Meritor/Tillverkning & logistik

meritor

Meritor vässar produktionen med flödesorienterad filosofi

För att effektivisera sin tillverkning och samtidigt göra stora besparingar implementerar verkstadsföretaget Meritor IT-verktyget Oracle Flow Manufacturing. Med det kan företaget använda en tillverkningsmetod vars syfte är att skapa produkter med högsta kvalitet på kortast tid till lägsta kostnad.

Meritor AB i Lindesberg tillverkar, monterar och säljer bakaxlar och framaxlar till lastbilar, släpvagnar och specialfordon. Företaget levererar sina produkter till de flesta större lastbilstillverkare i världen. Volvo, som är dess största kund, ställde krav på Meritor att företaget skulle börja sekvensleverera axlar till monteringsfabrikerna. Det medförde att Meritor såg över sin systemfunktionalitet och valde att börja använda Oracle Flow Manufacturing för att möjliggöra effektivare leveranser.

Flow Manufacturing är en tillverkningsstrategi som stöder tillverkningsmetoder inom filosofin Lean Manufacturing, vars mål är att skapa produkter av högsta möjliga kvalitet på kortast möjliga tid till lägsta möjliga kostnad. Hämta artikeln i PDF-format här.

Nytänkande ger ökad flexibilitet

Roger Lindau supply chain manager Meritor

 

Roger Lindau, supply chain manager på Meritor.

 

– Satsningen på Oracle Flow Manufacturing innebär ett nytänkande för hur hela produktionen ska organiseras. Den ger stora effektivitetshöjningar, omfattande besparingar och nöjdare kunder, säger Roger Lindau, supply chain manager på Meritor.

Tidigare var produktionen mycket statisk. I stort sett byggde den på en grovplanering som gjordes en gång i veckan. Den stämde ofta inte med inkommande kundorder, vilket resulterade i en onödigt ojämn takt i produktionen.

– Vi var tvungna att öka vår flexibilitet. I och med att vi inför sekvensering kan leveranserna i mycket högre grad anpassas till kundernas produktion, säger Lars-Inge Olsson, logistikansvarig på Meritor.

Verktyg för bilindustrin

IT-verktyget Oracle Flow Manufacturing är specifikt utvecklat för bilindustrin. Meritor är troligen det första företaget i Sverige som använder det. Verktyget är en SCM-modul (Supply Chain Management) i affärssystemet Oracle E-Business Suite. Det innehåller en uppsättning funktioner som stöder hela processen, från skapandet av produktionslinjen till utförandet av produktionen. Verktyget utgör ett ramverk för att skapa ett effektivt samarbete mellan tillverkningen, kunder och leverantörer samt med andra affärsenheter på företaget.
Satsningen drog i gång våren 2011 då Oracle Flow Manufacturing implementerades på en av linjerna för produktion av framaxlar. Den första nyheten som infördes var sekvensleveranser. Meritor tillverkar dagligen i genomsnitt 530 bakaxlar och 230 framaxlar.

Tillverkning från elektronisk kundorder

– Varje axel tillverkas direkt mot en kundorder som kommer via EDI, säger Roger Lindau. Sekvenseringen innebär bland annat att axlarna lastas på lastbilen och levereras i den ordning som kunden har beställt dem.

Hittills har Meritor börjat sekvensleverera till Volvofabrikerna i Göteborg respektive Gent i Belgien. Varje dag går det fem sex lastbilar från Meritor till respektive fabrik. Företaget kommer snart börja sekvensleverera till kunder i Tyskland och Frankrike dit det också går lastbilar varje dag.

Nästa steg är att börja använda Flow Manufacturing för tillverkningen av bakaxlar. Det ska ske i samband med att företaget börjar använda Oracle Advanced Supply Chain Planning (ASCP), den huvudsakliga planeringsmotorn i Oracles SCM-koncept.

Lars-Inge Olsson logistikansvarig Meritor

Lars-Inge Olsson, logistikansvarig på Meritor.

Planeringsmotor ger kortare ledtider

– Enligt vårt gamla sätt att arbeta måste vi bestämma vilka axlar som ska gå härifrån på en och samma lastbil fem dagar före leverans, säger Roger Lindau. Den informationen går vidare till vårt monteringssystem. Sedan monteras, målas och packas axlarna i rätt ordning och lastas på bilen. Målet är att vi ska kunna sänka ledtiderna så att vi kan göra planeringen bara två dagar före leverans. Det minskar storleken på varulagret.

Oracle Flow Manufacturing ska också användas för inflödet av material från Meritors underleverantörer. Fabriken har ett mycket stort inflöde av material, men det kommer ojämnt. På måndagar och tisdagar kan det exempelvis komma inleveranser med 60–70 lastbilar, jämfört med torsdagar och fredagar då det kanske bara kommer 20–25 bilar. Med hjälp av Oracle Flow Manufacturing kommer inflödet av material bli betydligt jämnare.

Oplanerade produktionsstopp elimineras

– Vi kommer kunna planera vår verksamhet en vecka framåt och hela tiden ha möjlighet att upptäcka eventuella förändringar och snabbt anpassa oss efter dessa, säger Lars-Inge Olsson. Framför allt ska vi kunna se exakt vilket material vi behöver för att bygga axlarna. Det innebär att vi inte behöver få några oplanerade stopp i produktionen.

– Detta ger oss möjlighet att kunna tillverka på vår högsta kapacitet hela tiden, fortsätter han. Det betyder att vi i framtiden kan ta emot fler order från både befintliga och nya kunder.

I dag är det fortfarande många moment i kommunikationen med underleverantörerna som sker manuellt. Men framöver kommer avropen till dem ske med automatik.

– På sikt kommer vi med hjälp av det här verktyget kunna stabilisera och effektivisera vår produktion, vilket ger stora besparingar, säger Roger Lindau. Den största omedelbara besparingen gör vi genom att kunna minska varulagret genom att korta ledtiderna med flera dagar.

Anställda drar fördel av jämnare produktionsflöde

De anställda på fabriken är positiva till förändringarna.

– Medarbetarna upplever att verksamheten blir mer detaljplanerad än tidigare och att arbetstempot har blivit jämnare, säger Lars-Inge Olsson.

– Vi använder fortfarande bara Oracle Flow Manufacturing för en produktionslinje. Men vi har förberett oss för att kunna implementera verktyget för hela produktionen under hösten. Vi räknar med att det kommer bli guld värt för både oss och våra kunder, säger Roger Lindau.

Måns Widman

 

Mer om Meritor hittar du här.

Mer om Oracle Flow manufacturing hittar du här.

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening