Apotekens Service AB/Säkerhet & tillgänglighet

Juri Tuks CIO Apotekens Service

Kraftfull databasmaskin garant
för att alla får sin medicin

Verksamheten i Apotekens Service är en samhällskritisk funktion som ska fungera dygnet runt alla dagar under året. Mängden anrop till dess system expanderar kraftigt. Därför har Apotekens Service börjat använda den högpresterande databasmaskinen Oracle Exadata.

I samband med omregleringen på apoteksmarknaden, som trädde i kraft den 1 juli 2009 då Apoteket AB förlorade sin monopolställning, måste elektroniska recept, information om högkostnadsskydd, läkemedelsförteckningen, den nationella läkemedelsstatistiken och ytterligare information läggas i centrala databaser som kan nås av alla apotek. Hämta artikeln som PDF här.

– Teoretiskt kan vi i förlängningen komma upp till över 100 000 användare som dagligen kan anropa våra system. Det inkluderar läkare, sjuksköterskor och veterinärer. Antalet anrop mot databaserna kommer öka till över 20 miljoner per dygn, säger Jüri Tuks, CIO på Apotekens Service.

Det nybildade statliga bolaget Apotekens Service AB fick i uppgift att tillhandahålla och styra den nödvändiga IT-infrastrukturen. Sedan dess har bolaget byggt upp sin verksamhet, och det omfattande utvecklingsarbetet pågår fortfarande. Det inkluderar implementeringen av Oracle Exadata Database Machine som togs i skarp drift i januari i år.

– Den starkt expanderande kommunikationen med våra kunder och intressenter innebar att vi behövde en ny kraftfull databaslösning som skulle vara mer skalbar och ha bättre prestanda och vara mer robust än vår befintliga miljö, säger CIO Jüri Tuks. Det fick vi med Exadata.

– Vår verksamhet är en samhällskritisk funktion som ska fungera dygnet runt alla dagar året om, säger kommunikationschef Eva Reimers. Hela vård- och apotekssektorn i landet stannar om våra system går ned. Därför måste produktionen vara stabil och obruten och tillförlitligheten i informationsinnehållet hundraprocentig.

Totalt finns ett trettiotal aktörer på marknaden som tillsammans driver 1 300 apotek. Flera av aktörerna är stora apotekskedjor, till exempel Apoteket Hjärtat, Kronans Droghandel och Medstop. Men det finns också flera små aktörer.

Krav för alla apotek

– För att över huvud taget kunna bedriva apoteksverksamhet måste alla aktörer nyttja våra tjänster, säger Eva Reimers. Alla apotek har egna expeditionssystem med vilka de når den information som vi tillhandahåller. Vår verksamhet finansieras genom att apoteken betalar 2 kronor per receptorderrad.

På Apotekens Service blev det successivt uppenbart att mängden transaktioner skulle växa fortare än man från början hade trott och att den befintliga databaslösningen inte skulle räcka till.

– Dessutom lagrade vi inte informationen själva, utan den fanns på diskar hos vår leverantör, säger Jüri Tuks. Mot bakgrund av att bolaget har en samhällskritisk funktion var detta en sårbarhet. Med Exadata kan vi lagra och ha kontroll på vårt data.

Vid starten var antalet anrop till Apotekens Services databaser cirka 2,5 miljoner per dygn. I dag görs det närmare 10 miljoner anrop per dygn av 30 000 personer (förskrivare och apotekspersonal). Antalet användare och mängden anrop fortsätter växa.

Bolaget tar över dosreceptinformationen som hittills har legat kvar på Apoteket AB. Det handlar om dosdispensierade läkemedel, det vill säga förpackade läkemedel i form av ”dospåsar” för till exempel äldre och multisjuka personer. Totalt rör det sig om drygt 185 000 patienter med 2,5 miljoner recept. Det innebär att antalet användare ökar upp till 80 000.

NODen I nätet måste klara över 20 miljoner anrop per dag

Nästa stora förändring är projektet NOD, Nationell Ordinationsdatabas. Det går ut på att en del av patientinformationen i landets journalsystem ska centraliseras hos Apotekens Service så att det går att se den samlade läkemedelslistan (med patientens samtycke).

– Teoretiskt kan vi i förlängningen komma upp till över 100 000 användare som dagligen kan anropa våra system, säger Jüri Tuks. Det inkluderar läkare, sjuksköterskor och veterinärer. Antalet anrop mot databaserna kommer öka till över 20 miljoner per dygn.

2000 transaktioner per sekund vid 25 procents kapacitet

I ett test i den gamla miljön kunde 500 transaktioner i sekunden utföras då dess kapacitet utnyttjades till 100 procent. I ett motsvarande test med Exadata kunde 2 000 transaktioner i sekunden utföras när dess kapacitet inte utnyttjades till mer än 25 procent.

– Användarna märker att svarstiderna har gått ned, fortsätter han. Den framtida kapaciteten är inget bekymmer längre. Vi kan skala upp den 24 gånger med den här lösningen.

Billigare än den gamla miljön

Valet av Exadata har också inneburit ekonomiska fördelar.

– Vi har kunnat säga upp flera licensavtal, vilket har gjort det här till en mycket fördelaktig affär för oss. Lösningen har otroligt mycket större kapacitet, samtidigt som den till och med är billigare än vår gamla miljö.

Identisk drift körs på två olika ställen, ett i Tullinge och ett i Älvsjö utanför Stockholm.

– Vi minskade antalet servrar från elva till fyra. Det innebär också en kostnadsminskning. Det finns två servrar på varje driftställe. Även om en server skulle kollapsa klarar den andra att dra hela lasset.

Själva hanteringen av recept på apoteken går i princip till på samma sätt som tidigare. När en kund ska hämta ut sin medicin använder personalen apotekets receptexpeditionssystem för att hämta information från Apotekens Services databaser. Samtidigt uppdateras informationen, exempelvis kundens högkostnadsskydd.

– Våra medarbetare har gjort ett oerhört bra arbete i det här projektet. Sedan driftstarten har vi inte haft ett enda problem – och vi är inte oroliga för att vi kommer få några allvarliga problem under de närmaste åren, säger Jüri Tuks.

Måns Widman

Mer om Oracle Exadata: www.oracle.com/us/products/database/exadata/overview/index.html

Mer om Apotekens Service AB: www.apotekensservice.se/Om-Apotekens-Service/

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening