Bonniers/On demand

Bonniers vrider upp on demand-kranen

Allt fler företag börjar köpa IT-kapacitet på kran – eller on-demand. Men det är fortfarande ovanligt att stora internationella bolag gör det. Ett undantag är mediekoncernen Bonnier som satsar på en ny on-demand-lösning för driften av sitt konsolideringsverktyg för att få högre tillgänglighet, bättre prestanda och tillgång till en större IT-organisation.

On-demand används av företag för att köra applikationer utan att behöva ha en egen IT-avdelning eller egen IT-kompetens. I Europa är det fortfarande ovanligt att så stora bolag som Bonnier gör det. Men i USA är trenden tydlig. Där går många stora koncerner över till Cloud Computing – som det också kallas. De har insett att för deras verksamhet är det ett effektivare sätt att drifta sina applikationer, som de kommer åt via webben.


 

280 bolag konsolideras

Bonnier AB har växt kraftigt under många år. Dess varumärken inkluderar vid sidan av Albert Bonniers Förlag bland annat dags-, kvälls- och affärspress, över 100 tidskrifter, TV-kanaler och biografer. I dag består koncernen av cirka 280 bolag med totalt runt 12 000 anställda i mer än 20 länder. För att öka den finansiella kontrollen och planeringen övergår koncernen i augusti från konsolidering av dotterbolagens rapportering tre gånger om året till en gång i månaden. Bonnier använder sedan tidigare Oracle Hyperion som konsolideringsverktyg för att hålla ordning på sina 280 bolag över hela världen. I augusti tar företaget i bruk Oracle Hyperion on Demand för drift och support. Det innebär att Oracle både är leverantör av systemet och garanterar drift och underhåll.

On-demand-lösningen betyder högre tillgänglighet, bättre prestanda och tillgång till en större IT-organisation. Användarna kommer inte märka någonting mer än att svarstiderna blir kortare, säger Åsa Thunberg, ekonomichef på Bonnier.


 

Dygnet runt-tillgänglighet och 24-timmarsservice

Med Oracle Hyperion On Demand får Bonnier en driftsorganisation som ger support 24 timmar om dygnet.

Vi kan inte längre riskera att tappa en dag eller flera timmar för att systemet ligger nere. Eftersom koncernens rapportörer finns i många tidszoner, från San Francisco i Kalifornien till Auckland på Nya Zeeland, måste vi ha 24-timmarsservice. Vi får en organisation som upptäcker när systemet är på väg ned och hinner vidta åtgärder innan vi ens märker något, säger Göran Jansson, controller/systemadministratör på Bonnier.

Företagets Oracle Hyperion-lösning har tidigare varit outsourcad till en lokal leverantör. Driften och underhållet fungerade, men det har förekommit störningar och problem med svarstider.

Det fanns ett glapp mellan vad vi själva kunde åstadkomma och vad supporten kunde ge, säger Göran Jansson. Vår gamla leverantör hade inte kapacitet att täcka upp mellansteget. Det löser vi nu.


 

Uppgradering på köpet

I samband med satsningen på on-demand beslutade Bonnier också att göra en uppgradering av Oracle Hyperion till en nyare version med bättre funktionalitet. Delar av Bonnier kommer därför successivt att börja använda bland annat Hyperion FDQM (Financial Data Quality Management), vilket innebär att finansiell information från dotterbolags huvudböcker kan överföras till moderbolaget med automatik. Hyperion FDQM möjliggör en total genomlysning av den finansiella informationen, vilket säkerställer dess noggrannhet och tillförlitlighet.

Framöver kommer många användare inte behöva knappa in lika mycket information manuellt, säger Åsa Thunberg. Hyperion FDQM är en mycket smidig produkt. Om den används på rätt sätt ute hos rapportörerna på bolagen finns det mycket tidsvinster att hämta. Den kan också skapa bättre rutiner och minska risken för fel.


 

Ännu bättre prognoser i framtiden

Enligt planerna ska Bonnier också börja använda Oracle Hyperion Essbase Online Analytical Processing, en avancerad kalkylmotor som gör det möjligt att snabbt skapa komplexa affärsscenarier och ta fram prognoser om vad som kan hända i framtiden under olika förutsättningar.

Hittills har en stor del av användarna gått in i systemet samtidigt vid vissa givna tidpunkter, vilket ibland har skapat problem, säger Göran Jansson. Essbase betyder bland annat att vi enkelt och smidigt kan ta ut rapporter löpande under månaden. Vi har redan två pilotprojekt på gång. Om de blir lyckade kommer vi att rulla ut produkten i koncernen.

Den pågående implementeringen av Hyperion On Demand har hittills gått bra. I början av sommaren startar produktion i testmiljö. Det uppgraderade systemet med on-demand-lösningen börjar gå i skarp drift den första augusti.

Måns Widman

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening