Vitrolife/CRM i molnet

Säljsystem i molnet befruktar affärerna för Vitrolife

Den medicintekniska koncernen Vitrolife arbetar främst med produkter för provrörsbefruktningar. Kunderna utgörs av kliniker som finns över hela världen. Genom en satsning på molntjänsten Oracle CRM on Demand har företaget kunnat införa en välstrukturerad säljprocess som förbättrar dess affärsmöjligheter och konkurrenskraft.

Henrik Lark vitrolifeUngefär 10–15 procent av alla par i fertil ålder har problem med att få barn. Därför finns det en stor marknad för provrörsbefruktningar. Dessa utförs på så kallade IVF-kliniker. Det är dessa som är Vitrolifes kunder. Företaget har cirka 220 anställda som finns på huvudkontoret i Göteborg och på dess dotterbolag i Europa, USA, Asien och Australien. I dag går molntjänsten Oracle CRM on Demand i skarp drift i hela koncernen.

– Det innebär att vi nu använder samma säljprocess globalt. I en framgångsrik försäljningsorganisation är det av allra största vikt att man har ett gemensamt språk. Det här sättet att arbeta ger oss ett betydligt bättre kommersiellt fokus än vi hade tidigare, vilket betyder att vi kan utveckla och bredda våra affärsmöjligheter, säger försäljningschef Henrik Lärk.

Hämta artikeln i PDF-format här.

Läs mer...

Kronofogdemyndigheten/CRM och redovisning

Bjrn_Persson_Kronofogdemyndigheten_2

Större rättvisa när Kronofogden
satsar på effektiv IT-lösning

Kronofogdemyndigheten genomgår den största förändringen av sina rutiner sedan 1970-talet. Ett nytt ärendehanteringssystem effektiviserar dess verksamhet från grunden. Många ärenden, från ansökan till beslut, kan behandlas automatiskt. Det frigör resurser som kan användas till att förbättra utdelningen till borgenärerna.

Den nya lösningen innebär att myndigheten träder in i 2000-talet när det gäller elektronisk kommunikation och effektivt arbetssätt som utgår från kunden i stället för ärendet, säger Björn Persson, utvecklingsdirektör på Kronofogdemyndigheten.

Läs mer...

Deloitte/När CRM blir Citizen Relationship Management

Christina_Thelander_projektledare_Johan_Markborg_senior_manager_och_Emma_Eggert_konsult_p_Deloitte_Consulting
Christina Thelander, projektledare, Johan Markborg, senior manager och Emma Eggert, konsult på Deloitte Consulting, har hjälpt Uppsala och Knivsta kommuner införa en rationellare ärendehantering med hjälp av Oracle Siebel CRM Public Sector Case Management.

Bättre kommunal medborgarnytta med standardiserat CRM-system

Uppsala och Knivsta blir de första kommunerna i landet som börjar använda ett standardiserat CRM-system för ärendehanteringen inom vård och omsorg. Det ökar medborgarnyttan, höjer kvaliteten på tjänsterna, och frigör kapacitet i kommunerna.

Under senare år har den offentliga sektorn ökat fokuset på medborgarnytta och kundservice. Myndigheter, kommuner och landsting har bland annat etablerat kontaktcenter samt skapat möjlighet för medborgare att utföra sina ärenden, oavsett tid på dygnet, via e-tjänster.

Läs mer...

Systeam/CRM on Demand

Anders_Ottosson_frsljningschef_och_Magnus_Gerhardsson_VD_p_SYSteam_Applications

Inga onödiga misstag med rätt CRM-lösning

Nio av tio medelstora företag använder inte något säljsystem. Men på de flesta av dessa företag krävs det en kraftfull CRM-lösning för att försäljningsverksamheten ska kunna styras på ett optimalt sätt. Utan en sådan gör företag nästan regelmässigt kostsamma misstag som de inte skulle göra annars.

 

Anders Ottosson, försäljningschef, och Magnus Gerhardsson, VD på SYSteam Applications, tar sin egen medicin. De inte bara säljer Oracle CRM on Demand, de använder det själva.

Läs mer...

SJ/CRM & kundlojalitetsprogram

claes lindholtz sj stor

SJ Prio går som tåget

500 000 medlemmar ett år i förväg

SJ har nått målet för 2010, 500 000 SJ Prio-medlemmar redan i oktober i år. CRM-branschen gör vågen och konkurrenterna tappar marknadsandelar. SJ har gått från att år 2002 varit i allvarlig kris till att vara ett kundrelationsföredöme i hela världen.

Framgångarna har varit stora sedan Jan Forsberg år 2002 tog över som vd för ett SJ i kris och sjösatte ett turnaround-program. Detta bestod i att öka intäkterna, förbättra tjänsternas kvalitet och utöka antalet tjänster. Målet bröts ned i en trestegsplan som bestod av att minska kostnaderna, utöka antalet produkter och att fokusera på kundorientering i organisationen.

 

– Styrkan i ett kundlojalitetsprogram som SJ Prio ligger i att vi kan leverera våra kundlöften, säger Claes Lindholtz, chef för kundprogrammen inom SJ. Han kan även vara nöjd för att SJs CRM-initiativ även har belönats med flera priser och blivit uppmärksammat över hela världen.

Läs mer...

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening