• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Apoteket AB och Logica i avtal
om förvaltning av nytt affärssystem

Logica har tecknat avtal med Apoteket AB om förvaltning av ett nytt affärssystem. Systemet inkluderar hantering av ekonomi, varuflöden och stöd för slutenvård. Avtalstiden sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Logica har sedan tidigare ett samarbete med Apoteket AB kring förvaltning av applikationer och utökar nu samarbetet till att inkludera en ny plattform för ett affärssystem. Apoteket AB har valt att använda systemet för flera av de centrala funktionerna såsom ekonomi, varuflöden, central orderhantering och stöd för slutenvård.

– Viktiga krav vi ställt på vår partner för samarbetet har varit kompetens och leveransförmåga samt stor erfarenhet av förvaltning av affärssystem. Apoteksverksamhet är komplex och behovet av förståelse för vår specifika bransch har också varit vägledande vid vårt val, säger Elisabeth Stjernstoft, CIO på Apoteket AB.

– Vi är stolta över att få förtroendet att samarbeta med Apoteket AB inom viktiga områden för dess verksamhet. Den svenska apoteksmarknaden genomgår en tid av stor förändring och IT-stödet är en vital del av styrning och effektivisering av verksamheten, säger Jouko Kangas, affärsansvarig för apoteksmarknaden på Logica. Under de kommande åren kommer mycket att hända och nyckeln till framgång är god styrning och hög förmåga att utvecklas i enlighet med marknadens förändringar.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening