• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten

Marknadens krav på transport- och logistikföretag blir alltmer komplexa. För att företagen bättre ska kunna möta det ökande konkurrenstrycket och bli effektivare och flexiblare, integreras nu Business Intelligence med ett av transportbranschens ledande verksamhetssystem.


– Oracles BI-svit har enkla och användarvänliga verktyg. De ger våra kunders användare ett bättre och stabilare beslutsunderlag än vad som tidigare var möjligt att få fram. Våra kunder utgörs av både stora och små företag. Därför är det viktigt att Oracles BI-lösning i princip passar alla företag, oavsett storlek, säger Bert Dahlén på Systeam Transware (tv i bild).

 

 

Inom hela näringslivet blir det allt viktigare med kostnadseffektiva logistiska lösningar för företagens varuflöden. Tillsammans med stigande bränslekostnader och hårdare miljökrav har det ökat pressen på transport- och logistikbranschens aktörer. Samtidigt har branschen växt kraftigt under de senaste tio åren. Omsättningen har i stort sett fördubblats jämfört med BNP.

– Kraven på transportledning och transportplanering blir allt större. Därför har vi integrerat ett beslutsstödssystem i form av en Business Intelligence-lösning med vår applikation för transportbranschen. Nu kan våra kunder bli betydligt effektivare. De får helt nya möjligheter att kontrollera och styra sin verksamhet. Deras konkurrensförmåga förbättras, säger Bert Dahlén, Systeam Transware AB.
 

Verksamhetssystem för transportbranschen

Systeam utvecklar och marknadsför ett ledande verksamhetssystem för transportbranschen som heter Alystra. Det innehåller närmare 20 moduler.

– Vi satsar stora resurser på att utveckla Alystra till att bli det ledande systemstödet inom transport, logistik och mobil datakommunikation, säger verksamhetskonsult Tor Stigland. Eftersom marknadens krav blir mer och mer komplexa, måste system som Alystra vara flexibla och byggda för att klara en kontinuerlig utveckling.

Den direkta anledningen till att Systeam integrerade beslutsstödssystemet med Alystra var växande krav från företagets kunder på många nya typer av rapporter. Den dåvarande rapportmodulen i Alystra innehöll ett stort antal rapporter, både de vanliga standardrapporterna och många specialrapporter, men de räckte inte för flera kundföretag. Vissa av dem hade också uttryckligen efterfrågat ett beslutsstödssystem.

 

Oracle BI Suite ger billigare integration och mer flexibilitet

Efter en sondering på marknaden valde Systeam att satsa på Oracle Business Intelligence Suite som beslutsstödssystem.

– Oracles BI-svit har enkla och användarvänliga verktyg, säger Bert Dahlén. De ger våra kunders användare ett bättre och stabilare beslutsunderlag än vad som tidigare var möjligt att få fram. Våra kunder utgörs av både stora och små företag. Därför är det viktigt att Oracles BI-lösning i princip passar alla företag, oavsett storlek.

Tidigare fanns det bara avancerade beslutstödssystem för stora organisationer, något som har ändrats genom Oracles BI-svit. Oracle BI Standard Edition One är ett beslutsstödssystem för 5–50 användare på avdelningar eller i mindre företag. Oracle BI Enterprise Edition passar för företag med över 50 anställda, men den baseras på samma teknik som Standard Edition.

– Vi valde även Oracles lösning för att licensmodellen är attraktiv för våra kunder, fortsätter Bert Dahlén. De kan använda beslutsstödssystemet för en rimlig penning och växa med det. De kan även utnyttja produkten för andra ändamål om de skulle vilja det.

 

Uppmärksamhet i branschen

Systeam gjorde vissa anpassningar i beslutsstödssystemet under våren och kallar det nu Alystra Analys. Företaget har visat upp det på transport- och logistikmässan i Göteborg i maj samt på Elmia Lastbil 2008 i Jönköping i augusti. På båda mässorna väckte systemet stort intresse. Enligt planerna ska det börja säljas under hösten.

Många fasta rapporter och nyckeltal har flyttats från den gamla rapportdelen till beslutsstödssystemet. Rapportmodulen är kraftigt reducerad och innehåller enbart de viktigaste standardrapporterna. I beslutsstödssystemet finns det också många nya rapporter som inte fanns i rapportmodulen.

– Alystra Analys är betydligt effektivare för användarna än den gamla rapportdelen, för de kan lägga till vilka egna parametrar och kolumner de vill. Användarna kan analysera sin verksamhet på ett helt nytt sätt genom att borra sig ned i informationen.

 

Valfri uppföljning avslöjar olönsamma transportkunder

Med Alystra Analys kan ekonomi- och försäljningspersonal följa upp exempelvis intäkter per artikel, per affärsområde, per kund, per kundsegment, per åkare, och fakturerad och ofakturerad orderingång, allt per vecka, månad eller någon annan tidsenhet. De kan se vilka som är de största kunderna och vilka som är de mest lönsamma. De kan se den genomsnittliga storleken på kunders order. De kan se vilka organisationer som säljer transporttjänsterna och vilka som utför dem.

– Det går att se vilka typer av företagets tjänster som är mest eller minst lönsamma, säger Tor Stigland. Därför är det lätt att styra verksamheten så att den blir lönsammare. Det går att analysera kvaliteten på företagets egna leveranser.

– Systemet är perfekt för användare som ska gå på ett möte och vill ha tillgång till all information som kan tänkas behövas, säger Bert Dahlén. De behöver bara slå sig ned vid bordet och koppla upp sig.

Bättre för transportplaneringEn lastbilscentral kan använda beslutsstödssystemet för att se vilka typer av order som är vanligast, och hur stor del av deras order som kräver stora lastbilar respektive små lastbilar. De kan också se hur typerna av order förändras över tiden.

– När det sker avvikelser under transporterna, till exempel om en kund vill att tre pallar ska fraktas någonstans i stället för två, ska lastbilsföraren rapportera dem till lastbilscentralen, säger Bert Dahlén. På detta sätt går det att följa upp vad som händer under transporten. Det gick inte tidigare.

Sedan systemet blev färdigt sent i våras har ett av Systeams kundföretag använt det i ett pilotprojekt.

 

Användarna får tid över till annat

– Lösningen har blivit mycket väl mottagen av företagets slutanvändare. Det går betydligt fortare att ta fram den information som de behöver jämfört med tidigare. Användarna får tid över som de kan använda för att utföra andra uppgifter.

Systeam har skapat en generell modell för transportbranschen, vilket innebär att beslutsstödssystemet kan användas även mot andra applikationer som finns på marknaden, inte bara Alystra.

 

Nu med Oracledatabas

För närvarande arbetar Systeam med en konvertering av hela Alystra till Oracle Database för att det ska bli enklare och smidigare att få ut data till slutanvändarna. När konverteringen är klar i höst ska Systeam lansera en ny version av Alystra då Alystra Analys samtidigt kommer att introduceras.

– Detta är bara första fasen i utvecklingen av Alystra Analys. I nästa steg kommer det bli möjligt att hämta data från andra system som kunderna själva har och kombinera den med annan information och analysera resultatet. Våra kunder har en spännande tid framför sig, säger Bert Dahlén.

Måns Widman

 


Systeam Transware AB etablerades 1983 i Göteborg. Företaget har 21 anställda. Det tillhör sedan maj 2008 IT-koncernen SYSteam AB. Företaget erbjuder bland annat IT-lösningar för verksamheter inom transport, logistik och organisationer med behov av mobil datakommunikation. Dess totallösning för transportbranschen heter Alystra. Systemet består av närmare 20 moduler, exempelvis order- och transportplanering, mobil transportkommunikation, kartstöd, säljstödsfunktioner, avräkningsfunktioner, faktureringsrutiner och ekonomisystem. Företagets kunder utgörs av transportorganisationer, såsom lastbilscentraler, distributionsnätverk, postala transportorganisationer, budföretag och sjukhusens transportavdelningar.


Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening