• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Andrew_Bond_OracleSå navigerar du till molnet

Den 9 mars arrangerade Oracle tillsamman med partners en dag I molnen, närmare bestämt i Wennergren Center i Stockholm.

Enligt Andrew Bond, core technology director på Oracle, har molnet fem viktiga egenskaper. Det erbjuder självbetjäning, har poolning av resurser, snabb elasticitet, mätbara tjänster och det enda som krävs av användarna är bredbandsaccess.

Det finns minst tre tjänstemodeller för molnet, programvara (SaaS), Plattform (PaaS) och infrastruktur (IaaS). Vidare finns det publika- privata- och hybrid-moln. De publika molnen är alla olika tjänster som finns tillgängliga på internet. Privata är företagsspecifika moln och blandningar, dvs företagsspecifika moln med integrerade tjänster från publika moln kallas för hybridmoln.

Se bilderna från evenemanget här.

Andrew Bond presenterade bland annat en undersökning där man frågat företag vad de vill uppnå genom att satsa på molnteknik.

Kostnadseffektivitet viktigast

– Sammantaget är det frågor kring kostnadseffektivitet som är viktigast, men den enskilda frågan som flest företag anser som viktigast är snabbheten att lansera nya tjänster, sade Andrew Bond. De viktigaste hindren rör oro kring säkerhet och kvalitet på tjänsterna, säger Andrew Bond.

– Inför beslutet att satsa på molnteknik måste man fundera på många saker, till exempel om man ska hyra eller köpa, vad som måste vara kvar i siloapplikationer, vad man kan utnyttja från publika moln och vad man måste skapa privata molnlösningar för.

– Bästa sättet att ta sig till molnet är att standardisera, sedan konsolidera, därefter förbättra och slutligen flytta sina tjänster till molnet. Att konsolidera är lätt att säga men svårt att göra. Men det är en kritisk tröskel för att klara övergången till molnteknik och högre innovationstakt, sade Andrew Bond vidare.

Betalning per användning

Komplexiteten är den största utmaningen för dagens datacenter. Men det är också den största drivkraften för utveckling av datacentren. Moln är en synonym för förenkling och effektivitet. Och Oracle erbjuder den mest omfattande integrerade stacken för molnet.

Enligt dr Stefan Ried, från Forrester Research är den viktigaste egenskapen för molnet möjligheten till ”pay per use”. Enligt honom bör man även inkludera affärsprocesser som en tjänstemodell.

– De flest SOA-processerna är idag inte i molnet. För att vara det måste de vara standardiserade och möjliga att sälja som en tjänst efter användning. Detta är något som man kommer att tala mycket om inom några år, säger Stefan Reid.

54 procent av företagen satsar

Enligt Forrester Research kommer cirka 54 procent av företagen att tillhandahålla molnbaserade programvarutjänster (SaaS) år 2012. Och värdet av marknaden för infrastruktur i molnet (IaaS) minskar redan årligen, trots ökat användande. Det beror på Moores lag – hårdvaran blir mycket effektivare och samtidigt billigare.

– Men ekonomin i molnet fungerar bara om man behöver hela kakan. Vill man bara ha en applikation till ska man inte leta i molnet, konstaterar Stefan Ried.

En annan nyhet som kom fram under seminariet är att Exadata-familjen snart får utökning med ytterligare en medlem. Idag finns ju en databasmaskin och en maskin för mellanprogramvara. Nu kommer snart även SPARC Supercluster, en maskin för generella ändamål som ska klara upp till 30 miljoner TCPM-transaktioner per minut.

Dagen avrundades med ett fantstiskt underhållande och inspirerande föredrag av Magnus Lindkvist, trendspanare och framtidsforskare. Han skickade hem besökarna med massor med intressanta tankar. Till exempel tycker han att CIO borde stå för chief inspiration officer och fyra väl undersökta och illustrerade faktorer för att lyckas i framtiden. Man ska göra oväntade kopplingar, experimentera, använda sina egna och andras misslyckanden och vara tålmodig. Bakom det konceptet står många av världens största succéer.

Hans Skalin

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening