Finska Polisen/Offentlig sektor

Mika_Pasanen_finska_RikspolisstyrelsenFinland leder IT-utvecklingen bland världens poliskårer

Med avancerad IT-teknik ska Polisen i Finland bli ännu effektivare. Hela den straffrättsliga kedjan är snart integrerad på en plattform för ärendehantering som baseras på en specialversion av Oracle Siebel CRM. Den innebär bland annat att poliserna på fältet har alla IT-tjänster tillgängliga i sina mobila enheter.

Polisen i Finland är redan nu den effektivaste poliskåren i Europa – detta trots att antalet poliser per medborgare i Finland är det lägsta inom EU. I Finland blir 65 procent av alla anmälda brott lösta. Det kan jämföras med exempelvis Sverige där Polisen endast löser 10–15 procent. Hämta artikeln i PDF-format här.

– Nu kommer vi bli ännu effektivare. Avsikten är att knyta ihop hela rättssystemet i Finland på en och samma IT-plattform. Jag kan inte säga hur stor andelen lösta brott blir i framtiden, men med all säkerhet större än 65 procent, säger Mika Pasanen, kommissarie och projektledare på finska Rikspolisstyrelsen.

 

– Nu kommer vi bli ännu effektivare. Avsikten är att knyta ihop hela rättssystemet i Finland på en och samma IT-plattform. Jag kan inte säga hur stor andelen lösta brott blir i framtiden, men med all säkerhet större än 65 procent, säger Mika Pasanen, kommissarie och projektledare på finska Rikspolisstyrelsen.
 

Informationssystem baserat på Siebel CRM

Det var på våren 2010 som Rikspolisstyrelsen fattade beslutet att satsa på en särskild version av Oracle Siebel CRM Case Management som kallas PIIMS, Police Integrated Information Management System. Oracle samarbetar med Polisen på utvecklingsnivå i projektet. Det är första gången som PIIMS används av en poliskår.

– Därför är många utländska poliskårer mycket intresserade av vad vi gör här i Finland, till exempel Miami Police Department, Polisen i Sverige, och många andra i Europa och övriga världen.
 

100 gamla system ska bli 10 moderna

Tidigare har Polisen haft över 100 IT-system, av vilka de flesta var tekniskt och funktionellt föråldrade. 90 procent av IT-budgeten användes för att underhålla dessa gamla system.

– Uppgiften var att genomföra en stark centralisering av IT-funktionerna och avskaffa de stuprörsaktiga applikationerna som inte kommunicerade med varandra, säger Mika Pasanen. Antalet system skulle minska till mindre än tio. Dessa skulle alla kunna nås från ett och samma användargränssnitt.
 

Polissystem med beslutsstöd

– Det största skälet till att vi valde Oracle Siebel CRM Case Management är att denna specialversion är inriktad på att uppfylla polismyndigheters specifika behov – och att det sannolikt är det bästa systemet i världen som är specialbyggt för polisverksamhet.

Alla system, register och tjänster som stöder Polisens verksamhet kommer migreras till och integreras på plattformen. De blir åtkomliga via ett och samma gränssnitt med kraftfulla sökmotorer. Användarna har också tillgång till Business Intelligence.

När ett brott anmäls ska detta fångas upp i systemet, liksom gripandet av brottslingen och alla andra delar av kedjan fram till åtal och dom.

– Alla vittnesmål och all bevisföring kopplas till det aktuella ärendet. Det går att snabbt söka olika typer av relevant information, till exempel vilka eventuella brott den misstänkte tidigare dömts för.
 

Mobil användning spar tid och energi för poliserna

Ett viktigt syfte med hela projektet är att göra polisen mer synlig på gator och torg. De mobila tjänsterna blir tillgängliga för patrullerande poliser och patrullfordon. En polisman ska kunna komma åt systemet från sin mobila enhet var han än befinner sig. Det ska fungera med många olika typer av mobila enheter, såsom Iphones och Nokiatelefoner.

– Hittills har polismännen fått skriva sina pappersrapporter på polisstationen. Därefter har de skrivits in manuellt i IT-systemet. Men snart kommer poliserna att skriva rapporterna på sina mobila enheter ute på fältet och därifrån skicka dem direkt in i systemet.

Allt det här innebär att poliserna sparar mycket tid och energi. Systemet är generellt sett mycket kostnadseffektivt, lätt att underhålla och utvecklingsbart. Enligt beräkningar kommer lösningen spara motsvarande 450 årsarbeten.
För närvarande genomförs en testfas med 250 poliser på fältet.

– Vi testar systemet i deras vardagliga jobb. Med hjälp av dem definierar vi processer, behov och krav. De är bra på att säga vad de behöver, och det gör det lättare för oss att skapa ett effektivt och trevligt system. Projektet har hittills varit mycket framgångsrikt och användarna är mycket nöjda med lösningen.
 

Går snart i skarp drift

– Cirka 80–85 procent av den slutliga funktionaliteten finns redan i dag. Den övriga håller vi på att ta fram i ett nära samarbete med Oracle. Ett exempel är hur en polisman i en polisbil på bästa sätt ska få fram informationen i sin Ipad.

Den första processen ska driftsättas i juli. Då går IT-stödet för vapenlicensieringen i skarp drift. Därefter kommer en fasindelad fortsättning på projektet. Den gamla miljön ersätts successivt av Siebel-lösningen. Var sjätte månad kommer nya moduler gå i skarp drift. Det handlar om hela rättsväsendets integrering och automatisering. Enligt planerna kommer hela lösningen gå i skarp drift i slutet av 2013. Därefter kommer Polisens system även att knytas ihop med Tullens, Domstolsverkets och Försvarsmaktens system.

– Jag är glad och stolt över att vi kan visa poliskårer i övriga världen hur stark vår vision är. Det här är en framgångshistoria även för Oracle, säger Mika Pasanen.

Måns Widman

 

______________________________________________________________

Polisen i Finland sorterar under Inrikesdepartementet. Under Rikspolisstyrelsen sorterar Säkerhetspolisen, Nationella Trafikpolisen, Polisyrkeshögskolan, Polisens Tekniska Center och 24 lokala polismyndigheter. Antalet anställda inom Polisen är totalt 11 000 av vilka cirka 7 500 är poliser.
______________________________________________________________

Accenture den Oraclepartner som hjälpt till

Företag ser idag IT som en viktig resurs för ökad konkurrenskraft. Accenture hjälper företag och organisationer inom såväl offentlig som privat sektor samt inom alla branscher att bli effektivare genom Oracles applikationer och teknik.

Accenture har erfarenhet och expertis på Oracles område. Närmare 50 000 professionella medarbetare världen över arbetar med Oracles produkter. Bland annat fokuserar dessa på Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards, Retail (tidigare Retek), Siebel samt Oracles teknik och Fusion Middleware. Accenture tillhandahäller även innovativ metodik, verktyg och acceleratorer som möjliggör snabb implementation av kvalitetslösningar baserade på Oracles produkter.

Accenture är specialiserad partner inom SOA, Siebel CRM, PeopleSoft och People Tools, RAC, Solaris samt offentlig sektor.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening