Nilson Group/BI

IT-chef_Torsten_Balslev_och_Ingela_Larsson_vice_VD_p_Nilson_Group

Nilson Group snabbare på foten
med smart BI-portal

Med en lättanvänd business intelligence-portal för hela organisationen kan Nilson Group agera snabbare på marknaden och trimma försäljningen.

IT-chef Torsten Balslev och Ingela Larsson, vice VD på Nilson Group är mycket nöjda med den nya BI-portalen.

 

 

Man kan minska sina kostnader genom att slopa flera system till förmån för en modern BI-lösning för alla anställda och samtidigt möjliggöra snabbare och korrektare beslut när något oväntat händer på marknaden.

Nilson Group äger skobutikskedjorna Din Sko, Skopunkten, Nilson och Jerns och har totalt närmare 300 butiker och cirka 1 300 anställda, främst i Sverige, Norge och Finland. I Sverige har bolaget cirka 25 procent marknadsandel.

Skobranschen präglas liksom konfektion av ett behov av att snabbt kunna agera på trender och inköpscyklerna blir allt snabbare. Därför tog man år 2007 ett strategiskt beslut att satsa på en rollstyrd BI-portal för hela organisationen.

Många att tillfredsställa

Utmaningar saknades inte. Organisationen är geografiskt spridd över hela Norden och det finns många användarkategorier som ska tillfredställas, till exempel butikschefer, regionchefer, inköpare, ekonomi, lagerpersonal och butiksansvariga. Dessutom fanns det redan ett flertal olika applikationer som trots visst initialt internt motstånd skrotades vid införandet av den nya portalen.

Valet av plattform för BI-portalen föll på Oracle Business Intelligence Enterprise Plus och företagets centrala IT-avdelning, som består av 14 personer, har med viss hjälp från Oracle själva utvecklat lösningen.

Tog hjälp av användarna

– Vi har involverat många användare i processen att utveckla portalen. Vi började med att fråga vad användarna behöver och vad som är det allra viktigaste för dem, säger Torsten Balslev, IT-chef på Nilson Group. Det är mycket information som ska aggregeras för att användarna ska få informationen presenterad som tydliga nyckeltal och grafer med olika färger. Vi satte nivåerna för vad som ska visas som grönt, gult och rött. Andra sätt att kategorisera är 10-i-topp, omsättningshastighet och så vidare.

2008 lyfte man över data från olika system och företagets ERP till ett datalager och under sommaren togs den nya portalen i skarp drift.

Tidiga varningar

– En viktig förutsättning är att systemet ger tidiga varningssignaler som användarna kan reagera på. Till exempel att en viss skomodell säljer bättre eller sämre än väntat.

Användarna får stöd genom statistiska funktioner och analysverktyg. De kan dessutom använda systemet med iPhone och andra mobiler genom en funktion som heter Oracle Business Indicators. Lösningen är även integrerad med Microsoft Office genom Oracle BI for Office, som ingår i Oracle BI Publisher.

Enkelt och snabbt men med hög tillgänglighet

– Vi har haft fokus på att ha ett tydligt och enkelt användargränssnitt. Hög tillgänglighet och återanvändning av funktioner har också varit viktigt. Vidare har vi varit noga med att lägga till en funktion i taget. Att informationen serveras utan dröjsmål är också kritiskt. Det är nära nog realtid, cirka 3 minuter efter att den uppstår används den i systemet och ingen väntetid tolereras när användarna gör sina frågor.

Genom systemet kan man agera snabbare på marknaden och minimera problem som till exempel slut-i-hyllan.

Lönsamt

– Det är ingen tvekan om att vi tjänar på BI-portalen. Vi kan agera snabbare när någonting sker på marknaden, säger Torsten Balslev.

Nilson Groups BI-portal är en viktig hörnsten inför framtiden. Nu tittar man på Oracle BAM, Business Activity Monitoring. Dessutom kan BI stötta webbhandel och den nystartade kundklubben.

– Målet är att automatisera så många affärsprocesser som möjligt och integrera dessa i så få system som möjligt, avslutar Torsten Balslev.

Hans Skalin

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening