Apotekens Service AB/Säkerhet & tillgänglighet

Juri Tuks CIO Apotekens Service

Kraftfull databasmaskin garant
för att alla får sin medicin

Verksamheten i Apotekens Service är en samhällskritisk funktion som ska fungera dygnet runt alla dagar under året. Mängden anrop till dess system expanderar kraftigt. Därför har Apotekens Service börjat använda den högpresterande databasmaskinen Oracle Exadata.

I samband med omregleringen på apoteksmarknaden, som trädde i kraft den 1 juli 2009 då Apoteket AB förlorade sin monopolställning, måste elektroniska recept, information om högkostnadsskydd, läkemedelsförteckningen, den nationella läkemedelsstatistiken och ytterligare information läggas i centrala databaser som kan nås av alla apotek. Hämta artikeln som PDF här.

– Teoretiskt kan vi i förlängningen komma upp till över 100 000 användare som dagligen kan anropa våra system. Det inkluderar läkare, sjuksköterskor och veterinärer. Antalet anrop mot databaserna kommer öka till över 20 miljoner per dygn, säger Jüri Tuks, CIO på Apotekens Service.

Läs mer...

SBS Media Group/Säkerhet & tillgänglighet

Susann Hedlund IT-chef SBS TV och Johan Romert. B3IT

Minimal risk för TV-avbrott med kraftfull databasmaskin

När SBS TV behövde byta sin gamla databasmiljö var det viktigaste kravet hög tillgänglighet, för att minimera risken för avbrott i TV-sändningarna. Företaget valde den nya databaslösningen Oracle Database Appliance (ODA) som även spar tid och pengar åt företaget.

SBS TV äger TV-kanalerna Kanal 5 och Kanal 9 och play-tjänsterna Kanal 5 Play och Kanal 9 Play. IT-avdelningen på SBS TV ansvarar inte för utsändningarna av kanalerna. Det sköts av företagets systerbolag SBS Broadcasting Networks i London. Men de system som snurrar i ODA är nödvändiga för att TV-tablåerna ska kunna planeras. Om IT-systemen skulle upphöra att fungera blir det svart i rutan.

– Tillgängligheten var även tidigare mycket hög. Men med ODA har vi höjt den ytterligare. Dessutom sparar vi mycket licenspengar med ODA. Lösningen kräver också mindre underhåll och support än vår gamla miljö, vilket innebär att vi frigör tid som kan användas för andra arbetsuppgifter, säger Susann Hedlund, IT-chef på SBS TV.

Hämta artikeln som PDF här.

Läs mer...

GE Healthcare/Tillverkning & logistik

Hälsosammare tillverkning med avancerad
lösning för global logistik

Anders Langstrom GE HealthcareI en stor global satsning implementerar det medicintekniska företaget GE Healthcare en avancerad standard för sin ”supply chain planning” som inkluderar ett effektivt prognosverktyg. Det har redan gett utdelning i form av konkurrensfördelar, effektivare leveranser och minskade tillverkningskostnader. 

GE Healthcare – en del av General Electric Company som är ett av världens största bolag – tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av medicintekniska produkter. Företaget har produktion på ett flertal platser i Sverige. I Uppsala utvecklar och tillverkar GE Healthcare produkter som används vid framställning av biotekniska läkemedel som insulin. I Umeå tillverkar företaget laboratorieinstrument.
Hämta artikeln i PDF-format här.

Läs mer...

Vitrolife/CRM i molnet

Säljsystem i molnet befruktar affärerna för Vitrolife

Den medicintekniska koncernen Vitrolife arbetar främst med produkter för provrörsbefruktningar. Kunderna utgörs av kliniker som finns över hela världen. Genom en satsning på molntjänsten Oracle CRM on Demand har företaget kunnat införa en välstrukturerad säljprocess som förbättrar dess affärsmöjligheter och konkurrenskraft.

Henrik Lark vitrolifeUngefär 10–15 procent av alla par i fertil ålder har problem med att få barn. Därför finns det en stor marknad för provrörsbefruktningar. Dessa utförs på så kallade IVF-kliniker. Det är dessa som är Vitrolifes kunder. Företaget har cirka 220 anställda som finns på huvudkontoret i Göteborg och på dess dotterbolag i Europa, USA, Asien och Australien. I dag går molntjänsten Oracle CRM on Demand i skarp drift i hela koncernen.

– Det innebär att vi nu använder samma säljprocess globalt. I en framgångsrik försäljningsorganisation är det av allra största vikt att man har ett gemensamt språk. Det här sättet att arbeta ger oss ett betydligt bättre kommersiellt fokus än vi hade tidigare, vilket betyder att vi kan utveckla och bredda våra affärsmöjligheter, säger försäljningschef Henrik Lärk.

Hämta artikeln i PDF-format här.

Läs mer...

SJ/SOA & BPM

Minskad risk för tågkaos med SJs nya IT-plattform

Johan Bojestig chefsarkitekt SJI en stor satsning har SJ samordnat flera IT-inköp från Oracle. De nya systemen läggs på en och samma plattform. Det bidrar till en effektivisering av verksamheten på SJ. Samordningen kan bland annat bidra till färre tågförseningar och bättre trafikinformation för resenärer och medarbetare.

Liksom många andra företag har SJ fått en komplex systemkarta med en mängd system från olika leverantörer. Det skapar bland annat höga driftskostnader, för många integrationspunkter, och svårigheter med att behålla kompetens. Därför följer SJ en tydlig trend på dagens IT-marknad: samordning, standardisering och konsolidering av systemen på en och samma plattform.

Hämta artikeln i PDF-format här.

 

– Att våra system nu ska gå på Oracle-plattform är ett mycket viktigt strategiskt beslut. Syftet är att effektivisera hela SJs verksamhet och införa nya moderna arbetsmetoder, säger Johan Bojestig, chefsarkitekt på SJ.

Läs mer...

Meritor/Tillverkning & logistik

meritor

Meritor vässar produktionen med flödesorienterad filosofi

För att effektivisera sin tillverkning och samtidigt göra stora besparingar implementerar verkstadsföretaget Meritor IT-verktyget Oracle Flow Manufacturing. Med det kan företaget använda en tillverkningsmetod vars syfte är att skapa produkter med högsta kvalitet på kortast tid till lägsta kostnad.

Meritor AB i Lindesberg tillverkar, monterar och säljer bakaxlar och framaxlar till lastbilar, släpvagnar och specialfordon. Företaget levererar sina produkter till de flesta större lastbilstillverkare i världen. Volvo, som är dess största kund, ställde krav på Meritor att företaget skulle börja sekvensleverera axlar till monteringsfabrikerna. Det medförde att Meritor såg över sin systemfunktionalitet och valde att börja använda Oracle Flow Manufacturing för att möjliggöra effektivare leveranser.

Flow Manufacturing är en tillverkningsstrategi som stöder tillverkningsmetoder inom filosofin Lean Manufacturing, vars mål är att skapa produkter av högsta möjliga kvalitet på kortast möjliga tid till lägsta möjliga kostnad. Hämta artikeln i PDF-format här.

Läs mer...

UC/SOA & integration

UC stärker solvensen med ny modern IT-plattform

 

Anders Heintz chefsarkitekt UCAffärs- och kreditupplysningsföretaget UC lämnar sin gamla stordatormiljö för en modern IT-plattform. För verksamheten innebär det bättre tjänster och analyser, sänkta drift- och förvaltningskostnader, och inte minst ökad konkurrenskraft.

Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC lämnar sin gamla stordatormiljö för en modern IT-plattform. För verksamheten innebär det bättre tjänster och analyser, sänkta drift- och förvaltningskostnader, och inte minst ökad konkurrenskraft.

Hämta artikeln i PDF-format här.

 

 

UCs nya IT-miljö möjliggör bättre tjänster för företagets kunder.
– Vi har sedan länge den bästa datakvaliteten på marknaden, men den kommer höjas ytterligare. Syftet med satsningen är till stor del att försvara och förbättra vår marknadsposition, säger Anders Heintz, chefsarkitekt på UC.

Läs mer...

Finska Polisen/Offentlig sektor

Mika_Pasanen_finska_RikspolisstyrelsenFinland leder IT-utvecklingen bland världens poliskårer

Med avancerad IT-teknik ska Polisen i Finland bli ännu effektivare. Hela den straffrättsliga kedjan är snart integrerad på en plattform för ärendehantering som baseras på en specialversion av Oracle Siebel CRM. Den innebär bland annat att poliserna på fältet har alla IT-tjänster tillgängliga i sina mobila enheter.

Polisen i Finland är redan nu den effektivaste poliskåren i Europa – detta trots att antalet poliser per medborgare i Finland är det lägsta inom EU. I Finland blir 65 procent av alla anmälda brott lösta. Det kan jämföras med exempelvis Sverige där Polisen endast löser 10–15 procent. Hämta artikeln i PDF-format här.

– Nu kommer vi bli ännu effektivare. Avsikten är att knyta ihop hela rättssystemet i Finland på en och samma IT-plattform. Jag kan inte säga hur stor andelen lösta brott blir i framtiden, men med all säkerhet större än 65 procent, säger Mika Pasanen, kommissarie och projektledare på finska Rikspolisstyrelsen.

Läs mer...

ISS/ERP

Paivi_Erlandsson_2_ISS_Sverige

Rätt IT hjälper ISS sopa banan med konkurrenterna

ISS är Nordens största företag inom facility management och outsourcing. För att kunna behålla sin position på marknaden och ständigt anpassa verksamheten till kundernas krav måste företaget hela tiden finnas på den bästa och senaste IT-plattformen. Därför har företaget uppgraderat till den senaste versionen av Oracle E-Business Suite.

– Vår ambition är att alltid ligga i framkant och ständigt vara snäppet bättre än våra konkurrenter. Det är enklare nu tack vare uppgraderingen till E-Business Suite R12. Den stöder våra verksamheter på ett sätt som innebär att vi kan leverera bättre tjänster till kunderna, säger Päivi Erlandsson, systemansvarig på ISS Sverige. Hämta artikeln i PDF-format här.

– Vår breda skara av tjänster innebär att vi måste vara snabba och flexibla och snabbt kunna möta nya utmaningar. Vi måste exempelvis snabbt kunna få i gång en ny Oracle-modul som ska stödja ett nytt verksamhetsområde, säger Päivi Erlandsson.

Läs mer...

LG Electronics/Handel & supply chain

LG_ElectronicsFörutser framtidens försäljning

Den sydkoreanska hemelektronikjätten LG Electronics har börjat anpassa sin leveranskedja till prognoser för försäljningen flera månader framåt i tiden. Det innebär att inköpsorder skapas och skickas med automatik, lagernivåerna optimeras, och att vinsten blir större. Grunden för det nya sättet att arbeta är ett effektivt prognosverktyg.

Det nordiska koncernbolaget LG Electronics Nordic AB, med huvudkontor i Akalla utanför Stockholm, var i december 2010 ett av de sista koncernbolagen i världen som fick den nya prognoslösningen implementerad. Lösningen heter Global Demand Management Intelligence (GDMI) och baseras på prognosverktyget Oracle Demantra Demand Management.

– Hur mycket pengar och tid som systemet och företagets nya sätt att arbeta kommer att spara/tjäna går inte att överblicka i dag. Prognoserna kommer bli betydligt noggrannare. Informationen från våra försäljningskanaler blir bättre. Vi går en spännande tid till mötes, säger Seung Yoon Lee, Demand Planning Manager, LG Electronics Nordic.

Läs mer...

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening