Intrum Justitia/SOA & integration

malin lazaroff fredrik svensson intrum justitia stor

 

Intrum Justitia ökar kundnytta och spar tid med ny IT-plattform

Genom en ny flexibel IT-plattform kan Intrum Justitia förbättra kundservice och kundnytta och samtidigt spara mycket tid och pengar. Den innebär att medarbetarna kan ta fram all relevant ärendeinformation från många datakällor i hela kredithanteringsprocessen från ett och samma gränssnitt.

I den ekonomiska och finansiella krisens spår har en ökad mängd företag drabbats av svårigheter med att få betalt för sina produkter och tjänster. Det försämrade kassaflödet och likviditetsbristen hos dessa företag har skapat en växande efterfrågan på tjänster inom kredithantering.
Intrum Justitias erbjudande spänner över alla faser i den processen. Kunderna kan med andra ord få hjälp med allt från kreditinformation och fakturaservice till inkasso och efterbevakning från en och samma partner, vilket både förenklar samarbetet och förbättrar resultatet.

 

Ärendeinformationen finns i flera av Intrum Justitias olika produktionssystem som används för de olika affärsområdena. Inom exempelvis fakturaservice finns ett system, inom inkasso ett annat, inom efterbevakning ett tredje. När kunder och deras slutkunder ringde Intrum Justitias kundtjänst tidigare var medarbetarna ofta (beroende på ärendets art) tvungna att gå in i flera skilda system för att hämta ärendeinformation och manuellt sammanställa den, vilket var ett tidsödande arbete.

Ett gränssnitt oavsett källsystem

Med Intrum Justitias nya IT-plattform Oracle Data Service Integrator (ODSI) kan medarbetarna nu ta fram all ärendeinformation via ett och samma gränssnitt. Systemet hämtar den i realtid från de bakomliggande systemen.

– Lösningen är unik. Ingen annan leverantör kan erbjuda något liknande. Det var en ny produkt på marknaden som hade just de funktioner vi behövde. Den kommer underlätta vårt arbete oerhört mycket. Nu kan vi öka kundnyttan snabbt och effektivt, säger Fredrik Svensson, teknisk projektledare.

Från tjänste- och produktorientering till processorientering

– Det här projektet har blivit en klockren framgångssaga. Vi går från tjänste- och produktorientering till processorientering. Användarna är mycket nöjda med resultatet, säger projektledare Malin Lazaroff.
Tidigare gjordes det mycket dubbel- och trippelarbete vid registrering av ny kundinformation. Samma information fanns därför ofta på olika ställen. Den största utmaningen var att göra det möjligt för medarbetarna att få en överblick på de övriga stegen i processen.
Eftersom vi vill arbeta som helhetsleverantör var det inte produktivt med vattentäta skott mellan olika tjänster systemmässigt, säger Fredrik Svensson. Egentligen är det ju en kredithanteringsprocess vi levererar till våra kunder. Därför behövde vi ett system som stöder den processen.

Alternativ till att kasta ut det gamla och bygga nytt

Det fanns två vägar att välja på. Antingen kunde ett helt nytt produktionssystem byggas som stödde hela processen, vilket skulle innebära att de gamla systemen skrotades. Eller så kunde ett lager byggas ovanför de existerande systemen, vilket skulle göra det möjligt för användarna att arbeta mot dem via ett och samma gränssnitt.

– Mycket kunskap finns inprogrammerad i de gamla systemen, såsom erfarenheter från tidigare affärer, lagar och regler som påverkar fakturering och inkasso, och olika branschkoncept, säger Malin Lazaroff. För att kunna återanvända den kunskapen och snabbt komma i produktion med ett nytt gränssnitt valde vi det andra alternativet.

När strategin var upplagd och projektgruppen bildad började sökandet efter en lämplig produkt på marknaden. Efter en genomgång av ett tiotal lösningar valdes Oracle Data Service Integrator (som då hette BEA AquaLogic Service Integrator).
– Med denna produkt har vi byggt en enhetlig datamodell över den kundinformation som företaget har, trots att den är lagrad i flera olika datakällor, säger Fredrik Svensson.

Stort affärsvärde för företaget

– Vi har gjort vissa mätningar på hur mycket tid lösningen sparar, säger Malin Lazaroff. Utan att ge några exakta siffror kan vi konstatera att projektet har ett mycket starkt business case. Skillnaden mot vårt gamla arbetssätt är påfallande stor.
Inte bara de dagliga rutinerna går att genomföra betydligt snabbare och effektivare än tidigare. Det går också mycket fortare och enklare att skapa nya tjänster och ny funktionalitet i ODSI-lösningen.
– Vår service mot kunder och slutkunder förbättras, vilket också gör det lättare för oss att få nya kunder, säger Malin Lazaroff.


Kapade utbildningskostnader

Tidigare krävdes det en ganska lång och kostsam utbildning för nya medarbetare som skulle börja arbeta med produktionssystemen. Den behövs inte längre.

Ett exempel är en medarbetare på vårt kundcenter i Oslo, säger Fredrik Svensson. Han kände till våra processer, men hade aldrig sett vårt nya användargränssnitt. Efter endast fem minuter kunde han ta kundsamtal och arbeta med systemet.

Intrum Justitia anlitade IT-konsultföretaget Know IT AB för att få hjälp med systemutveckling och implementering. För systemutveckling används en metod som heter Scrum.

– Metoden har fungerat mycket bra i projektet, säger Fredrik Svensson. Med Scrum blir det enklare att ta fram relevant funktionalitet genom att involvera både beställare och användare på ett naturligt sätt. Det går hela tiden att ha kontroll över att vi är på väg åt rätt håll.

– Vi har redan från början engagerat slutanvändarna i projektet, säger Malin Lazaroff. I varje fas kommer de med nya och värdefulla synpunkter och idéer.

– Implementeringen har gått över förväntan, säger Fredrik Svensson. Vi har fått de funktioner vi behöver och har kunnat rulla ut lösningen till produktion enligt plan.


Vidareutvecklas ständigt

Den nya IT-plattformen gick i produktion på Intrums kundcenter i Oslo och Göteborg tidigare i år. Under hösten fortsätter utrullningen till olika användargrupper. Samtidigt släcks stegvis de gamla systemens användargränssnitt. Lösningen ska byggas ut till alla enheter i Skandinavien.

– Samtidigt som utrullningen sker skapar vi nya funktioner i lösningen, säger Fredrik Svensson. Tack vare plattformens flexibilitet upptäcker vi nya potentiella användningsområden hela tiden.

– Med en tydlig och genomtänkt strategi behöver man inte vara rädd inför sådana här stora projekt. Om de genomförs i rätt ordning tillsammans med rätt partner har de stor chans att bli mycket framgångsrika, sammanfattar Malin Lazaroff.

Måns Widman

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening