• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

OPNDay012012 års Oraclepartner korade

I år delade Oracle ut sju priser som året partner under evenemanget Oracle PartnerNetwork Days Event Sweden, i Stockholm. En vinnare för varje huvudkategori av Oracleprodukter utsågs.

Oracles partnerpris går till de samarbetspartner som utmärkt sig särskilt under det gångna året.

Server- och lagringspartner blev SaveCore, med följande motivering: ”Med stort fokus inom främst publika sektorn har denna partner aktivt sökt upp och drivit egna affärer samt investerat mycket tid och resurser tillsammans med Oracle under året. De har bland annat insett fördelarna med att vara specialiserad inom såväl hård- som mjukvara, vilket de visar med sina idag fyra specialiseringar som de gärna utvecklar vidare. Denna partner har även tagit till sig Oracles strategi Oracle on Oracle på ett föredömligt sätt. ”

Som Databaspartner utsågs Emineo. Motivering: ”Denna partner har en stark kompetens på Oracles databaser, deras konsulter har i snitt arbetat med Oracles produkter i 13 år. De har visat en nyfikenhet att hitta innovativa lösningar till nytta för både kunden och Oracle, och de är även aktiva att positionera och sälja licenser. Genom deras förmåga att samarbeta med flera avdelningar som presales, sälj och marknad har även de fått en framgångsrik genomslagskraft internt inom Oracle. Vårt samarbete med denna partner har utvecklats till ett starkt strategiskt samarbete.”

Som Exadatapartner utsågs Inserve Technology. Motivering: ”Denna partner har sedan lanseringen av Exadata varit mycket aktiv i sin ambition att hitta nya marknader och kunder tillsammans med Oracle. De har skapat seminarier om Exadata, de har kvalificerat och drivit Exadataprojekt, de har investerat i ett Exadatasystemför att tillhandahålla en Exadatamiljö för proof of concepts. En innovativ, mycket kompetent och uppskattad partner med nära relation till marknaden och till sina kunder och som alltid år ett naturligt val när Oracle samarbetar med Partner i svenska Exadataprojekt.”

Fusion Middleware-partner blev Connecta AB. Motivering: ”Denna partner har sedan 2007 haft en mycket positiv och stark tillväxt beträffande sin Oraclekompetens. Under 2011 har man inom Middleware området visat på ett urstarkt fokus inom områdena SOA/AIA och Webcenter, ett brinnande engagemang och ett tätt samarbete med Oracle som har resulterat i ett stort antal nya affärer hos några av Oracles största svenska kunder. Idag är man en av Oracle svenskas absolut skickligaste och viktigaste partners inom området Fusion Middleware.”

Logica Sverige utsågs till årets applikationspartner. Motivering: ”Denna partner har under det senaste året återigen visat att man är en av Oracle viktigaste och mest strategiska partners inom applikationsområdet. Man har fortsatt att samarbeta med oss hos många av våra viktigaste svenska kunder i att stödja kunden, driva och genomföra projekt på ett rakt igenom professionellt sätt.

Man har under året också på ett framgångsrikt sätt breddat sig utanför sitt tidigare kompetensområde Oracle E-Business Suite, och har under året också byggt en ansenlig grupp av Siebelkonsulter. Vårt samarbete är starkare än någonsin och vi ser fram mot många gemensamma projekt under det kommande året.”

I klassen för branschspecifika lösningar utsågs Accenture till årets partner. Motivering: ”Denna partner har under året visat på sin djupa och breda kompetens inom Retail-området. Man har i ett nära samarbete med Oracle säkerställt en framgångsrik leverans av Oracle Retail hos en av våra nyckelkunder, samt varit med om att vinna flera nya kunder med Oraclelösningar, som spänner över allt från Oracle Retail till Siebel lojalitetshantering. Denna partner har under året visat att de är vår absolut viktigaste partner inom Retail-industrin.”

Slutligen har Oracle ett program som kallas för Accellerate, vilket är lösningar för att snabbt ta fram affärssystem-lösningar baserade på Oracles system. Här blev Systeam Applications årets partner. Motivering: ”Denna partner är en Oracle Platinum partner med sex specialiseringar inom områdena JD Edwards, Oracle Accelerate för Mid-Size och BI Foundation.

Man har tagit fram en Oracle Accelerate lösning för JD Edwards för medelstora industriföretag, som ger detta marknadssegment tillgång till industriledande affärsprocesser, något som är strategiskt mycket viktigt för att Oracle skall växa inom Mid Market. För närvarande håller man på att att ta fram Accelerate lösningar inom andra Oracle områden utanför JD Edwards. Mycket, mycket spännande!”

Bilder från Oracle PartnerNetwork Day hittar du här.

Bilder på pristagarna och utdelningen hittar du här.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening