• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

JD Edwards EnterpriseOne 9 nu tillgängligt

Nya JD Edwards Enterprise­One 9.0 innehåller bland annat förbättringar inom redovisning, hantering av leveranskedjor och HR. Den senaste utgåvan inkluderar även industrispecifika funktioner för teknikföretag och konstruktion, mat och dryck, fas­tigheter, verkstadsindustri och professionella tjänster.

Systemet har blivit mycket flexiblare när det gäller möjligheten att fördela kostnader på olika enheter, projekt och avtal, integrerat med huvudboken. Vidare har funktioner för regelefterlevnad förstärkts. Annan ny funktionalitet hanterar kundkrav på löne- och tidsrapportering. Rapporter och fakturor kan konfigureras kundspecifikt.

 

Avsevärt bättre konfigurator

En ny dynamisk konfigurator möjliggör för säljare och kundservice att skapa korrekta produktkonfigurationer, det vill säga kombinationer av produkter och tjänster som passar ihop. Därigenom kan även offertarbete och prissättning rationaliseras och ge bättre kundservice.

JD Edwards EnterpriseOne har fått det allra senaste användargränssnittet från Oracle Application User Experience, en särskild avdelning som arbetar med att ta fram effektivare design för användargränssnitt. 

Fler standarder stöds nu också, till exempel stöd för Web Services for Remote Portlets (WSRP) och Java Database Connectivity (JDBC). Vidare finns förbättrad hantering av batch-processer och rapporter samt administration och övervakning av systemet.

Hans Skalin


JD Edwards EnterpriseOne har fått det allra senaste användargränssnittet från Oracle Application User Experience.

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening