LG Electronics/Handel & supply chain

LG_ElectronicsFörutser framtidens försäljning

Den sydkoreanska hemelektronikjätten LG Electronics har börjat anpassa sin leveranskedja till prognoser för försäljningen flera månader framåt i tiden. Det innebär att inköpsorder skapas och skickas med automatik, lagernivåerna optimeras, och att vinsten blir större. Grunden för det nya sättet att arbeta är ett effektivt prognosverktyg.

Det nordiska koncernbolaget LG Electronics Nordic AB, med huvudkontor i Akalla utanför Stockholm, var i december 2010 ett av de sista koncernbolagen i världen som fick den nya prognoslösningen implementerad. Lösningen heter Global Demand Management Intelligence (GDMI) och baseras på prognosverktyget Oracle Demantra Demand Management.

– Hur mycket pengar och tid som systemet och företagets nya sätt att arbeta kommer att spara/tjäna går inte att överblicka i dag. Prognoserna kommer bli betydligt noggrannare. Informationen från våra försäljningskanaler blir bättre. Vi går en spännande tid till mötes, säger Seung Yoon Lee, Demand Planning Manager, LG Electronics Nordic.

Läs mer...

Apoteksbolaget/Handel & supply chain

ApoteksboolagetApoteket har receptet för starkare konkurrenskraft

Tidigare fick de enskilda apoteken själva lägga mycket energi på att planera sina sortiment och storleken på beställningarna. Nu får de i stället hjälp med denna planering av ett effektivt prognosverktyg. Det sparar tid, höjer servicegraden samt stärker Apotekets konkurrenskraft på den nya apoteksmarknaden.

Apoteksmonopolet i Sverige avskaffades 2009. Sedan dess är Apoteket AB en av flera aktörer på en ny marknad med nya möjligheter. För Apoteket var det viktigt att bli ett mer flexibelt företag som snabbt kan anpassa sig till marknadens utveckling. Ett sätt var att skapa en ny central enhet som sköter varustyrningen för samtliga apotek i landet. Styrningen baseras på prognosverktyget Oracle Demantra Demand Management.

Apoteket får stora fördelar genom effektivare varuförsörjning. Chefen för varustyrningsenheten, Nicklas Axell, och prognosansvarige Arne Franzén är mycket nöjda.

Läs mer...

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening