UC/SOA & integration

UC stärker solvensen med ny modern IT-plattform

 

Anders Heintz chefsarkitekt UCAffärs- och kreditupplysningsföretaget UC lämnar sin gamla stordatormiljö för en modern IT-plattform. För verksamheten innebär det bättre tjänster och analyser, sänkta drift- och förvaltningskostnader, och inte minst ökad konkurrenskraft.

Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC lämnar sin gamla stordatormiljö för en modern IT-plattform. För verksamheten innebär det bättre tjänster och analyser, sänkta drift- och förvaltningskostnader, och inte minst ökad konkurrenskraft.

Hämta artikeln i PDF-format här.

 

 

UCs nya IT-miljö möjliggör bättre tjänster för företagets kunder.
– Vi har sedan länge den bästa datakvaliteten på marknaden, men den kommer höjas ytterligare. Syftet med satsningen är till stor del att försvara och förbättra vår marknadsposition, säger Anders Heintz, chefsarkitekt på UC.


UC är Sveriges ledande kreditupplysningsföretag. Det startades i mitten av 1970-talet av de stora bankerna. I många år hade UC nästan monopol på marknaden, men under de senaste tio åren har konkurrensen blivit mycket större än tidigare. Framför allt är det den tilltagande konkurrensen och den gamla stordatormiljön som ligger bakom UCs beslut att migrera till den moderna IT-plattformen som bland annat baseras på Oracle Database och Oracle SOA Suite.
– I den nya IT-miljön kan vi skapa bättre tjänster för kunderna. Vi har sedan länge den bästa datakvaliteten på marknaden, men den kommer höjas. Syftet med satsningen är till stor del att försvara och förbättra vår marknadsposition, säger Anders Heintz, chefsarkitekt på UC.
Företaget säljer omkring 10 miljoner person- och företagsupplysningar per år. Totalt har UC runt 150 000 användare. De flesta av dem beställer tjänsterna mycket frekvent.

Hanterar stora mängder data
– Vi tar in stora mängder data i våra system, säger Anders Heintz. På flera områden sparas tio års historik. Vi lägger ned avsevärda resurser på att analysera dessa data. Det är mycket databearbetning på många områden som vi ska hålla i luften och ha fortsatt hög prestanda på.
UCs stordatorsystem togs i drift 1974 och har sedan utvecklats under närmare 35 år. Systemet har ett antal tekniska lösningar som är mycket gamla, vilket har gett upphov till en tungrodd förvaltning där även kompetensen håller på att försvinna.
Den nya IT-plattformen består av tre delar: datainsamling, databas samt middleware/integration. För de två senare valde UC Oracle Database, Oracle WebLogic Server och Oracle SOA Suite.

Ger bättre tjänster till kunderna
på kortare tid
– Vi behöver system som ligger långt i framkant. De gör det enklare för oss att paketera bra lösningar till våra kunder.
En viktig faktor bakom valet av Oracle är kompetens på marknaden.
– Under årens lopp har vi suttit med egenutvecklade speciallösningar. Det ska vi inte göra längre. Vi ska ha en väl etablerad plattform som det är lätt att hitta god kompetens till. Det kan vi med Oracles produkter som är mycket etablerade på marknaden.
Den nya plattformen ger UC förutsättningar att kunna driva en snabbare och mer kostnadseffektiv produktutveckling.
– Vi räknar med att få mycket kortare time-to-market, både när det gäller att ta fram nya och förbättrade tjänster till våra kunder, och att göra förändringar i form och format på informationen vi får från våra cirka 170 olika källor.

Integration med kunder
blir enklare och bättre
Flera av dessa källor ändrar formen på informationen varje år. I år har det exempelvis skett en större förändring hos SPAR (Statens Personadressregister), men det har även gjorts många mindre förändringar hos andra leverantörer. Att göra dessa förändringar i stordatormiljön blir svårare och dyrare för UC ju äldre systemet blir.
En stor del av UCs försäljning sker genom direktintegration med kunders system.
– Nu blir det betydligt enklare att integrera våra tjänster hos kunderna, eftersom vi kan presentera våra data i ett betydligt mer standardiserat format än tidigare, fortsätter Anders Heintz.

Marknadens säkraste scoring-
modeller blir ännu bättre
Kvaliteten på informationen från källorna blir högre. Det bidrar till att analyserna kan göras bättre och snabbare. Ett exempel är UCs scoring-modeller.
– Vi har marknadens mest tillförlitliga scoring-modeller. Scoring är en objektiv beräkning till skillnad från många av våra konkurrenters ratings som bygger på subjektiva bedömningar.
En scoring-modell heter UC Risk Företag. Med den går det att beräkna hur stor sannolikheten är för att ett företag går i konkurs inom tolv månader.
– I och med att våra data nu blir mer lättåtkomliga får vi stora möjligheter att utveckla ännu bättre scoring-modeller.
Med den nya plattformen blir det också lättare för UC att gå in på nya marknadsnischer.
– Vi har marknadens bästa produkter, men priskonkurrensen är hård. Nu får vi betydligt större möjligheter att försvara vår position och även öka vår marknadsandel.

Billigare drift och underhåll
Migreringen kommer ge påtagligt stora sänkningar av kostnaden för drift och förvaltning av IT-miljön.
– Visst är det viktigt med kostnadsbesparingar. Men vi fokuserar främst på att ta fram bättre tjänster och produkter, så att våra kunder får ännu större möjligheter att fatta rätt beslut.
Implementeringen hos UC är fortfarande i en tidig fas. Den beräknas bli klar om tre år. Därefter kan stordatormiljön avvecklas.
– Fortfarande arbetar vi med att bygga vårt kärnsystem i den nya IT-miljön, det vill säga datainsamling och kreditupplysningar. Nästa steg är att vidareutveckla våra andra tjänster, till exempel kredituppföljning och affärsinformationstjänster.
– Vi testar arkitekturen kontinuerligt och har inte gått på några större minor än. Jag är nästan lite förvånad över att det har gått så bra som det har gjort, avslutar Anders Heintz.

Måns Widman

 

 

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening