• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image


Med ögon för kundens nytta

Johan Olsson är 43 år och ny vd på Oracle. Han är dock ingen nybörjare på företaget. Han har en teknisk utbildning och har arbetat på Oracle i drygt 10 år, först i telekom-teamet och sedan 2006 som ansvarig för SOA-teamet. Oraclet har hälsat på och känt honom på pulsen.


Vad tycker du är dina viktigaste utmaningar för Oracle i Sverige?

– Oracle är ett företag som förvärvat många bolag och vuxit kraftigt de senaste åren, både avseende produkter och omsättning. Därför är arbetet att få ihop helheten och representera alla delar inom Oracle på ett bra sätt gentemot kunderna viktigt.

– Temat är att vara kundorienterade i allt vi gör. Det gäller alla som arbetar i Oracle Svenska AB, från teknikprodukter till support.

 

Vad är dina viktigaste uppgifter som VD?

– Oracle har fokus på kundnyttan. Vi har nu en mycket stark produktportfölj och det gäller att kunna kommunicera det till marknaden på ett bra sätt. Vår ambition är att vara en så bred och komplett leverantör som möjligt. Vi vill fortsätta med att maximera värdet för våra kunders investeringar och arbeta för att de ska kunna göra mer med sina befintliga investeringar.

– Samarbetet med våra partner är också ett mycket prioriterat område som vi vill fortsätta satsa på och utveckla.

I regel rapporterar de ansvariga för olika produktgrenarna i den svenska organisationen ut utanför den lokala organisationen, till exempel finns en ganska stor utvecklingsavdelning som rapporterar direkt till produktutveckling i USA.

– Min roll är till stor del att hålla ihop helheten och få den svenska organisationen att leverera ett bra arbete till de svenska kunderna. Jag är därför alltid intresserad av att lyssna på våra kunder.

 

Hur ser du på användarföreningar i allmänhet och Orcan i synnerhet?

– Användarföreningen är ett mycket viktigt forum för Oracle. Genom den kan vi ta del av användarnas erfarenheter och synpunkter. Den är en väldigt viktig samtalspartner. Den är dessutom ett forum för kunderna, där de kan lära av varandra och dela med sig av goda exempel och erfarenheter.

Johan Olsson lovar att försöka närvara vid så många kundevenemang som möjligt.

– Oracle Nordic AppsDays går av stapeln i Malmö 17-18 mars och Orcans vårkonferens sker i form av en kryssning på Östersjön den 11-13 maj. Jag vill väldigt gärna vara med på bägge dessa evenemang och hoppas att träffa många av våra kunder där, hälsar Johan Olsson.

Hans Skalin

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening