• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Filhantering ”in a box” för Oracledatabaser

Konsultföretaget Bliva har tagit fram ett filhanteringssystem för Oracledatabaser. Systemet heter iWebFiles och erbjuder ett enkelt och snyggt sätt att hantera olika dokument. Det är mycket enkelt att använda och liknar filhanteraren i windows eller Google Docs.

iWebFiles ger företag ett enkelt och säkert sätt att hantera sina dokument. Företaget får kontroll över sina dokument, vem som gjort vad och när, samt kan säkerställa att dokument uppdateras eller att rätt versioner används. Oracles Databas borgar för hög säkerhet och tillgänglighet, samt ger starka funktioner för att styra användarnas rättigheter och stöd för regelefterlevnad.

Användarna öppnar och sparar dokument via ett vanligt webbgränssnitt, med sin filhanterare eller direkt med sitt favoritprogram, som till exempel Microsoft Word, Excel eller PowerPoint. Allt som krävs är att vederbörande har tillgång till internet. Alla standardfunktioner för behörigheter, grupper och användare samt alla vanliga standarder för dokumenthantering stöds.

Lennart Ereback, VD på konsultföretaget Bliva, hoppas att denna produkt kan bli en dörröppnare för konsultuppdrag men den ska också säljas fristående och förmodligen kommer även kunder och andra utvecklare att kunna addera funktionalitet. Genom Oracles öppna arkitektur kommer systemet att kunna integreras med övriga applikationer och processer som företaget har.

– Vi har sett att dokumentarkivet idag är centralt för företagen. Det svåra med detta är att sköta hanteringen av behörighet på ett bra sätt. Vi utvecklade inledningsvis systemet för en av våra stora kunder. Sedan dess har vi sett att behovet av liknande lösningar finns i nästan alla företag, säger Lennart Ereback.

iWebFiles är utvecklat helt i Oracle Application Express (APEX) samt baserat på Oracle XML DB, en teknik för att snabbt och säkert hantera dokument i Oracledatabaser. Det kan dessutom användas med gratisversionen av Oracle Database XE, Oracles gratisversion som finna att ladda hem från Oracle. Priset är i dagsläget inte satt, men det kommer att bli mycket billigt, enligt Lennart Ereback.

Hans Skalin

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening