Apoteksbolaget/Handel & supply chain

ApoteksboolagetApoteket har receptet för starkare konkurrenskraft

Tidigare fick de enskilda apoteken själva lägga mycket energi på att planera sina sortiment och storleken på beställningarna. Nu får de i stället hjälp med denna planering av ett effektivt prognosverktyg. Det sparar tid, höjer servicegraden samt stärker Apotekets konkurrenskraft på den nya apoteksmarknaden.

Apoteksmonopolet i Sverige avskaffades 2009. Sedan dess är Apoteket AB en av flera aktörer på en ny marknad med nya möjligheter. För Apoteket var det viktigt att bli ett mer flexibelt företag som snabbt kan anpassa sig till marknadens utveckling. Ett sätt var att skapa en ny central enhet som sköter varustyrningen för samtliga apotek i landet. Styrningen baseras på prognosverktyget Oracle Demantra Demand Management.

Apoteket får stora fördelar genom effektivare varuförsörjning. Chefen för varustyrningsenheten, Nicklas Axell, och prognosansvarige Arne Franzén är mycket nöjda.

Läs mer...

Länsförsäkringar/CRM & kampanjhantering

Jonas_Neander_Lnsfrskringar

Bankverksamhet växer med stöd av smart CRM-system

Under flera år har Länsförsäkringar stegvis infört ett standardiserat CRM-system för att öka försäljningen och ta större marknadsandelar. Lösningen har bidragit till en stark försäljningsökning. Systemet förenklar säljarnas arbete samtidigt som det möjliggör bättre kunderbjudanden.

Länsförsäkringar består av 24 lokala, självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag runt om i Sverige. Bolagen samverkar genom Länsförsäkringar AB. Kunderna erbjuds en ”helhet” med tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Ambitionen att öka mängden helkunder stöds av CRM-lösningen som baseras på Oracle’s Siebel Sales och Oracle’s Siebel Campaign Management. Den ger säljarna total överblick på kunderna.

– Lösningen har bidragit till en stark försäljningsökning, vilket bland annat har inneburit större marknadsandelar för vår bankverksamhet, säger Jonas Neander, livscykelansvarig för kundsystemet EttKUND på Länsförsäkringar AB.

Läs mer...

Swedbank/Content Management

Lena_Johansson_Swedbank

– Implementeringen av Oracle UCM är ett mycket stort och viktigt steg för oss. Lösningen höjer kvaliteten på våra webbplatser, förenklar arbetet för våra webbredaktörer, samt sänker våra drift- och förvaltningskostnader på sikt. Det här är ett jätteprojekt både i tid och pengar, säger Lena Johansson, projektledare på Swedbank.

Spar tid och pengar med effektivare webbplatser

I ett jätteprojekt förbättrar Swedbank kvaliteten på innehållshanteringen på sina webbplatser med ett nytt publiceringsverktyg som på sikt blir gemensamt för hela koncernen. Arbetet blir enklare för bankens webbredaktörer samtidigt som förvaltnings- och driftkostnader sänks.

Webbplatserna och internet har stor betydelse för Swedbanks verksamhet. Totalt har Swedbank (inklusive cirka 60 sparbanker som är dess samarbetspartners) drygt 100 externa och interna webbplatser i Sverige och utomlands. Den utländska verksamheten finns främst i de baltiska staterna, men Swedbank finns även i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Luxemburg, Sankt Petersburg, Moskva, New York och Shanghai. 

Läs mer...

Försäkringskassan/Middleware

Forsakringskassan_2

Försäkringskassans kunder tryggare med ny IT-plattform

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Med en ny IT-plattform förbättrar myndigheten hanteringen av socialförsäkringarna och sparar samtidigt miljontals kronor av skattebetalarnas pengar.

En av Försäkringskassans viktigaste uppgifter är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen, till exempel bidrag till barnfamiljer och sjuka. Det handlar om hundratals miljarder kronor varje år. Med sådana enorma volymer av utbetalningar kan inte effektiva och tillförlitliga IT-system underskattas.

Nu har myndigheten satsat på en ny IT-plattform för administrationen av socialförsäkringarna som bygger på Oracle Tuxedo och Oracle WebLogic Server.

Läs mer...

Outokumpu/Säkerhet & tillgänglighet

Jukka_Puurunen_Outokumpu

– Nu kommer företagsledningen märka att det inte finns några begränsningar längre, säger Jukka Puurunen, projektledare på Development Support, Outokumpu Stainless AB i Avesta.

Hett järn på plats i Avesta

Stålskarp Business Intelligence lyfter Outokumpu efter krisen

Den ekonomiska krisen är över och verksamheten på ståljätten Outokumpu börjar få fart igen. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Outokumpus affärer på den globala marknaden börjar koncernen använda Exadata Database, världens snabbaste maskin för business intelligence.

– Vår gamla data warehouselösnings kapacitet räckte inte längre till. Nu kommer företagsledningen märka att det inte finns några begränsningar längre, säger Jukka Puurunen, projektledare på Development Support, Outokumpu Stainless AB i Avesta.

Outokumpu är en av världens största producenter på marknaden för rostfritt stål. Den nuvarande koncernen är ett resultat av många sammanslagningar och fusioner inom stålindustrin. Totalt består den av cirka 50 enheter över hela världen. Företagets kunder finns inom ett flertal branscher, såsom processindustri, verkstadsindustri, byggindustri och energisektorn.

Sex servrar räckte inte längre

Tidigare har företagets business intelligence baserats på ett data warehouse som körts på sex servrar.

Läs mer...

Arbetsförmedlingen/ Analytisk CRM

Ake_Fundhage_Arbetsformedlingen

Arbetsförmedlingen vässar statistiken med nytt verktyg

För att få bättre och mer avancerad besöksstatistik för sin webbplats har Arbetsförmedlingen ersatt sitt gamla statistikverktyg med ett modernt standardiserat system. Det möjliggör effektivare vidareutveckling av applikationerna på Internet-kanalen.

Arbetsförmedlingens främsta uppgift är att matcha arbetssökande mot lediga jobb. Dess webbplats är en viktig del av verksamheten. För att kunna driva webbplatsen effektivare och få korrekt och relevant besöksstatistik har Arbetsförmedlingen börjat använda Oracle Real User Experience Insight (RUEI). Med den informationen kan IT-avdelningen leverera ännu bättre systemstöd till förmån för Arbetsförmedlingens kunder, det vill säga arbetsgivare och arbetssökande.

– Med hjälp av den här lösningen är jag övertygad om att Arbetsförmedlingen kan göra ett ännu bättre arbete med att vidareutveckla applikationerna på Internet-kanalen, säger Åke Fundhage, sektionschef på Arbetsförmedlingens IT-avdelning.

Läs mer...

Indiska/retail & logistik

Sara_Bjork_Indiska_Magasinet_2

Ny IT-plattform stöder Indiska inför expansion till Västeuropa

Som en del av ett omvälvande förändringsarbete på Indiska Magasinet ska hela processen från produktidé till försäljning hanteras av en särskild applikation för detaljhandeln. Det innebär bland annat att stora delar av processen kan ske automatiskt. Applikationen är en del av företagets nya IT-plattform som möjliggör dess planerade stora internationella expansion.

Hämta artikel som PDF här.

– Hela verksamheten styrs av att vi har korrekt information. Det låter självklart, men är svårt inom den här typen av detaljhandel. Därför måste vi ha ett tillförlitligt och säkert system, säger Sara Björk, CIO på Indiska Magasinet.

Läs mer...

Kronofogdemyndigheten/CRM och redovisning

Bjrn_Persson_Kronofogdemyndigheten_2

Större rättvisa när Kronofogden
satsar på effektiv IT-lösning

Kronofogdemyndigheten genomgår den största förändringen av sina rutiner sedan 1970-talet. Ett nytt ärendehanteringssystem effektiviserar dess verksamhet från grunden. Många ärenden, från ansökan till beslut, kan behandlas automatiskt. Det frigör resurser som kan användas till att förbättra utdelningen till borgenärerna.

Den nya lösningen innebär att myndigheten träder in i 2000-talet när det gäller elektronisk kommunikation och effektivt arbetssätt som utgår från kunden i stället för ärendet, säger Björn Persson, utvecklingsdirektör på Kronofogdemyndigheten.

Läs mer...

Skanska/Supply chain

Margreth_Eriksson_skanska

Industriell tillverkning milstolpe för Skanska

Tillverkningen av asfalt, betong och bergmaterial ska industrialiseras och standardiseras inom Skanska Asfalt och Betong AB i Sverige. Tidigare skedde tillverkningen som lokala projekt runt om i landet. En avancerad IT-lösning utgör grunden för att lyckas med förändringsarbetet. Syftet med lösningen är att förbättra lönsamheten. Sannolikt kommer den även att användas inom andra delar av Skanska-koncernen.

– Denna stora och ovanliga implementering är viktig för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden i framtiden. Det är spännande att vara med i det här projektet som är en milstolpe för Skanska Sverige, säger projektledare Margreth Eriksson.

Läs mer...

Deloitte/När CRM blir Citizen Relationship Management

Christina_Thelander_projektledare_Johan_Markborg_senior_manager_och_Emma_Eggert_konsult_p_Deloitte_Consulting
Christina Thelander, projektledare, Johan Markborg, senior manager och Emma Eggert, konsult på Deloitte Consulting, har hjälpt Uppsala och Knivsta kommuner införa en rationellare ärendehantering med hjälp av Oracle Siebel CRM Public Sector Case Management.

Bättre kommunal medborgarnytta med standardiserat CRM-system

Uppsala och Knivsta blir de första kommunerna i landet som börjar använda ett standardiserat CRM-system för ärendehanteringen inom vård och omsorg. Det ökar medborgarnyttan, höjer kvaliteten på tjänsterna, och frigör kapacitet i kommunerna.

Under senare år har den offentliga sektorn ökat fokuset på medborgarnytta och kundservice. Myndigheter, kommuner och landsting har bland annat etablerat kontaktcenter samt skapat möjlighet för medborgare att utföra sina ärenden, oavsett tid på dygnet, via e-tjänster.

Läs mer...

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening