• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

– System för arbetsflöden måste bli mer dynamiska

Dagens lösningar för mänskliga arbetsflöden duger inte, menar Rickard Öberg, seniorkonsult på Jayway och ansvarig för projektet Streamflow. Han arbetar med ett helt nytt tankesätt kring hur man ska utveckla ärendehanteringssystem.

Dagens system för arbetsflöden stämmer dåligt med hur verkligheten fungerar. Arbetsprocesser med mänsklig inblandning är aldrig statiska. De varierar från person till person och från fall till fall, menar Rickard Öberg.


Konsultföretaget Jayway är specialiserade på java och utvecklar nu ett helt nytt ärendehanteringssystem, StreamFlow. Det är i första hand avsett för svenska myndigheter. Vad är då unikt med StreamFlow?

– Dagens befintliga system har ett processperspektiv och är baserade på grafteori. De är uppritade med boxar och pilar och anpassade för organisationens behov av inmatning av information i olika steg. Det stämmer dåligt med hur verkligheten fungerar. Arbetsprocesser med mänsklig inblandning är aldrig statiska. De varierar från person till person och från fall till fall, säger Rickard Öberg.

 

Grafteori duger inte för mänskliga arbetsflöden

I normalfallet skalas processerna av så att bara de absolut nödvändigaste delarna finns kvar när en arbetsprocess ska beskrivas. Om sedan exempelvis en handläggare vill vidarebefordra ett ärende till en kollega eller skicka en fråga till någon externt så måste det ske vid sidan av workflow-systemet och informationen om sådana åtgärder går förlorad.

– Om medarbetarna i en organisation ska uppleva en nytta med systemet behövs en annan modell för hur man konstruerar dessa system. Vi har talat med många organisationer och det finns ett intresse av arbeta på ett annat sätt, säger Rickard Öberg. Vi vill i första hand försöka få ett individuellt perspektiv, i andra hand organisations- och processtöd.

Jayway använder sig bland annat av Human Interaction Management-modellen för processdelen i systemet.

 

Agil programutveckling en inspirationskälla

– Som utvecklingsföretag arbetar vi med agil utveckling, vilket innebär att vi jobbar med iteraktiv produktpåverkan. Man ska hela tiden kunna förbättra sina processer. Vi använder principerna från agil utveckling för att skapa och förbättra arbetsprocesser.

All information om vad personer faktiskt gör måste finnas registrerat på ärendet i StreamFlow. Sedan kan man analysera hur användarna arbetar samt få statistik, ta fram checklistor och skapa best practices.

Rickard Öberg tror att programvaran kommer vara helt klar inom tre år, men hoppas få fram en hyfsat körbar version inom ett år. Man bygger programvaran i Java Enterprise-miljö. Det kommer förmodligen bli en fet Javaklient med olika webbgränssnitt för integration med portaler och liknande.

 

Oracle Berkeley DB kan användas för bättre prestanda

Databasen i systemet kan komma att bli Oracle Berkeley DB, men det är ännu inte beslutat.

– Oracle Berkeley DB har vissa stora fördelar. Objekthantering och relationsdatabaser passar inte riktigt ihop. Berkeley DB är till exempel inte en SQL-databas, men med den behöver man inte mappa javaobjekten i databasen. Och prestandan skulle bli riktigt bra, säger Rickard Öberg.

Till problemen hör att man förlorar möjligheten att söka efter objekt, man kan endast söka efter ID. Men det finns alternativ, som att integrera en sökmotor eller använda en annan databas för sökningar. Vidare kan man inte göra rapporter direkt i databasen, men det finns omvägar även för det.

Oraclet ser med spänning fram emot att se Streamflow när det blir färdigt för försäljning.

Hans Skalin


Oracle Berkeley DB är en inbäddad registerhanterare för att användas i tredjepartslösningar. Den förekommer i många sådana lösningar, till exempel inom telekomindustrin. Det är möjligt att styra om innehåll ska lagras på disk eller sparas i minnet och databasen är helt självadministrerande. Produkten kommer från Open Source och blev en del av Oracles utbud genom förvärvet av Sleapy Cat. Det finns även ett tillägg för XML-dokument, Oracle Berkeley DB XML för den som vill ha en dokumentparser, XML-indexering och en Xquery-motor.

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening