Telia/SOA & integration

Allt snabbare utveckling av spännande mobiltjänster med SOA i mobilnätet

Nya spännande mobiltjänster kommer att dugga allt tätare. Det har blivit möjligt genom en SOA-lösning som TeliaSonera har implementerat i mobilnätet. Företaget har halverat tiden för att utveckla mobiltjänster, från idé till lansering på marknaden. IP-multimedia blir ett allt viktigare inslag i tjänsterna.
 

TeliaSonera erbjuder sina kunder många mobiltjänster – såsom Internet, meddelanden, positionering, säkerhetslösningar, IP-TV, MSN – och många nya är på väg.

 

– När vi utvecklar en ny tjänst i dag går det mycket snabbare och blir betydligt mind­re kostsamt än tidigare. Kunderna märker snart att vårt utbud av tjänster ökar fortare. De kommer också i allt högre grad själva kunna utforma och kombinera sina tjänster, säger Johan Anderson, ansvarig för produktutveckling inom TeliaSoneras mobilverksamhet.

Förändringarna är resultatet av en SOA-lösning som baseras på flera produkter i Oracle Fusion Middleware, det kombinerade produkterbjudandet från Oracle och Bea Systems (som förvärvades av Oracle våren 2008). Lösningen har utvecklats under några år inom ramen för ett stort projekt.

 

Snabbare utveckling och mervärde för kunden

– Vi har blivit mycket snabbare med utveckling av mobiltjänster, från idé till lansering, säger Johan Anderson. Samtidigt har vi skapat en hög flexibilitet för utveckling av nya affärsmodeller för mobilverksamheten.

– Förbättringarna för slutkunderna blir också påtagliga. De får tillgång till enklare produkter med högre kvalitet. Även användandet av tjänsterna blir enklare, eftersom gränssnitten förbättras. Av de totala kostnaderna för utveckling av en tjänst går nu en mycket större del till kundvärde, säger Ron Eriksson, utvecklingsprojektets chefsarkitekt på TeliaSonera.

 

Startade i ett forskningsprojekt

Bakgrunden till utvecklingsprojektet är ett forskningsprojekt som Johan Anderson och Ron Eriksson arbetade med år 2000. Det gick ut på att undersöka hur flexibiliteten i tjänsteutvecklingen skulle kunna ökas och hur tjänsterna snabbare skulle kunna slussas ut på marknaden. Varje tjänst byggdes då som vertikala system i den traditionella stuprörsformen med hårdvaran i botten och applikationen i toppen. Det fanns ett stuprör för SMS-tjänster, ett för MMS-tjänster, ett för datatjänster, och så vidare. Till stora delar fanns samma information inkapslad i de olika systemlösningarna.

– Samma arbete gjordes om och om igen, säger Ron Eriksson. Det tog längre tid, kostade mer och skapade ökande komplexitet och underhållskostnader för varje ny mobiltjänst som företaget skulle hantera. Det var även krångligt att kombinera olika tjänster med varandra, exempelvis MMS-tjänst, taltjänst och videotjänst till nya produkter och erbjudanden.

 

Från vertikala system till horisontella

Inom IT-industrin hade man länge varit medveten om problematiken med vertikala system.

– Vår idé var att använda den kunskap och snabbhet som utvecklats där, säger Ron Eriksson. Att motsvarande snabbhet saknades inom telekom berodde delvis på att det är en bransch med mycket komplexa IT-system som måste tillgodose oerhörda krav på redundans, tillgänglighet och nära realtidsprestanda.

Problematiken kan reduceras genom att den vertikala infrastrukturen stegvis byts mot horisontala lösningar som baseras på tjänsteorienterad arkitektur, SOA.

– Med SOA går det att frigöra den information som finns i de olika systemen, säger Johan Anderson. Det har vi gjort, vilket innebär att TeliaSonera är tidigt ute med att praktisera det här tankesättet.

– Satsningen omfattar inte bara tekniken utan även våra affärsprocesser och vår organisation, säger Ron Eriksson. Dessa tre hörnstenar är helt beroende av varandra. Vi måste arbeta med alla tre, vilket kräver uthållighet, långsiktighet och stark förankring i affärsledningen. Genom SOA blir det möjligt att skapa den flexibilitet som företaget behöver för att nå lönsam tillväxt.

År 2004 var ramverket med de övergripande arkitektoniska principerna klart. Företagsledningen beslutade att strategin skulle implementeras. För att skapa SOA-lösningen behövde TeliaSonera en partner som kunde tillhandahålla ett antal kärnkomponenter för att projektet skulle kunna drivas framåt.

 

Avstamp i Oracle och BEAs produkter

– Vi hittade Bea Systems som var en oberoende aktör på den tiden och hade många SOA-byggstenar, säger Johan Anderson. Bea förstod vår vision, kunde tillgodose vårt behov, och blev vår partner.

Lösningen innehåller Oracle Database, parallelldatabasen Oracle RAC samt flera SOA-produkter i Oracle Fusion Middleware, bland dem Bea AquaLogic Service Bus. Det fasta telefoninätet och det mobila kretskopplade nätet finns i botten av lösningen. Trafiken kommer in i miljön via en gateway. Där finns applikationerna med affärslogik som hanterar informationen.

 

Återanvändning av tjänster stor fördel

– Med SOA är det möjligt att enkelt återanvända tjänster och funktioner i nya affärskoncept, säger Ron Eriksson. Det kräver dock en initialinvestering och uthållighet. Första gången är det svårt att skapa och motivera en optimerad lösning. Men återbruket kan påvisas redan tredje eller fjärde gången.

– Vi bestämde oss för att skapa en tjänst och låta den ta en stor del av kostnaderna för infrastrukturen, men vi skulle inte bygga hela SOA-miljön på en gång, säger Johan Anderson.

 

Första tjänsten var Telia Jobbmobil Växel

I september 2008 släppte TeliaSonera den första kommersiella tjänsten som är utvecklad i den nya infrastrukturen, Telia Jobbmobil Växel, en mobil växellösning som har de vanligaste funktionerna som finns i en företagsväxel. Tjänsten vänder sig till mindre företag med 2–20 anknytningar, men kan även användas av större kunder.

– Med denna virtuella växel kan företag slänga ut sin fasta telefoni och köra allt på sina mobiltelefoner, fortfarande med möjlighet till fasta nummer, säger Johan Anderson. De behöver ingen traditionell växel, utan dess funktion sköts i nätet. Flera användare hjälps åt att besvara inkommande samtal och koppla dem till rätt personer.

Nu utvecklas fler tjänster i den nya infrastrukturen.

– Vi arbetar exempelvis med två tjänster där vi använder samma kundstödslösning som finns i Telia Jobbmobil Växel med endast små förändringar, säger Ron Eriksson. Det har sparat oss mycket tid och arbete, och gagnar våra kunder.

 

Smidigare att arbeta med partner

Många av tjänsterna byggs och utvecklas av tredjepartsleverantörer.

– Vi på TeliaSonera ska göra det vi är bra på, som till exempel att erbjuda den här växellösningen, säger Ron Eriksson. Men det finns många flinka aktörer på marknaden som kan bidra med innehåll, katalog, reklamtjänster och många andra typer av tjänster.

– I dag räcker det med att vi skickar en specifikation på applikationen och gränssnitten till tredjepartsleverantören som kodar och bygger tjänsten, säger Johan Anderson. Vi har även tidigare samarbetat med tredjepartsaktörer, men då har det inte varit möjligt att göra det så här smidigt.

Med den nya infrastrukturen kan TeliaSonera på kort tid också stänga vertikala system som har ersatts av nya produkterbjudanden.

Ramverket vrids nu mer och mer mot IP (Internet Protocol) och SIP (Session Initiation Protocol), en standard som öppnar för ett bredare spektrum av multimediatjänster, såsom video, musik, ljud, spel och unified communication.

– På sikt kommer vi att migrera helt från det kretskopplade nätet till ett IP-baserat nät. Det går snabbare och är effektivare att bygga tjänster med IP och SIP. Kunderna kan själva beställa och administrera sina tjänster via webbgränssnitt. De kan göra inställningar efter egna preferenser och lätt kombinera dem med andra tjänster, säger Ron Eriksson.

– Mycket kommer att hända framöver. Såväl våra kunder som vi själva och våra tredjepartsleverantörer har en spännande tid att se fram emot, säger Johan Anderson.

Måns Widman
 


– När vi utvecklar en ny tjänst i dag går det mycket snabbare och blir betydligt mindre kostsamt än tidigare. Kunderna märker snart att vårt utbud av tjänster ökar fortare. De kommer också i allt högre grad själva kunna utforma och kombinera sina tjänster, säger Johan Anderson, ansvarig för produktutveckling inom TeliaSoneras mobilverksamhet.

– Förbättringarna för slutkunderna blir också påtagliga. De får tillgång till enklare produkter med högre kvalitet. Även användandet av tjänsterna blir enklare, eftersom gränssnitten förbättras. Av de totala kostnaderna för utveckling av en tjänst går nu en mycket större del till kundvärde, säger Ron Eriksson, utvecklingsprojektets chefsarkitekt på TeliaSonera.

 


TeliaSonera tillhandahåller telekommunikationstjänster i Norden, Baltikum, Spanien och på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet. TeliaSonera är den ledande europeiska leverantören av internationella röst-, IP- och kapacitetstjänster som erbjuds via företagets helägda internationella carrier-nät. År 2007 omsatte TeliaSonera 96 miljarder kronor. I december 2007 översteg det totala antalet abonnemang 114 miljoner i 18 länder. TeliaSonera är noterat på börserna i Stockholm och Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.se.
 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening