Skandia/Affärssystem

De erövrar världen med JD Edwards

jdedwards ataker och Johansson
Cüneyt Ataker, chef för Corporate Systems i Skandiagruppen och Gunilla Johansson, projektledare, har tillsammans med sina kolleger firat varje nytt land med tårta och en flagga på väggen.

Skandia har uppgraderat och konsoliderat sitt ekonomisystem i 14 länder inom ett år, helt enligt plan och utan större problem. Användarna är nöjda och nu kan det bli aktuellt för Skandias kompetenscenter Corporate Systems i Stockholm att ta hand om driften för andra bolag inom Old Mutual-koncernen, i USA och Australien.

För lite drygt ett år sedan konsoliderade Skandia från tre olika tekniska plattformar, AS400, en Unix- och en Windowsmiljö, samt tre olika versioner av JD Edwards till en gemensam teknisk plattform och en version av ekonomisystemet, nämligen JD Edwards Enterprise One 8.12.

Ett av skälen, förutom effektivisering och lägre kostnader, var att den nye ägaren, Old Mutual-koncernen, ställde höga krav på bokslutsprocesserna, som måste ske avsevärt snabbare.

Efter sex månaders förberedelser med projektplanering och förankring, skapandet av en prototyp med mera, har Skandia nu konsoliderat 14 länder i 13 lyckade produktionssättningar. Ekonomisystemet körs i Stockholm och användarna arbetar direkt mot det via intranät.

 

Behöver inte längre egna anpassningar

– Vi har samtidigt tagit ett stort steg mot standardanvändning genom att minska egna anpassningar. Vi behöver därför oroa oss mindre för framtida releaser av ekonomisystemet, säger, Cüneyt Ataker, chef för Corporate Systems i Skandiagruppen.

Corporate systems är ett kompetenscenter i Stockholm som stöder alla bolag inom Skandia med drift, utbildning, utveckling och support.

En av styrkorna med JD Edwards är ”Localisations”. Systemet är konstruerat så att det är möjligt att addera färdiga tillägg för språk och de lokala lagar och andra lokala krav som gäller i respektive land.

– Vi började med att skapa en central implementationsprocess och arbetade med ett land i taget, med lokal personal och begränsat lokalt konsultstöd. Vi har också skapat en organisation med ”superanvändare” lokalt i varje land. Under oktober 2007 till oktober 2008 driftsatte vi systemet i 14 länder för Skandias divisioner i Europa, Latin Amerika, Storbritannien och Norden.

 

Minimerat risker och kostnader, ökat kvaliteten.

– Vi är nöjda med JD Edwards 8.12, som har fungerat över förväntan. Vi har inte sett några allvarliga brister och vi har inte haft problem med prestanda, vilket vissa initialt befarade.

– Vi har ökat effektiviteten och gjort stora besparingar inom hårdvara, programvara och personal inom support. Vi har också minimerat riskerna inför framtiden genom att centraliserat kompetens, infrastruktur och arkivering med mera.

– Vi har förberett en infrastruktur som klarar alla behov. Systemet körs på klustrade servrar med hög säkerhet, skalbarhet och tillgänglighet. Idag kan vi uppgradera direkt det kommer nya releaser och alltid ha det senaste, säger Cüneyt Ataker. JD Edwards har utvecklats väldigt mycket sedan Oracle tog över. De har hållit sina tidsplaner och varit väldigt snabba med buggfixar och dylikt.

 

Nöjda med ekonomisystemet

– JD Edwards fungerar också väldigt bra i vår Windowsbaserade integrationsmiljö. Vi har ett 70-tal olika system som talar med varandra.

Det nya systemet har också lett till att Skandiamedarbetarna samarbetar mycket mer mellan länder, oberoende av tidsskillnader och språk.

– Verksamheten arbetar nu med sina processer och kan förbättra dem och dela med sig mellan varandra. Och best practices skapas fortlöpande för olika affärsprocesser. Användarna är mycket nöjda och det är väldigt kul med uppföljning i olika länderna, säger Gunilla Johansson, projektledare.

Eftersom Skandia lyckats så bra är ägarna inspirerade. Det kan i framtiden bli aktuellt för Corporate Systems att ta in JD Edwardsanvändare från andra bolag i Old Mutual-koncernen, i USA och Australien.

Text och foto: Hans Skalin

 

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening