Indiska/retail & logistik

Sara_Bjork_Indiska_Magasinet_2

Ny IT-plattform stöder Indiska inför expansion till Västeuropa

Som en del av ett omvälvande förändringsarbete på Indiska Magasinet ska hela processen från produktidé till försäljning hanteras av en särskild applikation för detaljhandeln. Det innebär bland annat att stora delar av processen kan ske automatiskt. Applikationen är en del av företagets nya IT-plattform som möjliggör dess planerade stora internationella expansion.

Hämta artikel som PDF här.

– Hela verksamheten styrs av att vi har korrekt information. Det låter självklart, men är svårt inom den här typen av detaljhandel. Därför måste vi ha ett tillförlitligt och säkert system, säger Sara Björk, CIO på Indiska Magasinet.

Läs mer...

Skanska/Supply chain

Margreth_Eriksson_skanska

Industriell tillverkning milstolpe för Skanska

Tillverkningen av asfalt, betong och bergmaterial ska industrialiseras och standardiseras inom Skanska Asfalt och Betong AB i Sverige. Tidigare skedde tillverkningen som lokala projekt runt om i landet. En avancerad IT-lösning utgör grunden för att lyckas med förändringsarbetet. Syftet med lösningen är att förbättra lönsamheten. Sannolikt kommer den även att användas inom andra delar av Skanska-koncernen.

– Denna stora och ovanliga implementering är viktig för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden i framtiden. Det är spännande att vara med i det här projektet som är en milstolpe för Skanska Sverige, säger projektledare Margreth Eriksson.

Läs mer...

Attends Healthcare/E-Business Suite

 

Effektivare lagerhantering stoppade ekonomiskt läckage

Genom sitt nya lagerhanteringssystem kunde Attends Healthcare på kort tid minska kostnaderna för lagerhantering med 15 procent och samtidigt klara ökande tillverkningsvolymer. Dessutom ger systemet  förbättrad spårbarhet och sparar in stora pengar genom automatiska lagerinventeringar.

Hämtaartikeln som PDF här.


Attends Healthcare är ett marknadsledande företag som tillverkar och säljer inkontinensprodukter. Produktionen är baserad i Aneby i Småland. En överkapacitet på denna konkurrensutsatta marknad har pressat ned priserna kraftigt under de senaste fem åren. De har årligen sjunkit samtidigt som råmaterialkostnaderna har ökat. Utvecklingen har drivit företaget att kontinuerligt fokusera på effektivitets- och kostnadsförbättringar i hela verksamheten. 

Läs mer...

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening