LG Electronics/Handel & supply chain

LG_ElectronicsFörutser framtidens försäljning

Den sydkoreanska hemelektronikjätten LG Electronics har börjat anpassa sin leveranskedja till prognoser för försäljningen flera månader framåt i tiden. Det innebär att inköpsorder skapas och skickas med automatik, lagernivåerna optimeras, och att vinsten blir större. Grunden för det nya sättet att arbeta är ett effektivt prognosverktyg.

Det nordiska koncernbolaget LG Electronics Nordic AB, med huvudkontor i Akalla utanför Stockholm, var i december 2010 ett av de sista koncernbolagen i världen som fick den nya prognoslösningen implementerad. Lösningen heter Global Demand Management Intelligence (GDMI) och baseras på prognosverktyget Oracle Demantra Demand Management.

– Hur mycket pengar och tid som systemet och företagets nya sätt att arbeta kommer att spara/tjäna går inte att överblicka i dag. Prognoserna kommer bli betydligt noggrannare. Informationen från våra försäljningskanaler blir bättre. Vi går en spännande tid till mötes, säger Seung Yoon Lee, Demand Planning Manager, LG Electronics Nordic.

 

– Med stöd av prognoslösningen har vi infört ett nytt sätt att arbeta på. Vi utgår inte längre från hur mycket vi ska sälja i morgon eller under nästa vecka, utan om flera månader. Detta är ett helt nytt sätt att tänka i organisationen. I slutänden innebär det att företaget gör större vinst, säger Seung Yoon Lee, Demand Planning Manager, LG Electronics Nordic.

I Norden sker försäljningen till konsumenterna genom cirka 700 återförsäljare, av vilka 150 står för den största delen. Antalet produkter som säljs är cirka 600. Dessa kan delas in i 20 produktgrupper.

Varuförsörjning med drag

Tidigare var avdelningarna för inköp, orderhantering och logistik skilda. I samband med satsningen på GDMI fördes funktionerna ihop till ett sammanhängande varu- och informationsflöde som hanteras inom ramen för det nya konceptet Supply Chain Management (SCM) med pull-strategi. Avdelningarna slogs samman till en SCM Group. Samtidigt infördes det nya konceptet efterfrågeplanering (demand planning) som går ut på att göra prognoser om framtida efterfrågan och anpassa inköp, orderhantering och tillverkning till dem.

Implementeringen av GDMI började i Sydkorea. Därefter har den implementerats i många andra länder innan turen kom till LG i Norden.

– Ett särskilt team var här i tre veckor och implementerade systemet, säger Seung Yoon Lee. Det gick smidigt, eftersom teamet redan hade implementerat lösningen i 13 andra europeiska länder.

Prognos för 26 veckor framåt

Systemet tar fram prognoser för 26 veckor framåt i tiden. Prognoserna uppdateras och anpassas till ny information en gång i veckan. De baseras på den historiska försäljningen som bland annat inkluderar säsongsvariationer. De marknader som LG agerar på kan dock ändras fort, vilket innebär att historiska data inte räcker för att skapa tillräckligt tillfredsställande prognoser.

– En 42-tums plasma-TV som såldes för två år sedan i stora volymer för ett högt pris, säljs i dag måttligt till ett lågt pris. För mobiltelefonmodeller kan marknaden ändras drastiskt på bara tre månader.

Information om efterfrågan

Från sina återförsäljare, i de flesta fall deras key account managers, får LG information om hur mycket de säljer och hur mycket de räknar med att sälja i framtiden. Återförsäljarna skickar informationen till LG på olika sätt. Framöver kommer den att kunna sändas automatiskt via EDI.

Prognoserna bygger även på ”top-down forecasts”, det vill säga LGs försäljningschefers syn på försäljningen inom de olika produktgrupperna.

Styr tillverkning

Den slutliga prognosen som systemet genererar kallas consensus forecast. Den går till koncernens globala system och påverkar företagets produktionsplaner. Med utgångspunkt från prognosen skapar och skickar systemet köporder med automatik.

– Våra prognoser visar hur mycket våra fabriker ska tillverka. Det betyder att vi kan optimera våra lager. Centrallagret finns i Jönköping. Enligt planerna kommer vi kunna sänka lagernivån med 15 procent. Den har redan minskat cirka 5 procent.

Tack vare systemet kan LG leverera produkter till återförsäljarna i tid i högre grad än tidigare. Andelen leveranser som görs i tid förväntas öka 75 procent i år jämfört med förra året.

I dag används systemet av 70–80 medarbetare inom försäljning och marknadsföring på LG. De enskilda säljarna kan med utgångspunkt från systemet göra sin egen planering.

– Tidigare planerade säljarna bara för två till fyra veckor framåt, fortsätter Seung Yoon Lee. De använde Excel-filer eller arbetade manuellt. Nu kan de se trenderna och planera för flera månader framåt. All information som behövs finns i systemet.

Hjälper återförsäljarna planera inköp

Även återförsäljarna vill ha en så optimerad lagernivå som möjligt. Det kan LGs säljare med stöd av GDMI hjälpa dem med.

– Vi kan till exempel se att en återförsäljare bara har 50 artiklar av varan A när det borde finnas 200 artiklar i lagret. Då kan vi informera återförsäljaren om detta. Om återförsäljaren skulle ha för mycket i lager kan vi dessutom hjälpa till med att genomföra lämpliga marknadsaktiviteter för att lättare sälja varan.

I nästa steg kommer LG integrera GDMI med återförsäljarnas affärssystem. Då kan även återförsäljarna generera köporder och optimera sina lager automatiskt.

Systemet har gått i skarp drift för alla produkter sedan december 2010.

– Det har varit mycket spännande att uppleva hur medarbetarnas attityder förändrats. De har inte uppvisat något motstånd mot projektet, utan de flesta har i stället blivit entusiastiska. Intresset för prognoserna och den långsiktiga planeringen är mycket stor i organisationen.

– Hur mycket pengar och tid som systemet och företagets nya sätt att arbeta kommer att spara/tjäna går inte att överblicka i dag. Prognoserna kommer bli betydligt noggrannare. Informationen från våra försäljningskanaler blir bättre. Vi går en spännande tid till mötes, säger Seung Yoon Lee.

Måns Widman
 Hämta artikeln som PDF här.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening