• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

Koll på processerna med Aris och Oracle Fusion Middleware

Genom ett samarbete mellan Oracle och IDS Sheer blir det nu lättare att ta ett övergripande grepp om sina affärsprocesser, att kartlägga dem och snabbare omvandla beslut i affärsverksamheten till faktiska tjänster i SOA-miljö.


Det blir allt vanligare bland stora svenska företag att kartlägga sina affärsprocesser för att optimera företagens verksamhet. Då menas inte bara datorbaserade processer, utan allt som sker i företagen kan beskrivas som processer.

Tyskarna är bäst på BPM, eftersom de älskar det ända upp i styrelserummen, men flera svenska företag, som Fritidsresor, Fortum, Ericsson och Intrum Justitia har också kommit långt, enligt Björn-Erik Willoch, som var med att skapa processerna inom Ericsson på 90-talet.

 

Det finns två sätt att skapa affärsprocesser: uppifrån och ner, det vill säga att man fattar beslut om hur verksamheten ska bedrivas och designar sina processer utifrån det, eller så låter man processerna uppstå av sig själva, genom en evolution.

Det mesta som görs idag är resultatet av en evolution. Till exempel är dagens leveranskedjor resultatet av något som utvecklats genom århundraden. De är inte konstruerade från början av någon som tänkte ut att man skulle tillverka något av råvaror, sätta ihop och pakettera det för försäljning, starta butiker och transportera varorna dit via olika mellanlager.

 

Ta kontrollen över företagets affärsprocesser

För den som vill skapa sig en bild av hur sina processer ser ut och kunna styra hur de ska se ut finns idag både hjälpmedel och metoder tillgängliga.

– IDS Sheer är marknadsledande inom BPM (Business Process Management) och tillhandahåller en uppsättning verktyg inom Aris-portföljen för att hantera processer genom hela livscykeln, för att utveckla, modifiera, övervaka processer och så vidare. Men IDS Sheer erbjuder inget inom exekveringsdelen. Det tar våra partner hand om, säger Robert Mahr, partneransvarig för Oracle inom IDS Sheer.

 

Integration med Oracle SOA Suite

Samarbetet innebär att man gjort en del gemensamt arbete. Vissa delar av IDS Sheers teknik finns nu i Oracle SOA Suite och i Oracle BPA Suite (Business Process Analysis Suite). Oracles SOA Suite är exekveringsplattformen. BPA Suite innehåller delar av Aris Design Plattform och är kompletterat med en brygga som kopplar ihop BPA Suite och SOA Suite. 

Det fina med samarbetet är att processer som skapats i IDS Sheers verktyg kan flyttas till Oracles SOA Suite och exekveras där. På samma sätt kan dessa tjänster återföras till Aris och blir där tillgängliga för alla som behöver dem.

En viktig fördel med SOA-tjänster är ju att de går att återanvända. Ändå förekommer det inom många företag att man producerar dem om och om igen. Förutom att det utgör onödigt arbete kan det bli besvärligt om man vill ändra på en tjänst som används i många processer.

 

Att veta vad man gör bra

Aris kan också vara ett viktigt verktyg för att definiera best practices inom den egna organisationen. När man börjar kartlägga sina processer kan man i stora företag upptäcka att processer för samma sak kan skilja sig mellan länder. Genom att analysera sina processer blir det möjligt att kraftigt öka effektiviteten i verksamheten.

Det är enklare att ändra, omorganisera och styra verksamheten om man först vet hur man gör i nuläget.

En person som har mycket praktisk erfarenhet av BPM och Aris är Björn-Erik Willoch, som idag arbetar på Cordial Business Advisers i Stockholm.

 

Övergå till flexibla processer

– I en stor organisation kan varje land inte ha sina egna rutiner. Ericsson har till exempel en global affärsmodell. Från början skulle allt göras i SAP, över hela världen, i ett och samma system. Men det tog inte lång tid innan verkligheten från 1999 förändrades. Idag kommer Erics­sons vinst och omsättning från olika tjänster, som att sköta driften för kundernas nät. Och alla kunder har egna system. Då gäller det att kunna erbjuda flexibla processer, säger Björn-Erik Willoch.

Han var med om att skapa de stan­dardiserade processerna på Ericsson. Nästa steg var att göra processerna flexibla. Då måste det finnas verktyg för att beskriva dem.

– Idag är Aris ett av de få seri­ösa verktygen som finns på marknaden. Ska man arbeta ingenjörsmässigt så duger inte Visio och Powerpoint. Aris är ett avancerat modelleringsverktyg med möjlighet till simulering. Med det kan man arbeta på ett smartare sätt – uppifrån och ner, säger Björn-Erik Willoch. Men det är en lång resa att ta kontrollen över sina affärsprocesser.

– Den största utmaningen är att affärsfolket måste orka följa med ända ner i processerna. Det är också en förutsättning för att man ska kunna ställa krav på IT-avdelningen.

 

Flera svenska företag ser konkurrensfördelar

– Varför är tyskarna bäst på BPM? För att de älskar det här ända upp i styrelserummet. Många svenska börsföretag är också framåt. Till exempel Erics­son, för att möjliggöra sina nya sätt att göra affärer och Intrum Justitia, som vill använda BPM och SOA för att öka sina marknadsandelar. De använder det som ett vapen i konkurrensen om kunderna.

 

Nödvändigt för affärsfolket att anamma möjligheterna

– Eftersom tekniken blivit så avancerad har gapet mellan affärsverksamheten och IT vuxit. Sättet att få det gå ihop är inte att be IT-folket bromsa utan att få affärssidan att ta till sig det, menar Björn-Erik Willoch. Här kan Aris ha stor betydelse.

– Det fina med Aris är att man kan modellera processer, information och system. Om du kan kontrollera det kan du börja se sambanden. Om jag ändrar här, vad händer då?

Själva resan består i att gå från standardiserade processer till flexibla processer. Det är flera års resa innan det blir verklighet. Men det är värt det, om inte rent av nödvändigt för överlevnaden i framtiden.

SOA är ett koncept för affärsverksamheten och enligt Björn-Erik Willoch är det ingen tvekan om att Oracle en mycket hög ambitionsnivå bland teknikleverantörerna idag.

Text och foto: Hans Skalin


 

ARIS produkter för affärsprocesser


ARIS Strategy Platform

För definiering av affärsstrategier, implementeringen av dem i de operationella processerna samt kontinuerlig målstyrning.

 

ARIS Design Platform

För distribuerad modellering, simulering, optimering och publicering av process och IT-arkitektur.

 

ARIS Implementation Platform

För verkställande av processmodeller i IT-system, konfigurering av SAP-system, hantering av affärsregler och för etablering av tjänsteorienterade arkitekturer.

 

ARIS Controlling Platform

För övervakning av aktuella affärsprocesser performance, business activity monitoring system och skapandet av ett företagsövergripande system för hantering av compliance.

 

 


Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening