• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Informator tar hand om
Oracle Universitys utbildningar

Utbildningsföretaget Informator har blivit en så kallat Approved Education Center och kommer därmed tillhandahålla Oracles utbildningar. Fördelarna för kunderna är många. Bland annat blir kursutbudet större, kurserna kommer att hållas på fler orter och kunderna kan få hela sitt behov av kompetensutveckling tillgodosett från en leverantör.

Informator i samarbete med Tieturi i Finland är Nordens största kompetensutvecklare inom IT och projektledning. De erbjuder utbildning inom avancerad IT, IT-utbildning för slutanvändare samt utbildning i projektkunskap på alla nivåer. Informator säkerställer att kompetensutvecklingen sker integrerat med verksamhetsutvecklingen.

Avtalet med Oracle innebär stora fördelar för organisationer som använder Oracleteknik.

 

– Vill man vara morgondagens vinnare kan man inte spara på utbildning idag, menar Henrik Thorsell vd på Informator Utbildning. Då avstår man också från framtidens uppdrag.

 

– En omedelbar effekt är att nu finns Oracle Universitys utbud i Stockholm, Göteborg och Malmö. De som har intresse för Oracles teknik får även tillgång till andra utbildningar som till exempel inom Java och säkerhet, säger Henrik Thorsell, vd på Informator Utbildning.

– Vår närhet till kunderna är viktig. Rese- och boendekostnader är inte en oväsentlig del av budgeten för utbildningar.

Större kursutbud

En annan viktig fördel är att utbudet av utbildning nu ökar med cirka 20 procent jämfört med förra året. Det blir många kurser om databaser och utveckling, men också inom middleware.

– Vi kommer att arbeta tätt med Oracles nuvarande utbildningsorganisation. De står fortfarande för mycket kompetens och kommer till stor del att arbeta i våra lokaler, säger Henrik Thorsell.
Informator har en partner­strate­gi som innebär att de arbetar med dem som är bäst inom respektive nisch. Idag har Informator cirka 200 partner i Sverige.

– Erfarenheten från verkliga livet kan inte underskattas. Alla våra utbildare är inte bara lärare. Oftast är det de duktigaste konsulterna som driver utbildningarna.

Ger kunderna koll på kunskapen

Kunderna kan nu få så mycket mer från samma leverantör. Det är inte bara Oraclerelaterade utbildningar som Informator tillhandahåller. Nästan allt inom IT finns på programmet. Det är också möjligt för kunder att kartlägga sina medarbetares kunskaper och säkerställa att personalen håller önskad kompetensnivå.

– Vi ser gärna att vi kan sluta partneravtal med våra kunder. Eftersom vi är fullsortiments­leve­rantör så säljer vi ”Training Cards”. Vi hjälper kunderna att lägga upp en utbildningsplan för hur de vill använda kortet. Därefter gör vi kontinuerliga uppföljningar. Kunderna får då fortlöpande statistik över hur många dagar de har utnyttjat och till vad.
Training Cards betalas i förväg, men det blir mycket billigare för kunden.

Flexibilitet och Individuellt anpassade utbildningar

– Vi anstränger oss för att göra det möjligt för våra kursdeltagare att delta på sina egna villkor, säger Henrik Thorsell. Till exempel kan Informator vid mindre kurser erbjuda möjlighet för deltagarna att delta via videolänk.

Till exempel kan enstaka personer delta i Informators lokaler i Malmö, även om kursen egentligen sker i Stockholm. Informator erbjuder också stor flexibilitet genom att leverera kompetensutveckling för konsulter i form av individuellt anpassade kurser med lärarstöd på de tider som passar kunden. Till exempel kan konsulter plugga i egen takt mellan uppdrag, vilket kan vara användbart vid lågkonjunktur.

Det går inte att spara in på kompetensen

– Utvecklingen inom IT är linjär, den fortsätter vare sig vi vill eller inte. Det enda som sätter hinder för att ta till oss alla nya möjlighet är vår egen kunskap och fantasi. Här har utbildning en ovärderlig roll. Vill man vara morgondagens vinnare kan man inte spara på utbildning idag, menar Henrik Thorsell. Då avstår man också från framtidens uppdrag.

– Näst bäst duger inte längre. Man måste vara bäst på det man gör. Och ska man ligga på topp måste man säkerställa att man har kompetensen även i framtiden, säger Henrik Thorsell avslutningsvis.

Den som vill veta mer om Informators kursutbud kan besöka www.informator.se.

Hans Skalin
 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening