• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

Apotekens Service AB köper Oracle Exadata

Apotekens Service AB har valt Oracle Exadata Database Machine för att möta efterfrågan från sjukvårdssektorn och den svenska apoteksmarknaden. Med Exadata kan Apotekens Service AB öka prestanda och sänka kostnader.

– Med Oracles Exadata investerar vi i framtida tillväxt för att kunna fortsätta möta efterfrågan från aktörerna inom den svenska hälso- och sjukvården. Lösningen är flexibel och skalbar för att kunna svara mot våra behov både idag och framöver. Valet föll på Exadata efter att ha sett de positiva resultat andra företag har uppnått med lösningen, säger Jüri Tuks, CIO på Apotekens Service AB.
Apotekens Service AB, ett bolag som erbjuder infrastrukturtjänster för samtliga aktörer på den svenska omreglerade apoteksmarknaden, har valt Oracle Exadata och mjukvarulösningar för att möta efterfrågan från bolag på den hårt konkurrensutsatta apoteksmarknaden.
Avtalet med Apotekens Service AB tecknades i juli 2011 efter ett test av systemet på Inserves PoC-center för Exadata i Stockholm. PoCn bevisade att Exadata kan hantera det snabbt ökande antalet användare och möta krav på redundans och tillgänglighet 24/7.
Apotekens Service AB besökte en referensinstallation hos en befintlig nordisk kund. Oracle Advanced Customer Support Services kommer att supportera installation av lösningen även hos Apotekens Service AB och göra kvartalsvisa uppdateringar och felsökningar för att säkerställa systemens prestanda.
– Det här är en av de största Exadata-installationerna i Sverige hittills. Det är en strategiskt viktig affär för Oracle och en lösning som passar transaktionsintensiva verksamheter" säger Bertil Claesson, Sales Director på Oracle i Sverige.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening