drabbats av svårigheter med att få betalt för sina produkter och tjänster. Det försämrade kassaflödet och likviditetsbristen hos dessa företag har skapat en växande efterfrågan på tjänster inom kredithantering.
Intrum Justitias erbjudande spänner över alla faser i den processen. Kunderna kan med andra ord få hjälp med allt från kreditinformation och fakturaservice till inkasso och efterbevakning från en och samma partner, vilket både förenklar samarbetet och förbättrar resultatet.

 

Läs mer...

BRIS/BI & analys

Business Intelligence hjälper BRIS stödja barn och ungdom

Sedan BRIS, Barnens rätt i samhället, införde Business Intelligence har organisationen blivit effektivare i sitt arbete med att stödja barn och ungdomar. Med BI-lösningen kan BRIS betydligt snabbare än tidigare göra analyser och ta fram rapporter med högre kvalitet.

 

– Än så länge använder vi bara en liten del av det som BI-lösningen kan ge oss, men den har redan åstadkommit en förbättring i verksamheten som innebär att vi kan arbeta oerhört mycket effektivare. Eftersom systemet möjliggör en snabbare uppbyggnad av kunskap inom organisationen, blir det också lättare för oss att hjälpa barnen i de enskilda fallen, säger Thomas Jonsland, samordnare IT/dokumentation på BRIS.

Läs mer...

Outokumpu/BI & kalkyl

Bättre lönsamhet med kalkyler av stål

Den världsomspännande ståljätten Outokumpu har en komplex struktur och internhandel. Därför har koncernen börjat använda ett unikt kalkylsystem som gör det lätt att dels satsa rätt inom produktutvecklingen, dels styra försäljningen till de mest lönsamma kunderna.

 

– Kalkylsystemet är unikt. Det är sannolikt den mest omfattande och mest väloljade kalkyllösningen för en stor koncern. Nu kan vi fatta bättre beslut om vilka produkter vi ska utveckla för kunderna. Vi kan också styra försäljningen till de mest lönsamma kunderna, säger Steve Hudson, chef för Vertical Profitability Office, VPO, inom Outokumpu.

Läs mer...

Skanska/BI & inköp

Skanska bygger bättre inköpsavtal
med business intelligence

Med hjälp av BI, Business Intelligence, kan byggjätten Skanska styra koncernens inköp av byggmaterial centralt, vilket möjliggör betydligt bättre inköpsavtal. Rapporter som tidigare tog veckor att ta fram, genereras nu automatiskt av systemet varje dag.

Tidigare har inköp av byggmaterial inom Skanska Sverige till stor del gjorts via lokala inköpsavtal. Det förekom ramavtal på koncernnivå, men ingen övergripande styrning av de totala inköpen. Skotten mellan de regionala inköpssystemen var vattentäta.

– Vår BI-lösning innebär att Skanska Sveriges inköpsorganisation kan fatta korrektare beslut, vilket leder till bättre avtal och därmed betydligt lägre kostnader för inköpen, säger Veronica Berggren, BI-ansvarig på Skanska Sverige.

Läs mer...

Bonniers/On demand

Bonniers vrider upp on demand-kranen

Allt fler företag börjar köpa IT-kapacitet på kran – eller on-demand. Men det är fortfarande ovanligt att stora internationella bolag gör det. Ett undantag är mediekoncernen Bonnier som satsar på en ny on-demand-lösning för driften av sitt konsolideringsverktyg för att få högre tillgänglighet, bättre prestanda och tillgång till en större IT-organisation.

On-demand används av företag för att köra applikationer utan att behöva ha en egen IT-avdelning eller egen IT-kompetens. I Europa är det fortfarande ovanligt att så stora bolag som Bonnier gör det. Men i USA är trenden tydlig. Där går många stora koncerner över till Cloud Computing – som det också kallas. De har insett att för deras verksamhet är det ett effektivare sätt att drifta sina applikationer, som de kommer åt via webben.

Läs mer...

Attends Healthcare/E-Business Suite

 

Effektivare lagerhantering stoppade ekonomiskt läckage

Genom sitt nya lagerhanteringssystem kunde Attends Healthcare på kort tid minska kostnaderna för lagerhantering med 15 procent och samtidigt klara ökande tillverkningsvolymer. Dessutom ger systemet  förbättrad spårbarhet och sparar in stora pengar genom automatiska lagerinventeringar.

Hämtaartikeln som PDF här.


Attends Healthcare är ett marknadsledande företag som tillverkar och säljer inkontinensprodukter. Produktionen är baserad i Aneby i Småland. En överkapacitet på denna konkurrensutsatta marknad har pressat ned priserna kraftigt under de senaste fem åren. De har årligen sjunkit samtidigt som råmaterialkostnaderna har ökat. Utvecklingen har drivit företaget att kontinuerligt fokusera på effektivitets- och kostnadsförbättringar i hela verksamheten. 

Läs mer...

SBAB/SOA & integration

SOA ger solida tjänster och pengar på banken

Nöjdare kunder än konkurrenterna, upp till 70 procent snabbare implementering av nya processer, en avkastning på investeringen med 87 procent. Det är facit några år efter att SBAB beslutade att satsa på det som idag kallas för SOA.

År 2004 genomförde gjorde SBAB en översyn över sin IT-arkitektur med utgångspunkt från de krav som då fanns. Till exempel låg snabbare utveckling av olika bankprodukter, som olika sparformer, högt på agendan. Man hade också beslutat att arbeta med samarbetspartner. Därför ställdes höga krav på möjligheter till anpassning och integration med partner.

– Vi kapslar logik ur våra system och levererar vad vi vill till vem vi vill. SOA-tekniken möjliggör att man plockar de bästa funktionerna för bolån och inlåning samt återanvänder dem som man behagar, säger Bo Andersson, chef för affärsstöd på SBAB.

Läs mer...

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening