Outokumpu/Säkerhet & tillgänglighet

Jukka_Puurunen_Outokumpu

– Nu kommer företagsledningen märka att det inte finns några begränsningar längre, säger Jukka Puurunen, projektledare på Development Support, Outokumpu Stainless AB i Avesta.

Hett järn på plats i Avesta

Stålskarp Business Intelligence lyfter Outokumpu efter krisen

Den ekonomiska krisen är över och verksamheten på ståljätten Outokumpu börjar få fart igen. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Outokumpus affärer på den globala marknaden börjar koncernen använda Exadata Database, världens snabbaste maskin för business intelligence.

– Vår gamla data warehouselösnings kapacitet räckte inte längre till. Nu kommer företagsledningen märka att det inte finns några begränsningar längre, säger Jukka Puurunen, projektledare på Development Support, Outokumpu Stainless AB i Avesta.

Outokumpu är en av världens största producenter på marknaden för rostfritt stål. Den nuvarande koncernen är ett resultat av många sammanslagningar och fusioner inom stålindustrin. Totalt består den av cirka 50 enheter över hela världen. Företagets kunder finns inom ett flertal branscher, såsom processindustri, verkstadsindustri, byggindustri och energisektorn.

Sex servrar räckte inte längre

Tidigare har företagets business intelligence baserats på ett data warehouse som körts på sex servrar.

 

Ganget

Gänget som har nöjet att arbeta med Sveriges första Exadata Database Machine. Nu får de mer tid för åtgärder om något skulle gå fel och mindre administration, insparad tid som kan användas för andra uppgifter.

– Servrarna började bli gamla och hängde inte längre med, säger Jukka Puurunen. Vi hade kommit till gränsen för deras kapacitet. Det största bekymret var de nattliga laddningarna. Maskinerna gick på full kapacitet, men de hann inte bli klara med alla beräkningar under natten. Användarna fick vänta till en bra bit in på förmiddagen innan de fick sina rapporter. Med ytterligare datamängder skulle kapaciteten ta helt slut.

– Vi tog fram en prognos över vilken kapacitet vi skulle behöva för tre år framåt i tiden. Med den som grund jämförde vi alla tänkbara lösningar. Vi kom fram till att det bara fanns två realistiska alternativ. Det ena var att fortsätta med det befintliga systemet och bygga ut det med fler servrar. Valet föll på det andra alternativet – Exadata.

Exadata var bästa  alternativet

Outokumpus satsning är Oracles första Exadata-installation i Sverige. Exadata Database Machine (version 2) är en maskin för data warehousing och business intelligence. Denna specialanpassade server presenterades ursprungligen av Oracle 2008. Då var maskinen resultatet av ett samarbete mellan Oracle och HP. Hösten 2009 kom nyheten att hårdvaran för Exadata ska levereras av Oracles nyförvärvade dotterbolag Sun Microsystems. Oracles databasteknik kombineras med Suns hårdvara för att möjliggöra snabba analyser av stora informationsmängder.

– Vi kunde inte välja någon lösning med hårdvara utanför Avesta, säger Jukka Puurunen. Servern måste fysiskt finnas här. Systemen kräver mycket stor kapacitet. Om servrarna skulle finnas någon annanstans måste vi utöka vår internetkapacitet. Det skulle kräva stora förändringar och en för hög kostnad.

– En av anledningarna till att vi valde den här lösningen är att den är mycket skalbar. Vi kan skala upp den i minst tre år innan vi måste gå upp i kapacitet.

Påverkar hela koncernens verksamhet

Maskinen ska användas för data warehousing och business intelligence för att tillhandahålla bästa möjliga underlag till företagsledningen för affärskritiska beslut om marknadsföring, försäljning och kundrelationer, vilka påverkar hela koncernens verksamhet.

Med den nya lösningen arbetar användarna med business intelligence på ungefär samma sätt som tidigare. De kan kombinera information från olika system och fördjupa sig i den. De kan exempelvis se vilka som är koncernens största kunder, och vilka som är de lönsammaste. Det går att se vilka av företagets produkter och marknader som är mest eller minst lönsamma. Det blir lätt att styra verksamheten i de olika enheterna så att den blir lönsammare.

Bättre analyser och lägre kostnader

– Den stora skillnaden nu är att vi vid behov kan fylla på med betydligt större datamängder, vilket höjer kvaliteten på analyserna. Användarna kan också få sina rapporter fortare. Nu kan de alltid starta sina projekt i tid.

– Om vi inte genomförde den här satsningen skulle situationen inom ett år ha blivit mycket sämre för användarna. De skulle få växande problem med försenade rapporter.

Med Exadata kommer laddtiderna på nätterna att förkortas till två och en halv timme, vilket är mindre än en tredjedel jämfört med tidigare. Det innebär bland annat att det frigörs resurser för annat arbete.

– Om något gick fel under natten tidigare fanns det ingen möjlighet att åtgärda problemet förrän det var för sent. Nu kommer eventuella fel kunna åtgärdas omedelbart.

– Vi kan minska antalet databaser, vilket innebär att administrationen av dem minskar, fortsätter Jukka Puurunen. Det betyder sänkta kostnader. Detta var inte något mål i sig, utan är snarare en bonus vid sidan av de övriga fördelarna.

Exadata börjar gå i produktion under hösten.

– Under nästa år ska vi göra en utvärdering av hur lösningen fungerar. Då bestämmer vi om vi ska bygga ut plattformen ytterligare. Vi går en spännande framtid till mötes, säger Jukka Puurunen.

Måns Widman

Leverans av Sveriges första Exadata:

Exadata1

Jodå, det får plats i en lastbil.

Exadata2

Om man har tur ställer inte byggnader till det.

 

 

 

Exadata3

Om man modifierar entrén går det precis.

Exadata4


Exadata5

Äntligen på plats.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening