SBS Media Group/Säkerhet & tillgänglighet

Susann Hedlund IT-chef SBS TV och Johan Romert. B3IT

Minimal risk för TV-avbrott med kraftfull databasmaskin

När SBS TV behövde byta sin gamla databasmiljö var det viktigaste kravet hög tillgänglighet, för att minimera risken för avbrott i TV-sändningarna. Företaget valde den nya databaslösningen Oracle Database Appliance (ODA) som även spar tid och pengar åt företaget.

SBS TV äger TV-kanalerna Kanal 5 och Kanal 9 och play-tjänsterna Kanal 5 Play och Kanal 9 Play. IT-avdelningen på SBS TV ansvarar inte för utsändningarna av kanalerna. Det sköts av företagets systerbolag SBS Broadcasting Networks i London. Men de system som snurrar i ODA är nödvändiga för att TV-tablåerna ska kunna planeras. Om IT-systemen skulle upphöra att fungera blir det svart i rutan.

– Tillgängligheten var även tidigare mycket hög. Men med ODA har vi höjt den ytterligare. Dessutom sparar vi mycket licenspengar med ODA. Lösningen kräver också mindre underhåll och support än vår gamla miljö, vilket innebär att vi frigör tid som kan användas för andra arbetsuppgifter, säger Susann Hedlund, IT-chef på SBS TV.

Hämta artikeln som PDF här.

Konsten att planera reklamspotar

Programtablåerna planeras i ett system som heter WhatsOn. I ett annat system, SpotOn, planeras reklamspottarna. De båda spellistorna sammanfogas till en spellista som levereras till London för sändning. Reklamspottarna planeras kontinuerligt med utgångspunkt från tittarsiffrorna. Spottarna säljs inte på tid, utan på antalet tittare. 

– En spot ska till exempel ses av 200 000 tittare i en viss målgrupp, säger Susann Hedlund. Om vi märker att vi överlevererar flyttar vi ned spotten för att minska antalet tittare, för vi får inte mer betalt om den får 300 000 tittare. Om vi däremot underlevererar måste vi flytta upp spotten till en bättre tid där den får fler tittare.

– Varje spellista är fylld till sista sekund. Vi skapar i princip en spellista per dygn, och måste ha ganska god framförhållning. Om de här systemen skulle ligga nere blir det svart i rutan – och det får aldrig hända. Därför måste tillgängligheten på systemen vara oerhört hög.

– Vi går mycket sällan svart i rutan. Sist vi hade en längre period av nedtid är fyra och ett halvt år sedan. Då låg sändningen nere i ett par timmar. Men det var inte fel på de här systemen, utan det var något som inte fungerade i London.

Uppdatering av hårdvaran nödvändig

Tidigare hade företaget vanliga servrar med Oracle-databaser.

– Hårdvaran hade blivit gammal och behövde bytas ut, säger Susann Hedlund. Utmaningen var att hitta en bra smidig lösning till ett vettigt pris. Men framför allt måste den, som sagt, ha hög tillgänglighet. Vi kunde ha valt att fortsätta med samma typ av lösning, men var också beredda att satsa på något nytt.

Konsultbolaget B3IT fick en förfrågan av SBS TV om att hjälpa företaget med att byta ut hårdvaran.

– Den gamla lösningen fungerade i och för sig bra, men verksamheten hade vuxit ur den. Situationen kring lagring var problematisk. Servrarna satt dessutom i samma chassi, vilket underminerar redundansen, säger Johan Romert, konsult på B3IT.

Oracle database Appliance det smartaste alternativet

Johan Romert presenterade tre alternativa lösningar. Två av dem gick ut på att byta ut hårdvaran och installera den i två skilda chassier. Det tredje alternativet var Oracle Database Appliance, ODA, en ny databaslösning med ett komplett paket av programvara, server, lagring och nätverk. Alla hårdvaru- och mjukvarukomponenter stöds av en enda leverantör, Oracle.

– Vi blev övertygade om att ODA var rätt väg, säger Susann Hedlund. Det alternativet kändes definitivt som den bästa och smidigaste lösningen.

Lägre licenskostnader på köpet

Vid sidan av den höga tillgängligheten var ett viktigt skäl till valet att licenskostnaderna blir lägre med detta alternativ. Företaget kommer säga upp ett antal licensavtal och ersätta dem med den fördelaktiga licensmodellen för ODA.

– Vi har inte terminerat några licenser än, fortsätter hon. Men i takt med att vi gör det blir besparingarna stora. På en treårsperiod handlar det om flera hundra tusen kronor.

Med ODA får företaget en helt separat miljö för sina Oracle-databaser. Lagringen kan ske utan problem på diskar som ingår i paketet.

Spar tid på administration

– Lösningen ger också företaget enklare administration i och med att alla uppdateringar för både databaser, operativsystem och hårdvara sker på en och samma gång och på ett kontrollerat sätt, säger Johan Romert. De testas och supporteras av Oracle. När företaget behöver mer kraft kan antalet processorer ökas.

ODA kan snabbt skalas upp från två till 24 processorkärnor utan att företaget behöver drabbas av de kostnader och stillestånd som vanligtvis brukar förknippas med hårdvaruuppgraderingar.

– Vi räknar också med att lösningen kräver mycket mindre underhåll och support än den gamla miljön, vilket därmed minskar vår arbetsbelastning, säger Susann Hedlund. Det innebär att vi frigör tid, kanske tio timmar i veckan, som kan användas till att optimera systemet på andra sätt.

– I dag är vi klara med hela implementeringen. Slutanvändarna märker att systemet har blivit stabilare och snabbare. Hela projektet har gått oerhört smidigt tack vare samarbetet med vår partner, avslutar hon.

Måns Widman

Mer om SBS TV: http://www.sbs.se/

Mer om B3IT: http://www.orcan.se/index.php/oraclepartner/32-annonser/254-b3it

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening