Apotekens Service AB/Säkerhet & tillgänglighet

Juri Tuks CIO Apotekens Service

Kraftfull databasmaskin garant
för att alla får sin medicin

Verksamheten i Apotekens Service är en samhällskritisk funktion som ska fungera dygnet runt alla dagar under året. Mängden anrop till dess system expanderar kraftigt. Därför har Apotekens Service börjat använda den högpresterande databasmaskinen Oracle Exadata.

I samband med omregleringen på apoteksmarknaden, som trädde i kraft den 1 juli 2009 då Apoteket AB förlorade sin monopolställning, måste elektroniska recept, information om högkostnadsskydd, läkemedelsförteckningen, den nationella läkemedelsstatistiken och ytterligare information läggas i centrala databaser som kan nås av alla apotek. Hämta artikeln som PDF här.

– Teoretiskt kan vi i förlängningen komma upp till över 100 000 användare som dagligen kan anropa våra system. Det inkluderar läkare, sjuksköterskor och veterinärer. Antalet anrop mot databaserna kommer öka till över 20 miljoner per dygn, säger Jüri Tuks, CIO på Apotekens Service.

Läs mer...

SBS Media Group/Säkerhet & tillgänglighet

Susann Hedlund IT-chef SBS TV och Johan Romert. B3IT

Minimal risk för TV-avbrott med kraftfull databasmaskin

När SBS TV behövde byta sin gamla databasmiljö var det viktigaste kravet hög tillgänglighet, för att minimera risken för avbrott i TV-sändningarna. Företaget valde den nya databaslösningen Oracle Database Appliance (ODA) som även spar tid och pengar åt företaget.

SBS TV äger TV-kanalerna Kanal 5 och Kanal 9 och play-tjänsterna Kanal 5 Play och Kanal 9 Play. IT-avdelningen på SBS TV ansvarar inte för utsändningarna av kanalerna. Det sköts av företagets systerbolag SBS Broadcasting Networks i London. Men de system som snurrar i ODA är nödvändiga för att TV-tablåerna ska kunna planeras. Om IT-systemen skulle upphöra att fungera blir det svart i rutan.

– Tillgängligheten var även tidigare mycket hög. Men med ODA har vi höjt den ytterligare. Dessutom sparar vi mycket licenspengar med ODA. Lösningen kräver också mindre underhåll och support än vår gamla miljö, vilket innebär att vi frigör tid som kan användas för andra arbetsuppgifter, säger Susann Hedlund, IT-chef på SBS TV.

Hämta artikeln som PDF här.

Läs mer...

SJ/SOA & BPM

Minskad risk för tågkaos med SJs nya IT-plattform

Johan Bojestig chefsarkitekt SJI en stor satsning har SJ samordnat flera IT-inköp från Oracle. De nya systemen läggs på en och samma plattform. Det bidrar till en effektivisering av verksamheten på SJ. Samordningen kan bland annat bidra till färre tågförseningar och bättre trafikinformation för resenärer och medarbetare.

Liksom många andra företag har SJ fått en komplex systemkarta med en mängd system från olika leverantörer. Det skapar bland annat höga driftskostnader, för många integrationspunkter, och svårigheter med att behålla kompetens. Därför följer SJ en tydlig trend på dagens IT-marknad: samordning, standardisering och konsolidering av systemen på en och samma plattform.

Hämta artikeln i PDF-format här.

 

– Att våra system nu ska gå på Oracle-plattform är ett mycket viktigt strategiskt beslut. Syftet är att effektivisera hela SJs verksamhet och införa nya moderna arbetsmetoder, säger Johan Bojestig, chefsarkitekt på SJ.

Läs mer...

UC/SOA & integration

UC stärker solvensen med ny modern IT-plattform

 

Anders Heintz chefsarkitekt UCAffärs- och kreditupplysningsföretaget UC lämnar sin gamla stordatormiljö för en modern IT-plattform. För verksamheten innebär det bättre tjänster och analyser, sänkta drift- och förvaltningskostnader, och inte minst ökad konkurrenskraft.

Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC lämnar sin gamla stordatormiljö för en modern IT-plattform. För verksamheten innebär det bättre tjänster och analyser, sänkta drift- och förvaltningskostnader, och inte minst ökad konkurrenskraft.

Hämta artikeln i PDF-format här.

 

 

UCs nya IT-miljö möjliggör bättre tjänster för företagets kunder.
– Vi har sedan länge den bästa datakvaliteten på marknaden, men den kommer höjas ytterligare. Syftet med satsningen är till stor del att försvara och förbättra vår marknadsposition, säger Anders Heintz, chefsarkitekt på UC.

Läs mer...

Finska Polisen/Offentlig sektor

Mika_Pasanen_finska_RikspolisstyrelsenFinland leder IT-utvecklingen bland världens poliskårer

Med avancerad IT-teknik ska Polisen i Finland bli ännu effektivare. Hela den straffrättsliga kedjan är snart integrerad på en plattform för ärendehantering som baseras på en specialversion av Oracle Siebel CRM. Den innebär bland annat att poliserna på fältet har alla IT-tjänster tillgängliga i sina mobila enheter.

Polisen i Finland är redan nu den effektivaste poliskåren i Europa – detta trots att antalet poliser per medborgare i Finland är det lägsta inom EU. I Finland blir 65 procent av alla anmälda brott lösta. Det kan jämföras med exempelvis Sverige där Polisen endast löser 10–15 procent. Hämta artikeln i PDF-format här.

– Nu kommer vi bli ännu effektivare. Avsikten är att knyta ihop hela rättssystemet i Finland på en och samma IT-plattform. Jag kan inte säga hur stor andelen lösta brott blir i framtiden, men med all säkerhet större än 65 procent, säger Mika Pasanen, kommissarie och projektledare på finska Rikspolisstyrelsen.

Läs mer...

ISS/ERP

Paivi_Erlandsson_2_ISS_Sverige

Rätt IT hjälper ISS sopa banan med konkurrenterna

ISS är Nordens största företag inom facility management och outsourcing. För att kunna behålla sin position på marknaden och ständigt anpassa verksamheten till kundernas krav måste företaget hela tiden finnas på den bästa och senaste IT-plattformen. Därför har företaget uppgraderat till den senaste versionen av Oracle E-Business Suite.

– Vår ambition är att alltid ligga i framkant och ständigt vara snäppet bättre än våra konkurrenter. Det är enklare nu tack vare uppgraderingen till E-Business Suite R12. Den stöder våra verksamheter på ett sätt som innebär att vi kan leverera bättre tjänster till kunderna, säger Päivi Erlandsson, systemansvarig på ISS Sverige. Hämta artikeln i PDF-format här.

– Vår breda skara av tjänster innebär att vi måste vara snabba och flexibla och snabbt kunna möta nya utmaningar. Vi måste exempelvis snabbt kunna få i gång en ny Oracle-modul som ska stödja ett nytt verksamhetsområde, säger Päivi Erlandsson.

Läs mer...

Länsförsäkringar/CRM & kampanjhantering

Jonas_Neander_Lnsfrskringar

Bankverksamhet växer med stöd av smart CRM-system

Under flera år har Länsförsäkringar stegvis infört ett standardiserat CRM-system för att öka försäljningen och ta större marknadsandelar. Lösningen har bidragit till en stark försäljningsökning. Systemet förenklar säljarnas arbete samtidigt som det möjliggör bättre kunderbjudanden.

Länsförsäkringar består av 24 lokala, självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag runt om i Sverige. Bolagen samverkar genom Länsförsäkringar AB. Kunderna erbjuds en ”helhet” med tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Ambitionen att öka mängden helkunder stöds av CRM-lösningen som baseras på Oracle’s Siebel Sales och Oracle’s Siebel Campaign Management. Den ger säljarna total överblick på kunderna.

– Lösningen har bidragit till en stark försäljningsökning, vilket bland annat har inneburit större marknadsandelar för vår bankverksamhet, säger Jonas Neander, livscykelansvarig för kundsystemet EttKUND på Länsförsäkringar AB.

Läs mer...

Swedbank/Content Management

Lena_Johansson_Swedbank

– Implementeringen av Oracle UCM är ett mycket stort och viktigt steg för oss. Lösningen höjer kvaliteten på våra webbplatser, förenklar arbetet för våra webbredaktörer, samt sänker våra drift- och förvaltningskostnader på sikt. Det här är ett jätteprojekt både i tid och pengar, säger Lena Johansson, projektledare på Swedbank.

Spar tid och pengar med effektivare webbplatser

I ett jätteprojekt förbättrar Swedbank kvaliteten på innehållshanteringen på sina webbplatser med ett nytt publiceringsverktyg som på sikt blir gemensamt för hela koncernen. Arbetet blir enklare för bankens webbredaktörer samtidigt som förvaltnings- och driftkostnader sänks.

Webbplatserna och internet har stor betydelse för Swedbanks verksamhet. Totalt har Swedbank (inklusive cirka 60 sparbanker som är dess samarbetspartners) drygt 100 externa och interna webbplatser i Sverige och utomlands. Den utländska verksamheten finns främst i de baltiska staterna, men Swedbank finns även i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Luxemburg, Sankt Petersburg, Moskva, New York och Shanghai. 

Läs mer...

Försäkringskassan/Middleware

Forsakringskassan_2

Försäkringskassans kunder tryggare med ny IT-plattform

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Med en ny IT-plattform förbättrar myndigheten hanteringen av socialförsäkringarna och sparar samtidigt miljontals kronor av skattebetalarnas pengar.

En av Försäkringskassans viktigaste uppgifter är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen, till exempel bidrag till barnfamiljer och sjuka. Det handlar om hundratals miljarder kronor varje år. Med sådana enorma volymer av utbetalningar kan inte effektiva och tillförlitliga IT-system underskattas.

Nu har myndigheten satsat på en ny IT-plattform för administrationen av socialförsäkringarna som bygger på Oracle Tuxedo och Oracle WebLogic Server.

Läs mer...

Arbetsförmedlingen/ Analytisk CRM

Ake_Fundhage_Arbetsformedlingen

Arbetsförmedlingen vässar statistiken med nytt verktyg

För att få bättre och mer avancerad besöksstatistik för sin webbplats har Arbetsförmedlingen ersatt sitt gamla statistikverktyg med ett modernt standardiserat system. Det möjliggör effektivare vidareutveckling av applikationerna på Internet-kanalen.

Arbetsförmedlingens främsta uppgift är att matcha arbetssökande mot lediga jobb. Dess webbplats är en viktig del av verksamheten. För att kunna driva webbplatsen effektivare och få korrekt och relevant besöksstatistik har Arbetsförmedlingen börjat använda Oracle Real User Experience Insight (RUEI). Med den informationen kan IT-avdelningen leverera ännu bättre systemstöd till förmån för Arbetsförmedlingens kunder, det vill säga arbetsgivare och arbetssökande.

– Med hjälp av den här lösningen är jag övertygad om att Arbetsförmedlingen kan göra ett ännu bättre arbete med att vidareutveckla applikationerna på Internet-kanalen, säger Åke Fundhage, sektionschef på Arbetsförmedlingens IT-avdelning.

Läs mer...

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening