• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

Avega Group utökar med ny verksamhet
som ska arbeta med Oracles produkter

Avega Group startar en ny verksamhet med specialisering inom områdena applications, middleware och integration.

Företaget kommer att hjälpa kunder att få ut det mesta och bästa av sina investeringar i Oracles affärssystem och integrationsplattformar. Erik Wedell, VD i det nya bolaget, har en bakgrund inom sälj- och affärsutveckling från både IT- och telekombranschen och har gedigen erfarenhet av affärssystem i både Sverige och Norden.

 

Komplement till drifts- och applikationspartner

Det nya företaget kommer att utföra uppdrag inom förstudier, systemarkitektur, upphandlingsstöd, projektledning, systeminförande och kvalitetssäkring. Genom tydlig kravhantering, effektiva projekt och god förvaltning ska kunden få ut största möjliga affärsnytta av sina investeringar.

– I takt med ett ökat behov av rådgivning och djup specialistkompetens kring Enterprise-system inom ERP, BI och CRM agerar vi ofta som ett komplement till kundens drift- och applikationspartners. Våra seniora konsulter erbjuder djup Oracle-kompetens och stödjer våra kunder genom hela systemlivscykeln”, säger Erik Wedell.

 

Stöd för att optimera affärsnyttan

– Genom vårt nya bolag, med verksamhet inom just Enterprise-system, ska Avega Group kunna erbjuda ytterligare efterfrågad specialistkompetens till marknaden. Flera av våra kunder efterfrågar tjänster för att optimera affärsnyttan i samarbetet med drift- och applikationspartners. Vi förstärker härmed ytterligare vår position som ledande leverantör av specialistkonsulter och bygger vidare på att tillhandahålla rätt kompetens inom Avega Group”, säger Jan Rosenholm, VD på Avega Group.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening