Nationalencyklopedin /Tillgänglighet

NE – uppslagsverket som alltid är tillgängligt

Nationalencyklopedin, NE, satsar på en kraftig expansion på nätet och delfinansiering med annonser. En stor del av upp­slagsverket har blivit tillgängligt för alla. Företaget räknar med en kommande tiodubbling av antalet besökare. För att kunna hantera expansionen har NE gjort en omfattande uppgradering av sin IT-plattform.– Nätet är ett perfekt medium för uppslagsverk. Innehållet kan ständigt uppdateras och förändras. Jag längtar inte tillbaka till papperstiden då delar av bokverket ständigt blev inaktuellt och vi måste ge ut kompletterande band och nya upplagor, säger Arne Ekman, chefredaktör för Nationalencyklopedin.


NE Nationalencyklopedin AB öppnade ursprungligen sin tjänst på nätet i maj år 2000. Sedan dess har tjänsten blivit den centrala delen av verksamheten med betalande prenumeranter som företagets främsta intäktskälla. De 20 fysiska bokbanden kom ut 1989–1996. Totalt har det sålts cirka 180 000 uppsättningar. I dag är försäljningen av bokverket blygsam och tenderar att fortsätta minska.

Arne Ekman är chefredaktör för Nationalencyklopedin.

– Nätet är ett perfekt medium för uppslagsverk. Innehållet kan ständigt uppdateras och förändras. Jag längtar inte tillbaka till papperstiden då delar av bokverket ständigt blev inaktuellt och vi måste ge ut kompletterande band och nya upplagor.

 

Tillgänglighet en överlevnadsfråga

– Med vår nya satsning kan efterfrågan på det webbaserade uppslagsverket öka så mycket som tio gånger. För att klara det måste vi säkerställa webbplatsens tillgänglighet. Satsningen är en grundförutsättning för företagets tillväxt, men även för att det ska överleva på sikt, säger han.

Den nya webbplatsen började gå i skarp drift i november 2008. Kärnan i dess innehåll är uppslagsverkets 460 000 artiklar. De är skrivna av Sveriges främsta experter på respektive område och är faktagranskade av NE. Av dem har företaget valt ut 64 000 och låtit skriva förkortade och något förenklade versioner som är tillgängliga för alla. En betalande prenumerant kan med ett snabbt klick få den långa versionen av artikeln.

 

Inte bara sökning på uppslagsord

– Webbplatsens funktionalitet och prestanda har förbättrats, säger affärsutvecklingschef Jens Ljung. Den har fått en helt ny design och söklogik. Det är enkelt för besökare att hitta rätt. Tidigare sökte de i första hand på uppslagsorden. Nu kan de också söka på alla miljontals ord i fritexten. Det kunde de även tidigare, men då var det svårare och tog längre tid. När besökaren har hittat sin artikel blir en hel del andra funktioner tillgängliga.

Antalet privata prenumeranter uppgår till cirka 80 000. Dessutom tillkommer ett antal större företag och organisationer som står för den största andelen användare. Hittills har webbtjänsten haft cirka 3,6 miljoner sidvisningar i veckan.

 

Klarar tio gånger fler besökare

– Vi räknar med att antalet besök kommer fördubblas under det närmaste halvåret, säger Arne Ekman. Men kapaciteten har ökats för att vi ska kunna ta emot tio gånger så många besökare.

Med den nya webbplatsen förändras företagets affärsmodell. Det innebär att verksamheten baseras på både betalande kunder och annonsfinansiering.

– Företaget kan inte längre enbart förlita sig på intäkterna från våra prenumeranter, säger Arne Ekman. Genom att släppa fri en del av NE kan vi dock nå nya grupper som kan bli betalande prenumeranter. Men den stora förändringen är att den fria satsningen finansieras med reklam. Det är nödvändigt för att vi ska kunna vara ett realistiskt alternativ till Wikipedia, som är vår största konkurrent. Bokproducerande företag är inte längre våra konkurrenter. Däremot kan det dyka upp nya aktörer på nätet. Den här världen står inte stilla.

 

Oracleteknik plattformen för webbplatsen

– Webbplatsens driftsäkerhet har ökat avsevärt, vilket är viktigt för att vi ska kunna ge våra kunder och besökare bra service, säger Jens Ljung. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna optimera annonsfinansieringen.

Som plattform för den nya webbplatsen valde NE att fortsätta med Oracle. Även företagets affärssystem finns i Oracle sedan tidigare.

– Vi valde den marknadsledande leverantören av databaser, eftersom en encyklopedi på nätet är mycket krävande, säger Jens Ljung. Det innebär också att vi enklare kan hitta IT-kompetens på marknaden.

 

Linux och Oracle RAC

Lösningen utgörs av ett databaslager med fyra databasservrar och parallelldatabasen Oracle RAC.

– Eftersom vi satsar på en kraftig ökning av antalet besökare är RAC-klustret viktigt, fortsätter han. Med det klarar vi oss om en av databasservrarna skulle gå ned. Ovanpå finns fyra andra servrar för applikationslagret. Linux är operativsystem.

Företaget anlitade konsultföretaget Sigma Exallon AB för att få hjälp med implementeringen av plattformen. Den gjordes på några få månader trots att det var ett komplext projekt. Plattformen byggdes samtidigt som den gamla webbplatsen var i drift.

En av de viktigaste nyheterna med webbplatsen är att den tar emot användarbidrag. NE blir därmed en unik svensk encyklopedi med en kombination av expertbaserad kunskap och användarbidrag. Wikipedia skrivs genomgående av amatörer.

 

Pedagogiskt med multimedia

– Det känns spännande att börja ta in pedagogiska bidrag, säger Arne Ekman. De kan utgöras av text-, ljud- eller videoinslag som blir komplement till originalartiklarna. En lärare kan exempelvis skicka in en film om ytspänningen på vatten så att den blir tillgänglig på betalsajten. Men vår grundfilosofi, att basera innehållet på expertbaserad kunskap, kommer vi att behålla.

NEs största kunder är kommuner. Mer än hälften av landets kommuner prenumererar på tjänsten. De har ett stort antal användare, framför allt på skolor, men även på exempelvis bibliotek. En viktig nyhet på webbplatsen är den utbyggda delen som riktas mot skolan, NE SKOLA. Den vänder sig framför allt till lärare och elever. Där finns bland annat temapaket med fördjupning och underhållning på olika områden. De innehåller instuderingsfrågor, fördjupningsuppgifter, aktivitetsblad, animationer, reportage och mycket annat. Med läxhjälpen kan eleverna göra sina läxor på ett roligt och effektivt sätt.

 

Skräddarsytt för skolan

– Vi lägger ned mycket krut på skolsatsningen, säger Arne Ekman. Skolan är ett ställe där ett bra uppslagsverk verkligen har en klar funktion att fylla. De enkla texterna som har skapats för NE SKOLA kan med fördel även användas av exempelvis nya svenskar.

Företaget planerar att fortsätta utveckla webbplatsen för att behålla sin ledande position på marknaden. De ökande annonsintäkterna kommer att användas till att förbättra webbplatsens innehåll och funktioner.

– Än så länge har vi ingen erfarenhet av hur mycket annonsfinansieringen kan ge. Den kommer säkert att påverkas av lågkonjunkturen, men på lite sikt blir den sannolikt den största delen av företagets totala omsättning, säger Jens Ljung.

Måns Widman

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening