• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

Nästa version av Oracle E-Business Suite visad

Den senaste versionen av Oracle E-Business Suite (Release 12.1) visades på Oracle OpenWorld. Den har viktiga förbättringar inom HR, Financials, Supply Chain och CRM-applikationerna, framför allt för globala företag.

Användare av den nya programsviten kommer att få förmågan att reagera på globala förändringar av kundefterfrågan och konkurrens, med möjlighet att anpassa sin verksamhet genom geografiska regioner och att hantera sina talanger ur ett globalt perspektiv.

Oracle E-Business Suite ger en enda global vy över kunder, anställda, leverantörer, affärspartner och företagets olika tillgångar. Bland nyheterna märks följande:

Oracle Deal Management gör det möjligt att optimera lönsamheten genom att optimera förhandlingsprocesser och förhindra dåliga avtal.

Färdiga Dashboard och en robust scenariomodellering i Oracle Advanced Planning Command Center ger överblick över leveranskedjor i nära nog realtid.

Oracle Service Parts Planning ger bättre prognoser för behov av reservdelar.

Oracle Demand Signal Repository är en lösning för att inhämta, tvätta och harmonisera stora mängder extern data om efterfrågan. Det ger bättre insikt i konsumentbeteende och leveranskedjan.

En förbättrad hantering av företagets talanger, speciellt inom områden som rekrytering och performance management .

Oracle Price Protection orkestrerar affärsprocesser som rör prisskyddsavtal.

Oracle Landed Cost Management uppskattar och spårar totala kostnader per enhet eller frakt och motsvarande indirekta kostnader som tull- och logistikkostnader.

Oracle Manufactoring Operations Center ökar synbarheten genom att hantera dataflöden från butikssystem i realtid och omvandla informationen till viktigt beslutsunderlag.

Oracle Warehouse Management har förbättrats för att stödja personifiering av användargränssnittet i mobila enheter, sekvensering av ankommande och avgående gods och andra funktioner för hantering av stora lager.

Generellt kan nämnas att förbättringar gjorts när det gäller enkelheten att implementera, uppgradera, administrera och använda globala applikationer. Oracle har också investerat vidare i SOA-tekniken i E-Business Suite och förbättrat stödet för integrationen av affärsprocesser.

Hans Skalin

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening