Outokumpu/Säkerhet & tillgänglighet

Jukka_Puurunen_Outokumpu

– Nu kommer företagsledningen märka att det inte finns några begränsningar längre, säger Jukka Puurunen, projektledare på Development Support, Outokumpu Stainless AB i Avesta.

Hett järn på plats i Avesta

Stålskarp Business Intelligence lyfter Outokumpu efter krisen

Den ekonomiska krisen är över och verksamheten på ståljätten Outokumpu börjar få fart igen. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Outokumpus affärer på den globala marknaden börjar koncernen använda Exadata Database, världens snabbaste maskin för business intelligence.

– Vår gamla data warehouselösnings kapacitet räckte inte längre till. Nu kommer företagsledningen märka att det inte finns några begränsningar längre, säger Jukka Puurunen, projektledare på Development Support, Outokumpu Stainless AB i Avesta.

Outokumpu är en av världens största producenter på marknaden för rostfritt stål. Den nuvarande koncernen är ett resultat av många sammanslagningar och fusioner inom stålindustrin. Totalt består den av cirka 50 enheter över hela världen. Företagets kunder finns inom ett flertal branscher, såsom processindustri, verkstadsindustri, byggindustri och energisektorn.

Sex servrar räckte inte längre

Tidigare har företagets business intelligence baserats på ett data warehouse som körts på sex servrar.

Läs mer...

Nilson Group/BI

IT-chef_Torsten_Balslev_och_Ingela_Larsson_vice_VD_p_Nilson_Group

Nilson Group snabbare på foten
med smart BI-portal

Med en lättanvänd business intelligence-portal för hela organisationen kan Nilson Group agera snabbare på marknaden och trimma försäljningen.

IT-chef Torsten Balslev och Ingela Larsson, vice VD på Nilson Group är mycket nöjda med den nya BI-portalen.

 

 

Läs mer...

BRIS/BI & analys

Business Intelligence hjälper BRIS stödja barn och ungdom

Sedan BRIS, Barnens rätt i samhället, införde Business Intelligence har organisationen blivit effektivare i sitt arbete med att stödja barn och ungdomar. Med BI-lösningen kan BRIS betydligt snabbare än tidigare göra analyser och ta fram rapporter med högre kvalitet.

 

– Än så länge använder vi bara en liten del av det som BI-lösningen kan ge oss, men den har redan åstadkommit en förbättring i verksamheten som innebär att vi kan arbeta oerhört mycket effektivare. Eftersom systemet möjliggör en snabbare uppbyggnad av kunskap inom organisationen, blir det också lättare för oss att hjälpa barnen i de enskilda fallen, säger Thomas Jonsland, samordnare IT/dokumentation på BRIS.

Läs mer...

Outokumpu/BI & kalkyl

Bättre lönsamhet med kalkyler av stål

Den världsomspännande ståljätten Outokumpu har en komplex struktur och internhandel. Därför har koncernen börjat använda ett unikt kalkylsystem som gör det lätt att dels satsa rätt inom produktutvecklingen, dels styra försäljningen till de mest lönsamma kunderna.

 

– Kalkylsystemet är unikt. Det är sannolikt den mest omfattande och mest väloljade kalkyllösningen för en stor koncern. Nu kan vi fatta bättre beslut om vilka produkter vi ska utveckla för kunderna. Vi kan också styra försäljningen till de mest lönsamma kunderna, säger Steve Hudson, chef för Vertical Profitability Office, VPO, inom Outokumpu.

Läs mer...

Skanska/BI & inköp

Skanska bygger bättre inköpsavtal
med business intelligence

Med hjälp av BI, Business Intelligence, kan byggjätten Skanska styra koncernens inköp av byggmaterial centralt, vilket möjliggör betydligt bättre inköpsavtal. Rapporter som tidigare tog veckor att ta fram, genereras nu automatiskt av systemet varje dag.

Tidigare har inköp av byggmaterial inom Skanska Sverige till stor del gjorts via lokala inköpsavtal. Det förekom ramavtal på koncernnivå, men ingen övergripande styrning av de totala inköpen. Skotten mellan de regionala inköpssystemen var vattentäta.

– Vår BI-lösning innebär att Skanska Sveriges inköpsorganisation kan fatta korrektare beslut, vilket leder till bättre avtal och därmed betydligt lägre kostnader för inköpen, säger Veronica Berggren, BI-ansvarig på Skanska Sverige.

Läs mer...

Bonniers/On demand

Bonniers vrider upp on demand-kranen

Allt fler företag börjar köpa IT-kapacitet på kran – eller on-demand. Men det är fortfarande ovanligt att stora internationella bolag gör det. Ett undantag är mediekoncernen Bonnier som satsar på en ny on-demand-lösning för driften av sitt konsolideringsverktyg för att få högre tillgänglighet, bättre prestanda och tillgång till en större IT-organisation.

On-demand används av företag för att köra applikationer utan att behöva ha en egen IT-avdelning eller egen IT-kompetens. I Europa är det fortfarande ovanligt att så stora bolag som Bonnier gör det. Men i USA är trenden tydlig. Där går många stora koncerner över till Cloud Computing – som det också kallas. De har insett att för deras verksamhet är det ett effektivare sätt att drifta sina applikationer, som de kommer åt via webben.

Läs mer...

ITT/Hyperion

ITT får flyt på budgeten

Sedan ITT Water & Wastewater började använda sitt nya budgetsystem har arbetet på företagets ekonomiavdelning kunnat effektiviseras påtagligt. Analyser som tidigare tog flera dagar att sammanställa kan tas fram på några timmar. Nu ska flera andra delar av ITT-koncernen gå över till budgetsystemets prognosverktyg.

– Med växande affärsvolymer i en komplex organisation blev det allt tydligare att den budgetprocess som användes inom bolaget inte var effektiv nog, säger Stefan Larsson, projektledare på ITT Water & Wastewater.

 ITT Water & Wastewater AB tillverkar och marknadsför pumpar och omrörare. Företaget är världsledande på hantering av avloppsvatten. Det har produktionsanläggningar i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Kina, och huvudkontoret finns i Sundbyberg. I den svenska verksamheten tar bolagets ekonomiavdelning fram resultaträkningar och budgetar för nio enheter. Företaget började använda det nya budgetsystemet Oracle Hyperion Planning samtidigt som det fortfarande höll på att byggas, vilket var en stor utmaning för projektgruppen och ekonomiavdelningen. I dag är systemet helt infört i företaget.

Läs mer...

Kockums/ Dokumenthantering

Kockums sjösätter nytt informationshanteringssystem
Tar loven av tungrodd fartygsdokumentation

Ett fartygs uppbyggnad är oerhört komplex och kräver en mycket omfattande teknisk dokumentation. Tidigare tog enbart publiceringsprocessen flera dagar. I dag tar den bara ett par minuter med Kockums nya system för informationshantering. Även på flera andra sätt ger systemet företaget stora besparingar i form av tid och pengar.


– Vår uppgift var att ta fram en modern applikation som kunde utföra samma sak som det gamla systemet, men med högre prestanda och funktionalitet och till en lägre kostnad för drift och underhåll, säger Leif Kembring, Information Engineer på Kockums ILS-avdelning.

Läs mer...

Bostads AB Poseidon

Bättre beslut och styrning när BI flyttade in hos bostadsbolaget

Sedan Bostads AB Poseidon införde Business Intelligence har delar av det administrativa arbetet gått betydligt fortare. Lösningens flexibla rapporter, som kombinerar information från olika källsystem, har förbättrat styrningen av verksamheten.
Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Det äger och förvaltar cirka 23 500 lägenheter i Göteborgs kommun och har cirka 40 000 hyresgäster, vilka utgör ungefär en tiondel av alla göteborgare. Poseidon ingår i koncernen Förvaltnings AB Framtiden som är helägd av Göteborgs stad. Bolaget har drygt 180 anställda. Verksamheten är uppdelad på sju självständiga distrikt. Dessa har ansvar för alla data i företagets IT-system som berör deras respektive fastigheter.

Läs mer...

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening