Swedbank/Content Management

Lena_Johansson_Swedbank

– Implementeringen av Oracle UCM är ett mycket stort och viktigt steg för oss. Lösningen höjer kvaliteten på våra webbplatser, förenklar arbetet för våra webbredaktörer, samt sänker våra drift- och förvaltningskostnader på sikt. Det här är ett jätteprojekt både i tid och pengar, säger Lena Johansson, projektledare på Swedbank.

Spar tid och pengar med effektivare webbplatser

I ett jätteprojekt förbättrar Swedbank kvaliteten på innehållshanteringen på sina webbplatser med ett nytt publiceringsverktyg som på sikt blir gemensamt för hela koncernen. Arbetet blir enklare för bankens webbredaktörer samtidigt som förvaltnings- och driftkostnader sänks.

Webbplatserna och internet har stor betydelse för Swedbanks verksamhet. Totalt har Swedbank (inklusive cirka 60 sparbanker som är dess samarbetspartners) drygt 100 externa och interna webbplatser i Sverige och utomlands. Den utländska verksamheten finns främst i de baltiska staterna, men Swedbank finns även i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Luxemburg, Sankt Petersburg, Moskva, New York och Shanghai. 

Nu inför Swedbank Oracle Universal Content Management (UCM) som nytt publiceringsverktyg för att hantera innehållet på webbplatserna. De flesta av de sparbanker som samarbetar med Swedbank har valt att använda samma verktyg. Det innebär bland annat att de enkelt kan återanvända information som finns på Swedbanks webbplatser och ha gemensam förvaltning av systemet.

Jätteprojekt ska spara tid och pengar

– Implementeringen av Oracle UCM är ett mycket stort och viktigt steg för oss. Lösningen höjer kvaliteten på våra webbplatser, förenklar arbetet för våra webbredaktörer, samt sänker våra drift- och förvaltningskostnader på sikt. Det här är ett jätteprojekt både i tid och pengar, säger Lena Johansson, projektledare på Swedbank.

Tidigare använde Swedbank ett egenutvecklat verktyg för innehållshanteringen på webbplatserna.

– Om man använder ett egenutvecklat system bygger man till slut in sig i en återvändsgränd, säger Lena Johansson. Vi var på väg åt det hållet när vi beslutade oss för att byta till ett modernt och standardiserat publiceringsverktyg.

Målet och visionen är ett koncernverktyg. Kvaliteten på innehållshanteringen på webbplatserna skulle förbättras. Det gamla publiceringsverktyget skulle ersättas av ett system som kan hantera många webbplatser och språk. Det var även viktigt att man fick en bra och stabil leverantör.

Teknikbyte under drift

– En stor utmaning var att vi skulle byta teknik på våra webbplatser medan de fortfarande var i drift. Det skulle inte märkas för kunderna att vi byter plattform.

Ett upphandlingsprojekt genomfördes som kom fram till att Oracle UCM var det verktyg man skulle använda. När avtalet var klart tillsattes en projektgrupp för att genomföra implementeringen av ny plattform och flytta befintliga webbplatser. Gruppen består av cirka 16 personer från verksamhet, IT och leverantör.

– Gruppen har under hela projekttiden suttit tillsammans, vilket har varit en viktig framgångsfaktor. Iterationen av krav, lösningsförslag, utveckling och test har givetvis gått mycket snabbare på grund av att det fysiska avståndet är kort. Vi har också jobbat mycket tillsammans med användare av systemet.

Organisationen som arbetar med informationen på webbplatserna är mycket decentraliserad. I Sverige arbetar cirka 400 redaktörer i systemet. Vissa arbetar där bara fem minuter i veckan, medan andra arbetar med informationen betydligt mer, och ofta på heltid. Hälften av redaktörerna arbetar centralt på Swedbank. Den andra hälften finns ute på bankkontor – och de flesta av dessa finns på sparbankerna som Swedbank har samarbetsavtal med.

– Lösningen innebär stora förändringar för de medarbetare som arbetar med innehållshanteringen. Alla redaktörer genomgår en grundutbildning som kompletteras allt eftersom beroende på vilken redaktörsroll de har.

Inbyggt stöd för kvalitet på informationen

– Det finns mer stöd och hjälp i det nya verktyget för att förmedla information med hög kvalitet. Det är exempelvis mycket mindre risk för att information på webbplatsen blir inaktuell. Systemet signalerar när informationen har legat orörd under en viss tid. Medarbetarna kan själva välja med vilka tidsintervall systemet ska larma.

Fler moment kan göras av redaktörerna själva utan att IT-avdelningen behöver kontaktas för att de ska få hjälp. Det innebär tidsbesparingar för båda parter.Den nya koncerngemensamma lösningen möjliggör en sänkning av kostnaderna för förvaltning, drift, underhåll och utbildning.

– Medarbetarna uppskattar det nya och modernare systemet. Vi har inte hunnit arbeta med det så länge än. Därför har vi ännu inte sett alla fördelar som det kan ge. Men jag är övertygad om att vi kommer se ytterligare stora vinster när det gäller att spara tid och höja kvaliteten på informationen.

Implementeringen genomfördes med interna resurser i samarbete med Oracle Consulting utan att driften av webbplatserna behövde avbrytas. Systembytet märktes inte för besökarna på webbplatserna.

– Vi har fått bra stöd och mycket uppmärksamhet av Oracle under implementeringen. De har verkligen försökt hjälpa till hela tiden – och de har lyckats bra.

60 webbplatser redan flyttade

Bytet av publiceringsverktyg är ett projekt som fortfarande pågår. I de första faserna har Swedbanks och sparbankernas cirka 60 externa webbplatser flyttats.

– I den sista fasen, där vi är just nu, flyttas Swedbanks svenska intranät samt sparbankernas intranät.

– Framöver kommer vi att bredda oss på internet. Kunderna ska kunna hitta oss även utan att behöva gå in på någon webbplats. Vi är mycket måna om att hålla oss i framkant och vara där kunderna är på internet, säger Lena Johansson.

Måns Widman

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening