• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

UXinsight räddar dig

från förlorad försäljning och arga kunder

Genom förvärvet av Holländska Moniforce erbjuder Oracle nu vad de kallar för Real User Experience Monitoring. Detta tillskott till Orac­les produktportfölj ger dig information om dina verkliga kunders upplevelse av dina webbresurser.

Amerikanska studier har visat att användare ofta stöter på problem när de försöker genomföra transaktioner på Internet. Traditionella verktyg för applikationsövervakning kan dock inte se vad som händer under en specifik användarsession, så de flesta företag

– Det finns inget substitut för att övervaka de verkliga användarnas sessioner på dina webbresurser, menar Sebastiaan Vingerhoed. Han är affärområdesansvarig för Norden och kommer från det Holländska företaget Moniforce, som nyligen förvärvades av Oracle.

förlorar nästan alltid en viss andel kunder på grund av att dessa upplever problem. Enligt Forrester Research upptäcks i genomsnitt 74 procent av företagens problem först när en användare gör en anmälan till företagens helpdesk.

En studie av Gartner Research och Response Tek från 2006 visar att 22 procent av användarna inte är nöjda med sin online-erfarenhet. 98 procent av dessa hör aldrig av sig till företaget med anledning av problemet. Och av dessa i sin tur lämnar 45 procent företaget för att inte återkomma som kund. Två procent av de missnöjda användarna tar kontakt med företagets helpdesk och utgör där en stor kostnadsbelastning för företaget i form av manuell hantering och felsökning. Det finns alltså stora pengar att tjäna på området. Både genom ökade intäkter och besparingar.
 

Anseendet kan stå på spel

Idag kan användares problem med företagets webbresurser skapa badwill och orsaka att kunder tappar förtroendet för företaget. Även en kort tids problem kan bli föremål för medias uppmärksamhet.
UXInsight heter programvaran från Oracle som övervakar hur de verkliga användarna upplever besöket på din webbsajt. Det är en programvara för Linux som är snifferbaserad, den tittar på trafiken mellan användaren och företagets resurser utan att störa varken driften eller användarsessionen. Man installerar den lämpligtvis på en server i sin demilitariserade zon, varpå den kan se allt som händer för varje användare. Den ser problem med användare, nätverk, applikationer och servrar.
Eftersom UXInsight håller reda på vem som är användare genom IP-nummer, URL, refererande sida eller cookies så kan den även skydda mot hackerattacker, då dessa oftast kommer upprepat från samma IP-nummer. Men de flesta e-andelssajter använder sig av inloggning och därmed kan man också skicka ett meddelande till kunder som övergett en transaktion på grund av något fel. Kunder kan återvinnas med information och i vissa fall även med kompensationserbjudanden.
 

Körklart efter installation

En av fördelarna med UXinsight är att det är okomplicerat att installera och att det inte behövs någon specialanpassning. Alla lämpliga nyckelvärden för prestanda och rapporter finns från start och kan infogas i användarnas portaler. Det finns färdiga dashboards för chefer i affärsverksamheten, CIOer samt ansvariga för nätverk, helpdesk respektive applikationer. Givetvis kan man ange tröskelvärden för larm, till dem som är berörda av problemet.
– UXinsight konkurrerar inte med befintliga övervakningssystem, tvärt om, vi kompletterar marknadens system utmärkt, säger Sebastiaan Vingerhoed som kommer från Moniforce och är försäljningsansvarig för UXinsight i Norden.
Idag använder ett 80-tal företag i Europa UXinsight. Det är främst banker och större e-handelssajter som investerat hittills. Företaget Moniforce är en pionjär på området och ledande.
– Det är lätt att räkna hem en investering om man har merparten av sin försäljning på Internet. E-handelssajter, banker, telekom- och reseföretag är exempel på företag som behöver se exakt vilken service man egentligen ger, säger Sebastiaan Vingerhoed.
Den som vill veta mer om Oracle UXinsight kan kontakta Jan Tjernberg på Oracle i Sverige, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Hans Skalin
 

Oracle UXinsight lyssnar på trafiken och stör inte driften. Men vid fel kan den spela om sessioner för diagnostik.

Det är enkelt att installera UXinsight och alla nyckelvärden finns färdiga i produkten. Vid fel kan larm skickas till ansvariga personer inom företaget.

Färdiga rapporter för olika befattningar inom företaget. Man kan till exempel borra sig ner i grafer och se exakt vilken tid det tagit att ladda ner en bild eller vilken resurs som ger problem. Applikationsansvariga får snabbt värdefull information om vad som är fel.
 

Nyttan med User Experience Monitoring

  • Återta kunder som annars förloras på grund av problem
  • Minska trassel för användare och belastning på support
  • Korta ner tid för lösning av problem
  • Identifierar flaskhalsar som dåligt fungerande applikationer
  • Övervakar att satta mål för tjänstenivåer hålls (SLAer)
  • Gör det möjligt att prioritera utifrån ett kund- och användarperspektiv
  • Gör det möjligt att snabbt anpassa sig efter affärstrender och förändringar i användarnas beteende

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening