Stadium/ Tillgänglighet

Stadiums IT-system går dygnet runt
utan risk för dyra stopp

Under en lång rad av år har sportföretaget Stadiums butikskedja expanderat i Sverige och utomlands. I dag är företagets verksamhet helt beroende av dess IT-system. Ett stopp skulle kosta företaget stora pengar. Nu eliminerar Stadium risken för sådana med hjälp av Data Guard.
 

I dag har Stadium drygt 100 butiker i Norden, av vilka tio finns i Danmark och åtta i Finland. Butikerna ägs och drivs av moderbolaget Stadium AB i Norrköping. Företagets affärsidé är att erbjuda aktiva människor sport- och sportmodeprodukter med god funktion, design och kvalitet till bra priser. Dess mål är att bli en av de fem största sportkedjorna i Europa.

– En fungerande logistik är ett av fundamenten för att hjulen ska snurra i den här verksamheten. Därför styrs den i dag helt av företagets IT-system. Om de stannar blir det tvärstopp i hela organisationen. Det skulle kosta företaget stora pengar, säger Stefan Maxeby, IT-chef på Stadium.

 

IT helt verksamhetskritiskt

Företagets IT-miljö har successivt blivit allt viktigare för verksamheten. Ett stort kliv på den vägen togs när Stadiums nya lager i Norrköping började användas i september 2006. Det har en yta på 32 000 kvadratmeter. Här plockas 23 miljoner varor varje år. Under en arbetsdag plockas 27 000 orderrader. Företaget räknar med att dessa siffror kommer att stiga.

– Beställningarna från butikerna sker dynamiskt, säger Stefan Maxeby. De varierar mellan olika butiker och över tiden. Företaget styr logistiken med kirurgisk precision ned på artikelnivå via butikernas lagersaldon.

Från lagret skeppas alla varor som ska ut till Stadium-butikerna i Sverige, Danmark och Finland. Tidigare har Stadiums lager varit utspritt på flera olika lagerytor i Norrköping. Men fördelarna med att samla allt under ett tak är stora. Företagets analyser visade att den optimala placeringen av lagret är inom triangeln Örebro–Eskilstuna– Stockholm. Härifrån är det sammanlagda transportavståndet till butikerna det minsta möjliga, även inberäknat framtida planerade utlandsetableringar. Lagret sysselsätter cirka 120 personer.

 

Prisbelönt e-handelsbutik

I september förra året öppnade Stadium även en e-handelsbutik på webben för sportartiklar och kläder. Det är en e-handelsplattform från det tyska företaget Intershop Communications AG. Kunderna har tillgång till olika funktioner, såsom gratis träningsvideor, önskelistor och bloggar. Stadiums kunder kan beställa produkten i e-handelsbutiken och sedan hämta ut den i närmaste Stadium-butik. De kan också få den hemskickad.

E-handelsplatsen har cirka 500 000 besökare per månad. Företaget räknar med att fördubbla trafiken inom de närmaste tre åren.

Lagersystemet Warehouse Management och e-handelsplattformen Intershop tillhör de fyra största av företagets IT-system som hela tiden måste rulla för att företagets verksamhet inte ska stanna av. De övriga två är affärssystemet IFS (Industrial and Financial Systems) och integrationsplattformen Sterling Commerce.

 

Driftstopp får inte hända

– Tidigare hade vi inte någon specifik lösning för att minimera risken för långa nedtider, säger Stefan Maxeby. Däremot har vi alltid haft bra rutiner för att göra backuper. Vi har drabbats av nedtider, men det har sällan inträffat någon krasch som har stannat verksamheten under längre tid. I dag kan vi dock inte ta minsta risk för att något sådant ska hända.

Företaget diskuterade olika lösningar med sin IT-partner ErgoIntegration Sweden AB i Linköping.

– Ett alternativ som vi diskuterade var att själva bygga en lösning. Men ErgoIntegration hade bra erfarenhet av Oracle Data Guard. Därför valde vi Oracle, som vi också tycker är en stabil och pålitlig leverantör.

 

Katastrofskydd

Oracle Data Guard är en funktion i Oracle Database Enterprise Edition för katastrofskydd av databaser. Den skyddar mot allvarliga fel och olyckor i datahallen, såsom brand, översvämning, långvariga strömavbrott och mänskliga misstag i driftmiljön. Det sker genom att Data Guard kontinuerligt kopierar produktionsdatabasen.

Med Data Guard är risken för Stadium att drabbas av längre nedtider minimal. Ett stopp i ett eller flera av de fyra viktiga IT-systemen skulle få ödesdigra följder.

– Personalen på vårt lager skulle inte kunna arbeta vid ett stopp. Vi skulle kunna tappa ett dygns plock. Butikerna skulle inte fyllas på med nya varor. Normalt fyller vi på butikerna dagligen. Därför är varuflödet mycket känsligt för störningar. Försäljningen skulle snabbt stoppas. Butikspersonalen skulle inte ha något att göra.

Även i andra delar av företaget skulle aktiviteterna stanna. Ekonomiavdelningen, som består av 30 personer, skulle exempelvis inte kunna utföra sitt arbete.

– Det är svårt att sätta en totalsumma på vad ett stopp skulle kosta. De direkta förlusterna skulle uppgå till i storleksordningen 100 000 kronor i timmen.

 

Avlastar produktionssystemen

Syftet med Data Guard är även att avlasta produktionsdatabasen. Många system hämtar information från affärssystemet IFS, bland annat ett statistiksystem.

– Nu kan detta system i stället hämta informationen från Data Guard, vilket innebär att vi slipper pressa det vanliga systemet för mycket. Framöver kommer vi att låta detta ske även för många andra system. I princip skulle hela vårt datalager kunna arbeta mot Data Guard-noden.

– Ett syfte med lösningen är också att slippa köra backuper på produktionsdatabasen. När vi tidigare har gjort det på kvällarna har det varit mycket tungt att arbeta i systemet. Nu kan vi i stället köra backuper på Data Guard.

Allra först ska Data Guard börja användas för IFS-systemet och e-handelsplattformen. Installationen är klar och redo att gå live. Först ska dock ytterligare ett antal procedurer fastställas.

Men Stadium har redan testat Data Guard-lösningen för sin e-handelsplats trots att det var innan den egentligen skulle tas i drift.

– Disksystemet som primärnoden låg på gick ned. Eftersom Data Guard ändå stod färdig för att tas i produktion passade vi på att testa den. Försöket gick bra. Det var mycket lätt att gå upp på Data Guard-noden. Nu känner vi oss trygga inför företagets fortsatta utveckling, säger Stefan Maxeby.

Måns Widman

 


Årets e-handelssajt!

På ”Retail Awards”, branschens egen handelsgala, fick Stadium motta det prestigefyllda priset som ”Årets e-handel”!
Handelsgalan tog plats på Cirkus i Stockholm den 12 mars i år. Galan presenterades av Dagens Handel och Svensk Handel och är ett årligt återkommande arrangemang där de främsta aktörerna inom handeln uppmärksammas. Stadium blev 2008-års vinnare och motiveringen löd:
”Med en utformning som tar e-handeln ett steg framåt känns Stadiums sajt som att gå in i en butik, trots att den är på nätet. Webbshoppen innehåller mer än vad många analoga butiker kan erbjuda och gör klickandet till en riktig upplevelse”.


Stadium AB driver en butikskedja som säljer och marknadsför sport- och sportmodeprodukter. I dag har företaget drygt 100 butiker i Sverige, Danmark (tio) och Finland (åtta). Några av butikerna har specialinriktning: Stadium Ski i Åre och Sälen samt Stadium Golf i Ängelholm. Ytterligare ett par butikskoncept är Red Devil i Stockholm, Göteborg och Åre, och Sports Outlet i Barkarby, Charlottenberg, Eriksberg och Kållered. Stadium Promotion är ett dotterbolag i koncernen som arbetar med profilering av större företag och verksamheter. 2007 öppnades Stadiums nuvarande e-handelsbutik, www.stadium.se. 2005 fick företaget en ny 25-procentig delägare, Ikano SA, som ägs av familjen Kamprad. Övriga ägare är familjerna Ulf och Bo Eklöf.

Oracle Data Guard är en funktion i Oracle Database Enterprise Edition för katastrofskydd av databaser. Den skyddar mot allvarliga fel och olyckor i datahallen, såsom brand, översvämning, långvariga strömavbrott och mänskliga misstag i driftmiljön. Det sker genom att Data Guard kontinuerligt kopierar produktionsdatabasen.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening