• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Oracle satsar på datormoln

Under Oracle OpenWorld i San Francisco meddelades att ett samarbete ingåtts med Intel om att arbeta på teknik och standarder för att göra datormoln mer effektiva och säkrare för företag. Oracle och Intel kommer identifiera och driva fram standarder för att möjliggöra flexibel implementering genom privata och publika moln.

Cloud Computing, eller datormoln, är teknik för att köra program och lagra data så att många användare får tillgång till dem genom Internetteknik. Företag kör redan ofta applikationer på delad infrastruktur innanför sina brandväggar genom virtualiseringsteknik som Oracles gridteknik där till exempel Oracle Database, Real Application Cluster (RAC) Automatic Storage Management, Oracle Application Grid, Oracle Enterprise Manager och Oracle VM används. Många organisationer vill nu skapa privata datormoln för sina interna applikationer och samtidigt ha möjligheten att utöka dem, eller delar av dem. till extern användning med bibehållen säkerhet, flexibilitet och effektivitet. Det är för att möjliggöra detta som Oracle och Intel nu inlett ett samarbete.

 


Nya produkter och tjänster för datormoln

Nu kan Oraclekunder licensiera Oracle Database 11g, Oracle Fusion Middleware och Oracle Enterprise manager för att köras i datormoln. De första produkterna som släpps (Amazon Machine Images, AMIer) är anpassade för Amazon Web Services Elastic Compute Cloud. Kunder kan använda sina existerande programlicenser i Amazons datormoln utan extra kostnader och utvecklare kan använda sina verktyg från Oracle för att bygga och implementera applikationerna för datormoln.

Oracle har också lanserat en molnbaserad produkt för säkerhetskopiering, Oracle Secure Backup Cloud Module.

 

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening