• image
 • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
Håkan Jansson, Oracle

Fusion Middleware 11g har landat

Oracle Fusion Middleware är den snabbaste växande och kanske viktigaste produktkategorin från Oracle. Den första juli lanserades 11g, en otroligt stor och viktig release, kanske den största produktuppgraderingen någonsin med cirka 2 900 nya egenskaper.

Sedan en tid tillbaka har Oracles utbud inom mellanprogramvara varit helt komplett. Nu är det i och med lanseringen av Oracle Fusion Middleware 11g dessutom helt integrerat och består av marknadsledande komponenter.

Mellanprogramvaran har utvecklats till att vara grunden på vilken företag bygger sina informationssystem. Det är det som är tanken med Oracle fusion Middleware 11g. Det är komplett, integrerat, ”hot pluggable” och programvarorna som ingår är även best-of-breed. 

 Tar ditt företag till framtidens arkitektur

– Oracle Fusion Middleware är utformat för att hjälpa företag flytta sina applikationer och affärsprocesser till en Internetbaserad arkitektur som bygger på standarder. Den nya releasen har fått ytterligare stöd, som till exempel SCA (Service Component Architechture), vilket innebär att man kan bygga tillämpningar med större klossar i SOA-applikationer, säger Håkan Jansson, säljkonsult för Fusion Middleware på Oracle i Sverige. 

En av de viktigaste nyheterna är att integrationen mellan Oracle- och BEA-produkterna är klar. Hela paketet har fått en gemensam, central hantering av regelefterlydnad och identiteter. Programvarorna har också fått ett gemensamt sätt att hantera adaptrar för integration av olika programvaror. Många sådana levereras också med programpaketet.

Många programsviter 

Oracle Fusion Middleware består av flera olika sviter programvaror. Oracle WebLogic Suite innehåller grunden för integration av olika programvaror. Denna innehåller som namnet antyder WebLogic Server från BEA och som har optimerats för Oracles Gridteknik och databas. Nu används också WebLogic JRocket i Fusion Middleware, som är en mycket robust och snabb javamotor.
Oracle SOA Suite 11g innehåller allt man behöver för att sjösätta, underhålla och övervaka tjänsterna i SOA-arkitekturen. Genom det får man centraliserad hantering av tjänster och policies.
 

För alla processer

Oracle WebCenter Suite är en plattform för företagsportaler, där användarna kan skapa företagscommunities för människor, processer, applikationer och information. 

Oracle Content Management är lösningar för att låta företagsanvändare hantera alla former av information på en webbaserad plattform. Oracle Business Intelligence Solutions används för att bygga BI-lösningar och att skapa rapporter. 

Vidare finns utvecklingsverktyg, där användarna kan göra allt från samma utvecklingsmiljö, som kan vara JDeveloper eller Open  Source-miljön Eclipse. Oracle Identity Management erbjuder helt integrerad och centraliserad användaradministration. 

Plattform för framtiden

– Vi vill leverera en produkt som kan tillgodose våra kunders alla behov av middlewarefunktionalitet. De olika komponenterna är ”best-of-breed” men ändå integrerade. Detta medför att risken med att integrera komponenter från olika leverantörer elimineras. Eftersom Fusion Middleware är baserad på öppna industristandarder så kan de olika komponenterna samverka med standardbaserade komponenter från andra leverantörer, säger Håkan Jansson. 

– Det är inte bara en plattform för våra kunder utan även den plattform som vi själva certifierar alla våra applikationer på och bygger alla nya applikationer med.

Förbättringar för utvecklare

För utvecklare är det en fördel att nu kunna använda enbart JDeveloper, utan att växla mellan verktyg för olika ändamål. Nu finns även funktioner för hantering applikationers livscyklar, projekthantering med spårning av defekter, källkontroll och samarbete i utvecklingsteam. 

– Det följer även med cirka 200 komponenter som utvecklare kan använda för att skapa sofistikerade användargränssnitt i Javascript och Ajax, säger Håkan Jansson.

När det gäller Business Intelligence är Oracle Essbase integrerat, likaså Oracle Enterprise Performace Management Workspace. Med den senare får användarna en universell inloggning, single sign-on för alla Oracles BI-tillämpningar.Totalt har Oracle Fusion Middleware försetts med 2 900 nya egenskaper. Det är en av de största programuppdateringarna någonsin. Den som vill veta mer kan besöka Oracle på nätet eller kontakta Håkan Jansson på Oracle Svenska AB.


Hans Skalin

____________________________________________

 

Största middleware-plattformen

 • Väldens snabbast växande middlewareplattform
 • Många Oraclepartner som kan produkten finns tillgängliga 
 • Många programutvecklare använder Oracle Fusion Middleware.
 • Enklare administration (bättre stöd i Enterprise manager)
 • Enklare installation
 • Bättre spårbarhet och gemensam säkerhetshantering.
 • Bättre utvecklingsmiljö i JDeveloper  (har nu även stöd för att som del av ett composit designa Human workflow, Business Rules, B2B integrationer.) Ett stort steg framåt för att skapa en enda utvecklingsmiljö för alla SOA-komponenter.
 • Mycket tid och testande har lagts ned för att göra uppgraderingen från 10g R3 och 10g R2 till 11g så automatiserad som möjligt. (även från OC4J till WebLogic Server).’

____________________________________________

Områden med flest nyheter 

 • Utvecklingsverktyg: ALM, ADF-Mobile (Native Mobile Client on iPhone, Blackberry)
 • SOA: Complete Rules, CEP and BAM
 • Portal: WebCenter Spaces
 • IdM: Directory Services Management och Auditing
 • Oracle Fusion Middleware är nu baserad på Web­Logic Server och JRockit.
 • Stöd för SCA (service component architechture)
 • Javabaserad BAM
 • Ny component: CEP (complex event processing)
 • Ny teknik: event delivery network.
 • Uppgradering av stöd för standarder.

____________________________________________

Noggrant testad innan lansering

 • En komplett lösning där komponenterna är integrerade och testade för att skapa en programvaruplattform av högsta kvalitet.
 • 13 miljoner timmar automatiserad testning
 • 1,4 miljoner timmar stress- och klustertesting
 • Mer än 52 000 automatiserade tester
 • 220 000 individuella, nattliga tester
 • 3 gånger fler tester än för föregående release
 • 376 betakunder i fas 6 beta
 • Fler än 3 500 applikationsutvecklare inom Oracle har arbetat med projektet
 • 2 900 nya egenskaper jämfört med tidigare version

 

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening