• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

Mindre konsultföretag blir starka genom samverkan

Ewa Meurk och Magnus RahlanderIbland räcker det inte med att ha spetskompetens inom olika områden. Vid stora upphandlingar och ramavtal kräver kunderna ofta en bredare kompetens och större leveranskapacitet. IT-Teamet är en virtuell organisation av mindre konsultföretag, som samarbetar och därigenom kan erbjuda spetskompetens och leveranskapacitet inom de områden som kunden behöver.

Omkring år 2004 dök mäklarna upp på IT-konsultmark­naden, . Det resulte­rade i nya spelregler för hur man säljer konsulttjänster i IT-branschen.

– Mäklarna pressade priserna, vilket givetvis upplevdes som en fördel för kunderna. Mäklarna har dock inget personalansvar och ansvarar inte för konsulternas kvalité och kompetensutveckling på samma sätt som konsultbolagen. Säljarna på mindre konsultbolag har gedigen kunskap om både tekniken och branschen eftersom de i många fall varit konsulter själva, säger Ewa Meurk, VD för TPG Objektfabriken.

 

Satsar ofta på hög kompetens

Mindre IT-konsultföretag siktar in sig på att rekrytera spetskompetens och profilera sig inom olika marknadssegment som till exempel Oracle SOA arkitektur, Database, tuning, data warehousing och business intelligence. Ofta vill kunderna ha sådan spetskompetens men samtidigt eftersträvas färre leverantörer av konsulttjänster.

– IT-teamets första kund var UC som skulle starta ett stort förändringsprojekt. UC skickade ut en offertförfrågan till ett antal konsultföretag, men istället för att välja ett stort företag så valde de TPG Objektfabriken. Detta för att bland annat säkerställa att de skulle få tillgång till rätt kompetens.

TPG Objektfabriken fick i uppdrag att koordinera ett team av mindre konsultföretag. UC fick en huvudleverantör med helhetsansvar för rätt kompetensförsörjning och att arbetet utfördes professionellt. 

 

Samarbete i olika nivåer

På det viset föddes IT-Teamet, en virtuell organisation som idag huvudsakligen består av fem företag: TGP Objektfabriken, R2M, Input Consulting, B3IT och Cygni som regelbundet träffas för att diskutera pågående jobb och olika upphandlingar. Utöver dessa fem finns ytterligare ett antal företag som är lösare knutna till teamet. Vilket av företagen som står som huvudman gentemot kunderna varierar. Det bestämmer kunderna. Samarbetet bygger på kunskap om varandras kompetenser och tillit.

Konkurrens med kompetens

– De bästa konsulterna sitter ofta i mindre eller medelstora företag. Oavsett vad kunderna efterfrågar så hittar vi rätt kompetens. Våra konsultföretag leds av personer med lång erfarenhet i branschen. Det gör att vi lättare sätter oss in i kundens vision och mål, säger Magnus Råhlander, försäljningschef på R2M.

– Genom IT-teamet blir det möjligt för kunder att välja mindre leverantörer men samtidigt få en leveranskapacitet på närmare 400 konsulter. Har vi inte tillräckligt med resurser så tar vi in ytterligare kompetens från vårt nätverk, avslutar Ewa Meurk.

Hans Skalin

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening