SJ/SOA & BPM

Minskad risk för tågkaos med SJs nya IT-plattform

Johan Bojestig chefsarkitekt SJI en stor satsning har SJ samordnat flera IT-inköp från Oracle. De nya systemen läggs på en och samma plattform. Det bidrar till en effektivisering av verksamheten på SJ. Samordningen kan bland annat bidra till färre tågförseningar och bättre trafikinformation för resenärer och medarbetare.

Liksom många andra företag har SJ fått en komplex systemkarta med en mängd system från olika leverantörer. Det skapar bland annat höga driftskostnader, för många integrationspunkter, och svårigheter med att behålla kompetens. Därför följer SJ en tydlig trend på dagens IT-marknad: samordning, standardisering och konsolidering av systemen på en och samma plattform.

Hämta artikeln i PDF-format här.

 

– Att våra system nu ska gå på Oracle-plattform är ett mycket viktigt strategiskt beslut. Syftet är att effektivisera hela SJs verksamhet och införa nya moderna arbetsmetoder, säger Johan Bojestig, chefsarkitekt på SJ.

– Att våra system nu ska gå på Oracle-plattform är ett mycket viktigt strategiskt beslut. Syftet är att effektivisera hela SJs verksamhet och införa nya moderna arbetsmetoder, säger Johan Bojestig, chefsarkitekt på SJ.

Under våren drev SJ flera separata projekt med utvärderingar av nya systemlösningar på olika områden, såsom trafikinformation, dokumenthantering, integration och budgetering.

Oracle på topp i alla utvärderingar

– Oracle kom etta i samtliga utvärderingar, säger Johan Bojestig. Vi insåg också att det var ett business case att satsa på en enda plattform. Genom att ha en leverantör får vi stora samordningsvinster och en hållbar IT-arkitektur på lång sikt.

I satsningen ingår Oracle Service Oriented Architecture Suite (SOA Suite), som integrationsplattform och Oracle Business Process Management Suite (BPM Suite), som stödjer processer som spänner över flera system.

 

Processmotor möjliggör snabbare anpassningar

– Vi använder en processmotor som möjliggör ett snabbt genomförande av de nödvändiga förändringarna. Det innebär att vi inte behöver göra om de berörda systemen när vi ska förändra en process, utan det räcker med att förändra den i processmotorn.

Integrationsplattformen och processmotorn kommer först användas för att samla ihop och publicera trafikinformation.

Processmotorn blir ett nav mellan flera olika system

– Hittills har vi haft många olika system som hanterar trafikinformationen, till exempel system med information om fordonens status och system med information om störningar i trafiken. Vi kunde konstatera att vi har tillräckligt mycket information, men att vi inte har lyckats få ut den ur våra system på ett bra sätt.

Målsättningen är att ge mycket bättre information till både medarbetare och resenärer. Informationen kommer ha bättre kvalitet och bli åtkomlig betydligt fortare än tidigare. Processmotorn ska sitta som ett nav bland de aktuella systemen. Den hämtar information från olika källor och paketerar den på rätt sätt. Informationen blir skräddarsydd för de olika typerna av mottagare, såsom resenärer, kundservice och lokförare.

Innebär mindre risk för förseningar

– Det här gör det möjligt för medarbetarna att planera sitt arbete bättre och utföra det effektivare. De får bättre beslutsunderlag. Det blir lättare för dem att vidta korrekta åtgärder, vilket bland annat bidrar till att minska risken för tågförseningar. Om vi exempelvis är sena med att ta ut fordonen från depån i Hagalund kan vi besluta att hoppa över cateringen, eftersom det är viktigare att tåget kommer fram i tid.

– Med processmotorn kan vi göra många positiva förändringar i verksamheten, fortsätter Johan Bojestig. Vi börjar med trafikinformationen, men på sikt ska vi kunna använda den på många olika sätt för alla typer av processer.

Oracle UCM ersätter flera system för dokumenthantering

För dokumenthanteringen implementerar SJ Oracle Universal Content Management, UCM. Hittills har SJ haft fyra olika system för dokumenthanteringen.

– Med UCM får SJ en standardiserad lösning för all dokumenthantering i organisationen, bland annat på webbplatsen sj.se och företagets intranät. Det blir enklare att hantera dokumenten. För närvarande testar vi lösningen på några avdelningar. Sedan rullar vi successivt ut den på de övriga avdelningarna. Enbart att slippa kostnaderna för förvaltningen av fyra system innebär en betydande vinst.

Siebel CRM för lojalitetsprogram och ärendehantering

Sedan länge har SJ använt Oracle’s Siebel CRM för sin ärendehantering och sitt lojalitetsprogram.

– Vi har varit tvungna att själva göra anpassningar som inte alltid varit så lyckade. Ett problem var också att det tog lång tid att utveckla själva. Nu satsar vi på den senaste standardversionen av Siebel som har alla funktioner vi behöver. Det är en snyggare och renare lösning än den vi hade tidigare. Därför är den också mycket enklare och billigare att förvalta.

Resenären är berättigad till en restidsgaranti när tåget är försenat. Han eller hon får tillbaka ett belopp vars storlek varierar på grund av olika faktorer enligt ett bestämt regelverk. Resenären kontaktar SJ på dess webbplats eller ringer kundservice för att få sin ersättning. Restidsgarantiprocessen hanteras av handläggare i Siebel. Hittills har en stor del av den gjorts manuellt. Handläggarna pratar med kunderna i telefon, analyserar ärendena och skickar beslut.

Oracle Policy Automation ger automatisk realtidsgarantiprocess

Med hjälp av en avancerad regelmotor, Oracle Policy Automation, kommer restidsgarantiprocessen nu automatiseras till 98 procent.

– Det innebär att handläggarna kan ägna sig åt andra uppgifter, exempelvis försäljning. Med den nya lösningen blir vi betydligt flexiblare. Hanteringen av processen blir oerhört mycket enklare. Vi får nöjdare kunder.

Hittills har SJ periodvis fått ta in extrapersonal för att kunna hantera alla resegarantiärenden.

– Det kostar mycket pengar att ta in extrapersonal. Dessutom måste vi köpa extra Siebel-licenser. Om vi tar in 100 extra medarbetare måste vi skaffa 100 nya licenser. Båda dessa kostnader slipper vi nu.

Budgethantering med Hyperion

Som nytt budgeterings- och planeringsverktyg har SJ valt Oracle Hyperion Planning and Budgeting. Tidigare har SJ haft en egenutvecklad lösning för budgethanteringen.

– SJ ska skapa en ny organisation med mycket tydligare resultatansvar. Vår gamla lösning stöder inte denna utveckling. Men nu får vi ett nytt modernt budgetverktyg som passar till vår helhetssyn. Vi kommer bli betydligt bättre på att analysera, simulera och planera.

Smartare beslutsstöd

Hyperion ska integreras med ett befintligt datawarehouse som baseras på Oracles produkter.

– Det innebär att vi får mer och bättre information för vår business intelligence, vilket möjliggör ett betydligt förbättrat beslutsunderlag för chefer och medarbetare.

I investeringen ingår också verktyg för att hantera extern webb, intranät, extranät samt olika typer av portaler och användargränssnitt. Förutom ramverk och verktyg finns en mängd färdiga tjänster, till exempel wikis och bloggar.

Allt rullar på Oracles applikationsserver och Databas

Plattformen har en underliggande infrastruktur med Oracle Weblogic Server och Oracle Database.
Enligt planen ska hela implementeringen vara färdig våren 2012.

– Det betyder oerhört mycket att vi lyckades förena alla parallella upphandlingar med Oracle som leverantör. Hittills har vi bara skrapat på ytan när det gäller vilka möjligheter den nya IT-miljön ger. Vi är bara i början på den här resan, säger Johan Bojestig.

Måns Widman

 

 

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening