BRIS/BI & analys

Business Intelligence hjälper BRIS stödja barn och ungdom

Sedan BRIS, Barnens rätt i samhället, införde Business Intelligence har organisationen blivit effektivare i sitt arbete med att stödja barn och ungdomar. Med BI-lösningen kan BRIS betydligt snabbare än tidigare göra analyser och ta fram rapporter med högre kvalitet.

 

– Än så länge använder vi bara en liten del av det som BI-lösningen kan ge oss, men den har redan åstadkommit en förbättring i verksamheten som innebär att vi kan arbeta oerhört mycket effektivare. Eftersom systemet möjliggör en snabbare uppbyggnad av kunskap inom organisationen, blir det också lättare för oss att hjälpa barnen i de enskilda fallen, säger Thomas Jonsland, samordnare IT/dokumentation på BRIS.

Barnens rätt i samhället, BRIS, är en ideell förening som arbetar för barns och ungdomars rättigheter. Verksamheten består av två huvuddelar. Dels det direkta stödarbetet där föreningen fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Dels ett opinionsbildande arbete där BRIS medarbetare sprider kunskap genom utbildningar, föreläsningar, debatter och artiklar. Föreningen är också remissinstans för lagförslag som påverkar barn och ungdomar.

Satsningar på BI-lösningar (i detta fall i form av Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition) är mycket ovanliga i organisationer av BRIS typ. Normalt används Business Intelligence av den här kalibern för att förbättra den ekonomiska och finansiella styrningen av större företag.

– Än så länge använder vi bara en liten del av det som BI-lösningen kan ge oss, men den har redan åstadkommit en förbättring i verksamheten som innebär att vi kan arbeta oerhört mycket effektivare. Eftersom systemet möjliggör en snabbare uppbyggnad av kunskap inom organisationen, blir det också lättare för oss att hjälpa barnen i de enskilda fallen, säger Thomas Jonsland, samordnare IT/dokumentation på BRIS.

Elektroniska källor ger information

Kärnan i BRIS verksamhet är stödtjänsterna Barnens hjälptelefon samt BRIS-mailen och BRIS-chatten. Dessa kan barn och ungdomar upp till 18 års ålder runtom i landet använda för att säkert, anonymt och avgiftsfritt ringa, e-maila och chatta med vuxna på BRIS. De kan vända sig till BRIS för att prata och skriva om både stora och små saker.

– Det finns också ett diskussionsforum på vår webbplats där barn och ungdomar diskuterar med varandra, säger Thomas Jonsland. Men vi läser inläggen innan de läggs ut.

Alla opinionsbildande aktiviteter bygger på det som barn och ungdomar har berättat för BRIS i dess stödverksamhet. Materialet används som grund för rapporter, föreläsningar och debattinlägg samt artiklar i BRIS-tidningen som kommer fyra gånger per år. Den kanske viktigaste enskilda delen av det opinionsbildande arbetet är den årliga BRIS-rapporten där föreningen redogör för utvecklingen och tendenser på området.

– Vi sparar all e-post, alla chatloggar och alla inlägg i diskussionsforumet. Det innebär bland annat att vi kan använda direkta citat, men inte så att det går att känna igen vem som står bakom dem.

Analyser viktiga för det opinionsbildande arbetet

Möjligheterna att bedriva det opinionsbildande arbetet effektivt hänger ihop med förmågan att fånga den information som finns i barnens berättelser och att analysera den på rätt sätt. Tidigare skedde i stort sett allt sådant arbete manuellt. Därför gick oerhört mycket tid åt till att samla data och skapa rapporter. För rena statistikrapporter tillhandahöll BRIS webbyrå ett enkelt statistikprogram.

– Våra krav på rapporter hade utvecklats till en nivå som det manuella arbetet och statistikprogrammet inte längre kunde tillgodose. Medarbetarna ville ha möjlighet att göra djupare analyser. Även statistiken skulle vara tillgänglig för fördjupningar.

På kort tid har BI-lösningen kraftigt förbättrat BRIS kapacitet för datafångst och analys. Den har gjort det möjligt för föreningen att ha en ständigt uppdaterad bild av dess stödaktiviteter.

– Vi kan med ett enkelt handgrepp få tillgång till högkvalitativa analyser som tidigare inte ens var praktiskt möjliga att ta fram.

Informationsinsamling ger fakta

Arbetet med att samla in informationen består i princip av två delar. Den ena är att fylla i formulär. Efter varje kontakt ska den vuxne på BRIS fylla i barnets kön, ålder och vad kontakten handlar om, exempelvis familjekonflikter, mobbning eller självmordstankar. Via mailen och chatten sker detta med automatik. Efter telefonsamtal får BRIS-medarbetaren fylla i formuläret i datorn. Totalt produceras runt 20 000 formulär per år.

– Ett antal medarbetare läser texterna för att få en övergripande bild av vad barnen har berättat. De strävar efter att hitta trender i materialet. Det är framför allt detta arbete som tidigare har varit eftersatt och svårt att göra på ett optimerat sätt.

– Med hjälp av BI-verktyget kan vi nu enkelt hitta avancerade statistiska kopplingar i materialet, fortsätter Thomas Jonsland. Jag kan till exempel undersöka hur många mobbade barn som bor i kärnfamilj, hur många av dem som har blivit utsatta för våld, hur många av dessa i sin tur som är pojkar respektive flickor och deras medelålder. Det är också lätt att göra uppföljningar på hur olika trender utvecklas.

Ett socialt projekt från Oracles sida

BRIS verksamhet bygger på frivilligt arbete och finansiellt stöd, främst från företag och privatpersoner, men även i viss utsträckning på offentliga bidrag.

– Därför skulle vi inte ha någon möjlighet att köpa ett sådant här system om inte Oracle hade hjälpt oss. Licenskostnaden är mycket stor, men den har Oracle efterskänkt.
Oracle stöder BRIS verksamhet inom ramen för ett Corporate Social Leadership-projekt (CSL). Oracles konsulter hjälpte BRIS att välja Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition som grund för lösningen och att implementera den.

Mycket fler funktioner på gång

– Nu ska vi föra i hamn det arbete med BI-lösningen som redan har gjorts. Nästa stora utvecklingsfas är BRIS Forum som finns på vår webbplats, men som ännu inte är kopplat till systemet.

– Det kommer hända mycket framöver. Tack vare BI-lösningen känns våra resurser outsinliga och utvecklingsmöjligheterna oändliga. I slutänden går allt ut på det som är kärnan i BRIS verksamhet: att stödja det enskilda barnet och stärka barns rättigheter, säger Thomas Jonsland.

Måns Widman


 

Barnens rätt i samhället...

Barnens rätt i samhället,

BRIS

, är en ideell organisation, utan några politiska eller religiösa anknytningar, som stöder barn och fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhället. Verksamheten bygger på frivilligt arbete och finansiellt stöd, främst från företag och privatpersoner, och till viss utsträckning offentliga bidrag. Målet för BRIS:s stödtjänster är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor, vilket sker med FN:s konvention om Barnets rättigheter som guide. BRIS har funnits sedan 1971. Organisationens huvudkontor finns i Stockholm och den har fem lokalkontor runtom i landet.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening