Försäkringskassan/Middleware

Forsakringskassan_2

Försäkringskassans kunder tryggare med ny IT-plattform

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Med en ny IT-plattform förbättrar myndigheten hanteringen av socialförsäkringarna och sparar samtidigt miljontals kronor av skattebetalarnas pengar.

En av Försäkringskassans viktigaste uppgifter är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen, till exempel bidrag till barnfamiljer och sjuka. Det handlar om hundratals miljarder kronor varje år. Med sådana enorma volymer av utbetalningar kan inte effektiva och tillförlitliga IT-system underskattas.

Nu har myndigheten satsat på en ny IT-plattform för administrationen av socialförsäkringarna som bygger på Oracle Tuxedo och Oracle WebLogic Server.

Anders_Mattsson_Forsakringskassan

– Den här investeringen har gjort det möjligt för oss att hantera transaktionerna betydligt smidigare och enklare samtidigt som vi sparar miljontals kronor per år – enbart genom sänkta licenskostnader, säger delprojektledare Anders Mattsson.

Spar miljontals kronor årligenenbart genom sänkta licenskostnader

– Den här investeringen har gjort det möjligt för oss att hantera transaktionerna betydligt smidigare och enklare samtidigt som vi sparar miljontals kronor per år – enbart genom sänkta licenskostnader. Jag är mycket stolt över resultatet, eftersom vi har lyckats skapat en effektivare driftsituation. Efter migreringen till den nya plattformen har vi haft mycket få problem med driften och förvaltningen av våra IT-system, säger delprojektledare Anders Mattsson.

Försäkringskassan hade tidigare en gammal stordatorbaserad plattform som hanterade 50 procent av myndighetens IT-baserade verksamhet, bland annat administrationen av socialförsäkringar. Under årens lopp hade den blivit alltmer föråldrad.

– När leverantören tog bort möjligheterna till support var vi tvungna att göra något snabbt, säger Anders Mattsson. Vi måste ersätta stordatormiljön med en modern IT-plattform som ger ökad prestanda, minskade driftstörningar, och sänkta kostnader för drift, förvaltning, licenser och underhåll.

– Vårt mål var att genomföra migreringen utan att bryta driften, och med så små förändringar i användargränssnittet och i användarnas arbetssätt som möjligt.

Passar i Försäkringskassans IT-miljö

Försäkringskassan gick in i en upphandlingsfas. Det fanns flera olika aktörer på marknaden som erbjöd produkter och tjänster som kunde ersätta det gamla systemet. Den som hade bäst referenser var Oracles partner konsultföretaget MetaWare. Företaget hjälpte Försäkringskassan att färdigställa ett koncept där lösningen körs i en browser till skillnad från det gamla systemet som kördes i en terminalemulator. Med hjälp av MetaWare genomfördes migreringen till en modern, flexibel och skalbar Unix-plattform med Oracle Tuxedo som bas för IT-systemen och Oracle WebLogic Server för browsern.


– Den här lösningen passade oss som handen i handsken, eftersom vi sedan tidigare hade erfarenhet av Tuxedo och Web-Logic Server för våra övriga verksamhetssystem. Det bidrog till den smidiga och smärtfria överlämningen till drift och förvaltning av de nya systemen.
Migrering utan driftstörningar och med enkel övergång för användarna

Migreringen genomfördes enligt planen och utan att driften av IT-systemen behövde avbrytas.
– En stor utmaning var utvecklingen av det nya användargränssnittet. Genom Oracle WebLogic Server lyckades vi skapa ett grafiskt webbgränssnitt som för användarna var likadant som det gamla gränssnittet, vilket innebär att deras arbetssätt inte påverkas. Vi ville inte behöva sätta användarna på utbildningsbänken.

På ytan är lösningen alltså likadan som det gamla systemet. Användarna arbetar på samma sätt som tidigare med stödsystemen som hanterar administrationen kring socialförsäkringar.

Frigjorda resurser

Under ytan är skillnaden dock mycket stor. Helt andra strukturer än tidigare hanterar transaktionerna. Dessutom kan funktioner i det gamla systemet användas genom emulering. En viktig strategi var att behålla källkoden så intakt som möjligt, vilket innebar att det var nödvändigt att etablera emuleringsfunktioner.
En viktig konsekvens blev att kapaciteten för bearbetning av information under natten har ökat påtagligt. Systemets öppettid har alltså utökats.
IT-avdelningen sparar också in mycket arbetstid genom att stordatororganisationen har lagts ned. Befintlig kompetens kan användas för driften och förvaltningen av socialförsäkringsadministrationen.

Kapar licenskostnader med 30 procent

Lösningen innebär direkta besparingar av licenskostnader med 30 procent.

– Vi sparar som sagt flera miljoner kronor per år, eftersom licensförfarandet när det gäller stordator inte är det billigaste i världen. Vi spar därutöver in mycket pengar genom den effektivare driften och bättre säkerheten, men hur mycket är svårt att kvantifiera.
Ytterligare en fördel är att plattformen gör det lättare att integrera olika IT-system på Försäkringskassan, vilket kan skapa stora synergieffekter i myndighetens kärnverksamhet.

Stora förändringar kommer

– Samarbetet mellan IT-avdelningen och leverantörerna har varit bra i det här projektet. Nu har vi börjat titta på en ny utmaning. Vi ska genomföra stora satsningar för att öka automatiseringen av våra handläggningsprocesser. Det kommer hända mycket på IT-området inom Försäkringskassan framöver, säger Anders Mattsson.

Måns Widman

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening