Systeam/CRM on Demand

Anders_Ottosson_frsljningschef_och_Magnus_Gerhardsson_VD_p_SYSteam_Applications

Inga onödiga misstag med rätt CRM-lösning

Nio av tio medelstora företag använder inte något säljsystem. Men på de flesta av dessa företag krävs det en kraftfull CRM-lösning för att försäljningsverksamheten ska kunna styras på ett optimalt sätt. Utan en sådan gör företag nästan regelmässigt kostsamma misstag som de inte skulle göra annars.

 

Anders Ottosson, försäljningschef, och Magnus Gerhardsson, VD på SYSteam Applications, tar sin egen medicin. De inte bara säljer Oracle CRM on Demand, de använder det själva.

Det kan innebära att ett företag lägger ned ett par hundra tusen kronor på en kampanj utan att ta hand om investeringen på ett effektivt sätt, vilket är detsamma som att slänga pengarna i sjön.

– När företag konkurrerar om en affär är det dyrast att komma tvåa, eftersom mycket tid, pengar och resurser har lagts ned utan att upphandlingen vunnits. Ett bra säljsystem kan mycket väl innebära den viktiga skillnaden – att företaget kammar hem upphandlingen, säger Magnus Gerhardsson, VD på SYSteam Applications.

Tar sin egen medicin

IT-konsultföretaget SYSteam Applications AB använder Oracle CRM on Demand och hävdar att detta är det bästa CRM-systemet på marknaden. Företaget har samarbetat med Oracle i 20 år. I samband med Oracles förvärv av Siebel Systems och dess marknadsledande CRM-produkt fick SYSteam möjlighet att börja sälja Oracle CRM on Demand, som produktens nya namn blev. Lösningen har inbyggd Business Intelligence, är webbaserad och kräver ingen investering, utan endast en månadsavgift. Sedan början av förra året använder SYSteam CRM-lösningen för försäljningen av densamma samt företagets övriga produkter och tjänster.
– Denna lösning passade mycket väl in i vår produktportfölj, säger Magnus Gerhardsson. Den var kraftfullare än vår dåvarande CRM-lösning. Därför blev vi naturligtvis intresserade av att själva börja använda den.

Tidigare förekom olönsam försäljning

Innan SYSteam började använda CRM on Demand kunde det hända att en stor del av en försäljningscykel genomfördes innan det framkom att intäktsmöjligheten inte var tillräckligt stor för att processen skulle kunna slutföras.

Det förekom också att säljarens kontaktperson på kundföretaget i slutskedet plötsligt visade sig inte ha mandat för att fatta beslut om inköp.

Ibland begicks det misstag som hänger samman med att säljare ofta är mycket positiva människor. Om en säljare får frågan om hur ett pågående projekt går är han/hon ofta optimistisk även om det har dykt upp problem. Från säljchefens synpunkt kan detta skymma sikten för hur det egentligen går.

Undviker vanliga misstag

– Med denna CRM-lösning finns det ingen risk för att vi gör den här typen av misstag och en lång rad andra vanliga misstag, säger säljchef Anders Ottosson.

– Vi har alltså inte lärt oss lösningen bara för att kunna demonstrera den för kunderna, utan också för att vi själva ska använda den, fortsätter han. Det innebär att vi blir bättre på att visa produkten på ett professionellt sätt. Men vi använder den framför allt för att den är bästa CRM-lösningen på marknaden.

Möter kundernas krav utan investering och anpassningar

Oracle CRM on Demand är ett omfattande och användarvänligt säljsystem med branschspecifika lösningar, vilket innebär att det kan möta kundernas krav utan att dessa behöver göra dyra anpassningar.

– Kundföretaget kan på några få veckor börja använda systemet, säger Anders Ottosson. De får ut 90 procent av nyttan direkt. Med de traditionella CRM-systemen kan implementeringen ta ett och ett halvt år.

Lösningen går att integrera med de vanligaste affärssystemen på marknaden. Den styrs centralt från Oracle, som sköter allt från dygnet-runt-support till uppgraderingar, vilket innebär att kundföretaget kan koncentrera sig på kärnverksamheten.

Inbyggd business intelligence

Produkten har inbyggd Business Intelligence i form av mycket kraftfulla analys- och rapporteringsfunktioner. Det är enkelt att ta fram både standardrapporter och rapporter för ad hoc-behov. Intressanta nyckeltal kan presenteras enkelt med grafer. Dessa kan till exempel visa hur många ”leads” (personer som har kontaktat företaget för att få mer information om en produkt eller en tjänst) en viss kampanj genererat, hur många leads som leder till affärsmöjligheter, och hur många affärsmöjligheter som leder till affärer. Den kan också koppla intäkter till en viss kampanj, eller kostnader till en viss affärsmöjlighet.

– Det är enkelt att ta fram trender inom olika affärsområden över tiden, säger Magnus Gerhardsson. Tidigare kunde vi bara titta på statisk information. Med vårt nya stöd går det därför mycket snabbare att fatta bra beslut. Business Intelligence-lösningen som ligger inbäddad i CRM-lösningen är baserad på Oracle BI Enterprise Edition som också är samma BI-lösning som SYSteam säljer och implementerar på den nordiska marknaden.

Stöder hela säljcykeln från kampanj till avslut

Systemet har funktioner för hela säljcykeln, från kampanj till färdig affär. Normalt är flera människor inblandade i en försäljningscykel. På SYSteam arbetar ofta tre till fyra säljare med samma affär. Systemet ger alla inblandade tillgång till all information om ett säljprojekt. Säljarna får en klar bild över vilka diskussioner de själva och andra säljare har haft med kunden.

– Lösningen används via en säker internetanslutning, säger Magnus Gerhardsson. Våra säljare kan ladda ned lösningen i sina iPhones, vilket innebär att de enkelt har tillgång till CRM-systemet i realtid på fältet.

Fantastiskt beslutsunderlag för företagsledingar

– Det här är ett underbart verktyg för säljchefer, understryker Anders Ottosson. Det går att följa upp allt som har gjorts av säljarna. Som säljchef kan jag enkelt få fram underlag för beslut om ett projekt ska avslutas eller om vi ska gå vidare i försäljningsprocessen och kanske lägga in mer resurser.

SYSteams försäljning och lönsamhet har påverkats positivt av CRM-lösningen, men det går inte att sätta några exakta siffror på detta.

– Produkten utvecklas snabbt. Det kommer hela tiden nya funktioner som är lätta att lära sig för användarna. I och med att Oracle står bakom produkten behöver kundföretagen inte oroa sig för dess långsiktighet och framtida stabilitet, säger Magnus Gerhardsson.

Måns Widman

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening