SBAB/SOA & integration

SOA ger solida tjänster och pengar på banken

Nöjdare kunder än konkurrenterna, upp till 70 procent snabbare implementering av nya processer, en avkastning på investeringen med 87 procent. Det är facit några år efter att SBAB beslutade att satsa på det som idag kallas för SOA.

År 2004 genomförde gjorde SBAB en översyn över sin IT-arkitektur med utgångspunkt från de krav som då fanns. Till exempel låg snabbare utveckling av olika bankprodukter, som olika sparformer, högt på agendan. Man hade också beslutat att arbeta med samarbetspartner. Därför ställdes höga krav på möjligheter till anpassning och integration med partner.

– Vi kapslar logik ur våra system och levererar vad vi vill till vem vi vill. SOA-tekniken möjliggör att man plockar de bästa funktionerna för bolån och inlåning samt återanvänder dem som man behagar, säger Bo Andersson, chef för affärsstöd på SBAB.

För tio år sedan var alla bankprodukter tämligen likadana mellan olika banker. Idag är det stora skillnader på produkter. Och SBAB har nu cirka 40 företag som säljer deras produkter, som till exempel Ikanobanken, Sparbankerna i Skåne och ICA-banken.

– Vi hade då, som de flesta andra företag, en trelagers arkitektur. Vi insåg att vi var tvungna att gå till en fyralagers lösning med ett renodlat process/tjänstelager, det vill säga den typen av teknik som idag går under beteckningen SOA, serviceorienterad arkitektur, säger Bo Andersson, chef för affärsstöd på SBAB.

 

Ville själva bygga logiken som ger unikt affärsvärde

SBAB ville standardisera på XML- och SOA, som innehöll alla basdelar, men där de själva kunde bygga affärslogiken som skapar deras egna, unika affärsvärde.

– Då var det BEA (som nu är en del av Oracle) som hade den tydligaste idén om hur det skulle se ut i framtiden. De kunde visa affärslösningar baserade på tekniken och hade en komplett plattform för mellanprogramvara, säger Bo Andersson. SBAB använde sedan tidigare BEAs webbserver och valde dem som leverantör även för den nya tekniska plattformen. Dessutom togs beslutet att byta till Oracles databas på grund av dess skalbarhet, stabilitet och möjlighet att hantera väldigt stora volymer.

 

Prisvinnande koncept

Sedan dess har SBAB byggt en inlåningsprodukt som nyligen vann pris som bästa sparkonto av tidningen Privata Affärer. De sprängde 3-miljardersvallen i slutet på 2008, ett år tidigare än de räknat med. Enligt Svenskt kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning har SBAB under 2008 flest nöjda institutionskunder (Bostadsrättsföreningar, Privata fastighetsägare och fastighetsföretag). Även för lån till privatpersoner får SBAB en topplacering.

– Det visade sig att vi tajmade väldigt rätt. Det här är ett bra sätt att bygga affärskritiska lösningar. Vi kunde snabbt och enkelt anpassa produkterna själva. Även utbildningen blir mycket enklare, säger Bo Andersson.

Oberoende av vilken roll SBABs användare har, om de arbetar i backoffice, som kundrådgivare eller hos en partner, så förväntar de sig inte längre att behöva öppna sex system för att kunna göra sitt arbete.

– Banksystemslogiken kan speglas upp i tunna klienter, men också i andra system som stöder webbtjänster. Till exempel har vi på tre månader rullat ut bolån i ERAs mäklarsystem, SFD, Svenska Fastighets Data.

ERA är en mäklarkedja med drygt 100 kontor. Användarna där kan sitt system som hanterar hus- och lägenhetsköpare.

 

En ny flik i mäklarnas säljstöd

– För bara ett par år sedan hade vi varit tvungna att rulla ut flera olika system till en partner. Men med SOA-applikationer så blir det bara en ny flik i deras eget, befintliga system, där de har möjlighet att ansöka om bolån och få lånelöften, säger Bo Andersson. Nu har SBAB så korta ledtider för att koppla upp nya partner för huslån, att de levererar så fort kontrakt med ett nytt mäklarhus anländer.

Men de underliggande banksystemen är avancerade. Det är tunga säkerhetsfrågor, stora transaktionsvolymer och höga krav på spårbarhet i systemen. Från användarens sida finns ingen tolerans för problem med tillgänglighet och trots att det är väldigt komplext måste kunden uppleva alla tjänster som väldigt enkla.

 

Känslig information säkert levererat

– Vi kapslar logik ur våra system och levererar vad vi vill till vem vi vill. SOA-tekniken möjliggör att man plockar de bästa funktionerna för bolån och inlåning samt återanvänder dem som man behagar, säger Bo Andersson. Det har varit kostnadseffektivt att bygga på detta sätt. Vi har sparat väldigt mycket när det gäller direkta kostnader, till exempel genom kortare ledtider, men även på indirekta kostnader, som licenskostnader. Men främst ville vi ha möjligheten att snabbt kunna rulla ut många nya produkter.

Enligt en studie av det amerikanska rådgivnings- och analysföretaget Nucleus Research har SBAB haft en årlig avkastning på investeringen (ROI) på 87 procent. Med andra ord har investeringen betalat sig efter 1,16 år. I reda pengar beräknas besparingarna till 48 miljoner kronor över en tid av två år. Inte illa!

Text och foto: Hans Skalin

 


Programvarorna som används är bland andra BEA AquaLogic Service Bus, BEA WebLogic Integration, BEA WebLogic Server samt Oracle Database. Datordriften sköts av Logica. Studien av det amerikanska rådgivnings- och analysföretaget Nucleus går att beställa från Oracles säljavdelning.
 


Flest nöjda institutionskunder

Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har SBAB de mest nöjda institutionskunderna (Bostadsrättsföreningar, Privata fastighetsägare och fastighetsföretag). Även för lån till privatpersoner får SBAB en topplacering. Studien, som görs årligen, omfattar drygt 3 500 intervjuer med privatkunder, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och bostadsföretag. SBAB har högre kundnöjdhet bland både privat- och institutionskunder än samtliga storbanker.

Förutom konkurrenskraftiga priser är bra service och god rådgivning något som väger tyngre i år än tidigare enligt undersökningen. Av undersökningen framgår också att SBAB har lägst andel klagomål bland samtliga aktörer i marknaden.


Prisat för bästa sparkontot

Våren 2007 lanserade SBAB sparkonton med bra och enkla villkor. Inga avgifter, ränta från första kronan och fria uttag. SBAB fick 2008 priset för årets sparkonto av tidningen Privata Affärer. Årets sparkonto tilldelas SBABs Sparkonto med motiveringen: ”Enkelhet kännetecknar tyvärr inte de flesta bankers sparkonton. Men denna utmanare har på ett förtjänstfullt sätt gett oss ett nytt sparkonto utan krångliga villkor och olika trappsteg, samt en av marknadens bästa räntor.”

SBAB har idag drygt 30 000 sparkonton.


SBAB erbjuder bolån och sparande via internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBABs uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. För mer information, besök www.sbab.se.

På SBAB jobbar 45 personer på IT-avdelningen och av dem är 15 rena utvecklare. De arbetar helt i Java och de kallar tjänsterna som de gör IS (Informationsstöd).

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening